Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6566/2019
CPV Kód:31500000-1
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000675682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes mennyiség: 3 készlet (továbbiakban: klt) tábori térvilágító készlet utánfutón
Alapmennyiség: 2 klt (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 1 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
Alvázszerkezet (utánfutó):
Biztosítsa a térvilágító egység biztonságos szállítását, az eszközök tartozékainak, tartalék alkatrészeinek szállítását és tárolását.
Állítható magasságú vonórúddal.
Szélessége (a felépítménnyel együtt) max. 2500 mm,
Vonórúdra szerelt támasztó kerékkel, illetve kézifékkel,
Futóműve min. R18 kerék mérettel,
Gumiabroncs terepmintázattal,
Tengelye torziós rugós kivitelű, gondozásmentes kivitelben, tolató automatikával, fékkel.
Lengéscsillapítókkal,
Fékrendszere ráfutó fékes kivitelű,
A kapcsoló szeme feleljen meg a STANAG-4101 előírásainak (NATO vonószem).
LED-s lámpatestekből álló egyenáramú elektromos hálózattal,
A világítás csatlakozója 12 pólusú (NATO szabvány szerinti). Készletezzenek egy átalakítót a 12 pólusú csatlakozó 7 pólusúvá alakításához.
Kerüljenek átadásra a technikai kiszolgálások, kisjavítások és kerékcsere elvégzéséhez szükséges szerszámok (kerékanyakulcs, csillag-villás kulcsok a szükséges méretekben, emelő, stb.)
4 darab állítható támasztóláb,
Ponyvával felszerelve,
Az Eladó az utánfutót vizsgáztatva forgalomba helyezve, honvédségi rendszámmal ellátva adja át.
Az utánfutót el kell látni a nemzetközi előírásoknak megfelelő rögzítési és emelési pontokat jelző feliratokkal (angol nyelvű).
Térvilágító felépítmény:
Részei:
• aggregátor egység;
• hidraulikus torony a lámpatestekkel;
• kiegészítő tartozékok;

Meghajtó motor: dizel üzemű
Teljesítménye: min.: 8 kW
Hűtés: vízhűtéses, a hűtő légáramot egy motor által hajtott ventilátor biztosítsa.
Üzemanyagtartály: min.: 100 l teljes terhelés mellett biztosítsa a térvilágító autonóm működését min.55 órán keresztül
Indítás. önindító
Üzemanyagrendszer:közvetett befecskendezés
Elektromos rendszer12 V
Aggregátor követelményei:
Típusa: kefementes, egycsapágyas szinkrongenerátor
Teljesítmény: min. 8 kVA
Névleges feszültség:230 V
Névleges frekvencia:50 Hz
A hang teljesítményszintje a2000/14/EK irányelvvel összhangban max. 90 db (A)
Biztonsági eszközök:Az egység vezérlője kövesse nyomon a motor paramétereit és az elektromos paramétereket, és figyelmeztető és leállító jelzéseket adjon, amikor a paraméterek elérnek egy előre beállított küszöbértéket.
Világítás műszaki követelményei
Lámpák száma: 4
Lámpák típusa. fém halogén
Lámpák teljesítménye 1000 W
Lámpák megvilágítási értéke: 90000 lumen/lámpa
Lámpák beállíthatósága Mindegyik lámpát külön lehessen beállítani és dönteni.
Lámpák IP védettsége: IP 54
Torony műszaki követelményei:
Magassága:min.9 m
Felállítás ideje:max. 30 sec
Torony forgathatósága felállított helyzetben min. 340o, elforgatás közben több pozícióban rögzíthető legyen.
Torony felállítás módja: nyomógombokkal vezérelt, hidraulikus, kikötés nélkül működtethető legyen.
Felállított torony esetében a maximális szélerősség: min. 80 km/óra
A térvilágító berendezés az ISO 8528-1 2.1993 szabvány szerint mobil besorolású legyen.
Kerüljenek leszállításra az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkavédelmi felszerelések 2 fő részére.
Tartozékok:
- 1 db min. 50 fm hálózati csatlakozó kábel IP 67 csatlakozókkal,
- 2 db tartalék izzó az 1000 W fém halogén lámpákhoz,
- 1 db fázisceruza,
- 1 db multiméter,
- 2 db szigetelt csavarhúzó (1000 V,+,-),
- 1 db szigetelt kombináltfogó (1000 V, 160),
- 1 db szigetelt kábelvágó (1000 V, 160),
- 1 db érvéghüvely fogó,
- 1 db 2 kg kalapács,
- 1 db 5 m mérőszalag metrikus beosztással.
Eszközönként 2 fő felkészítése az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 18 óra időtartamban.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) tartalmazzák.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.46.§ (3) bek.-re
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: 3 készlet (továbbiakban: klt) tábori térvilágító készlet utánfutón
Alapmennyiség: 2 klt (amelyre AK megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján AK az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 1 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
Alvázszerkezet (utánfutó):
Biztosítsa a térvilágító egység biztonságos szállítását, az eszközök tartozékainak, tartalék alkatrészeinek szállítását és tárolását.
Állítható magasságú vonórúddal.
Szélessége (a felépítménnyel együtt) max.2500 mm,
Vonórúdra szerelt támasztó kerékkel, illetve kézifékkel,
Futóműve min. R18 kerék mérettel,
Gumiabroncs terepmintázattal,
Tengelye torziós rugós kivitelű, gondozásmentes kivitelben, tolató automatikával, fékkel.
Lengéscsillapítókkal,
Fékrendszere ráfutó fékes kivitelű,
A kapcsoló szeme feleljen meg a STANAG-4101 előírásainak (NATO vonószem).
LED-s lámpatestekből álló egyenáramú elektromos hálózattal,
A világítás csatlakozója 12 pólusú (NATO szabvány szerinti). Készletezzenek egy átalakítót a 12 pólusú csatlakozó 7 pólusúvá alakításához.
Kerüljenek átadásra a technikai kiszolgálások,kisjavítások és kerékcsere elvégzéséhez szükséges szerszámok (kerékanyakulcs, csillag-villás kulcsok a szükséges méretekben, emelő,stb.)
4 darab állítható támasztóláb,
Ponyvával felszerelve,
Az Eladó az utánfutót vizsgáztatva forgalomba helyezve, honvédségi rendszámmal ellátva adja át.
Az utánfutót el kell látni a nemzetközi előírásoknak megfelelő rögzítési és emelési pontokat jelző feliratokkal (angol nyelvű).
Térvilágító felépítmény:
Részei:
•aggregátor egység;
•hidraulikus torony a lámpatestekkel;
•kiegészítő tartozékok;
Meghajtó motor:dizel üzemű
Teljesítménye: min.: 8kW
Hűtés:vízhűtéses, a hűtő légáramot egy motor által hajtott ventilátor biztosítsa.
Üzemanyagtartály:min.: 100 l teljes terhelés mellett biztosítsa a térvilágító autonóm működését min.55 órán keresztül
Indítás.önindító
Üzemanyagrendszer:közvetett befecskendezés
Elektromos rendszer 12 V
Aggregátor követelményei:
Típusa:kefementes, egycsapágyas szinkrongenerátor
Teljesítmény:min. 8 kVA
Névleges feszültség:230 V
Névleges frekvencia:50 Hz
A hang teljesítményszintje a
2000/14/EK irányelvvel összhangban max.90 db(A)
Biztonsági eszközök:Az egység vezérlője kövesse nyomon a motor paramétereit és az elektromos paramétereket, és figyelmeztető és leállító jelzéseket adjon, amikor a paraméterek elérnek egy előre beállított küszöbértéket.
Világítás műszaki követelményei
Lámpák száma:4
Lámpák típusa.fém halogén
Lámpák teljesítménye1000 W
Lámpák megvilágítási értéke: 90000 lumen/lámpa
Lámpák beállíthatósága Mindegyik lámpát külön lehessen beállítani és dönteni.
Lámpák IP védettsége:IP 54
Torony műszaki követelményei:
Magassága:min.9 m
Felállítás ideje:max.30 sec
Torony forgathatósága felállított helyzetben min. 340o, elforgatás közben több pozícióban rögzíthető legyen.
Torony felállítás módja:nyomógombokkal vezérelt, hidraulikus, kikötés nélkül működtethető legyen.
Felállított torony esetében a maximális szélerősség:min. 80 km/óra
A térvilágító berendezés az ISO 8528-1 2.1993 szabvány szerint mobil besorolású legyen.
Kerüljenek leszállításra az eszköz biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkavédelmi felszerelések 2 fő részére.
Tartozékok:
-1 db min. 50 fm hálózati csatlakozó kábel IP 67 csatlakozókkal,
-2 db tartalék izzó az 1000 W fém halogén lámpákhoz,
-1 db fázisceruza,
-1 db multiméter,
-2 db szigetelt csavarhúzó (1000 V,+,-),
-1 db szigetelt kombináltfogó (1000 V, 160),
-1 db szigetelt kábelvágó (1000 V, 160),
-1 db érvéghüvely fogó,
-1 db 2 kg kalapács,
-1 db 5 m mérőszalag metrikus beosztással.
Eszközönként 2 fő felkészítése az eszköz kezelésére, technikai kiszolgálására 18 óra időtartamban.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelező 24 hónapon felül, további min. 0 hónap, max. további 36 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egységár HUF/klt) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4. szerinti teljes mennyiségből az alapmennyiség 2 klt, Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott 3 klt mennyiségből csak az alapmennyiségre vonatkozóan vállal szerződéskötést (lehívási kötelezettséget). A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum + 1 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tábori térvilágító készlet utánfutón beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban két ajánlat érkezett:
1.Ajánlattevő neve: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1037 Budapest Pomázi Út 15.
Ajánlati ár (nettó egységár, HUF/klt):7 799 200
Többlet jótállás időtartama (a kötelező 24 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 36 hónap): 3
2.Ajánlattevő neve: Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 1097 Budapest Illatos út 9
Ajánlati ár (nettó egységár, HUF/klt): 10 000 000
Többlet jótállás időtartama (a kötelező 24 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 36 hónap): 24
"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül 2019. február 19-én jelezte, hogy az általa megajánlott termék gyártását a gyártó befejezte, így ajánlatát vissza kívánja vonni.
A fentiek alapján megállapításra került, hogy tekintettel arra, hogy a „SCORPIO” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. visszavonta ajánlatát, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján – figyelemmel a 73. § (6) bekezdés a) pontjára - Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság
Ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül benyújtott nyilatkoztában kijelentette, hogy az ajánlati kötöttség lejártát követően nem tartja fenn ajánlatát.
A fentiek alapján megállapításra került, hogy tekintettel arra, hogy a GAMMA Műszaki Zrt. az ajánlati kötöttség lejártát követően nem tartotta fenn ajánlatát, a Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja Ajánlattevő ajánlatát az értékelés során.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74748673
Postai cím: Illatos út 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10923160243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges