Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6609/2019
CPV Kód:30232100-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 1085 Budapest, Üllői út 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gesellschaft fuer Silizium-Mikrosysteme mbH
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Viktória
Telefon: +36 12109610
E-mail: laczi.viktoria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3D Bionyomtató élő sejtekhez, mátrixokhoz
Hivatkozási szám: EKR000981572018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30232100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Egy darab 3D Bionyomtatásra, élőszövetek nyomtatására alkalmas munkaállomás beszerzése, amely különböző egyedi formák, így steril szövetek geometriailag igen precíz, akár üreges szálas alakzatokat is tartalmazó kinyomtatására alkalmas a legkülönbözőbb az élőszervezetben előforduló vagy azok helyettesítésére megfelelő anyagokból, élő sejtek szuszpenzióiból.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok V. Közbeszerzési műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33667420 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3D Bionyomtató élő sejtekhez, mátrixokhoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
További tárgyak:33197000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy darab 3D Bionyomtatásra, élőszövetek nyomtatására alkalmas egység beszerzése, amely különböző egyedi formák, így steril szövetek geometriailag igen precíz, akár üreges szálas alakzatokat is tartalmazó kinyomtatására alkalmas a legkülönbözőbb az élőszervezetben előforduló vagy azok helyettesítésére megfelelő anyagokból, élő sejtek szuszpenzióiból. 3D organikus in vitro fenntartható többrétegű szövetdarabok nyomtatása az elsődleges cél, amely a következő elemekből áll:
-1 db "BioScaffolder 3.2" rendszerű X,Y asztal és Z tengely szerinti független meghajtású lineáris aktuátorok
-1 db "F-box" fluidikai vezérlőszekrény
-1 db "Peltier Cooler" rendszerű tubus hűtő
-2 db bayonet záras tubusbefogó
-1 db "Core/Shell" rendszerű fúvóka támaszték
-1 db "Core/Shell" rendszerű tubusbefogó
-1 db 300/800 um méretezésű "Core/Shell" rendszerű fúvókapár
-1 db 200/330 um méretezésű "Core/Shell" rendszerű fúvókapár
-1 db 100/230 um méretezésű "Core/Shell" rendszerű fúvókapár
-1 db 20 mm vastag "BS 3.2" rendszerű munkatálca
-1 db "micro titerplate" befogó pipettázáshoz
-1 db " CAD-Data Tool for BS3.x " rendszerű szoftver
-Fogyóeszközök (műanyag és fém): műanyag fúvókák (4 x 50 db), tartalék fluidikai PTFE csövek (3 féle 1-1 db), tartalék filterek (2 féle, 1-1 db), műanyag tubusok (50 db).
A nyertes ajánlattevő feladata a készülék rendeltetési helyre történő szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a Berendezés használatának betanítása (24 óra helyszíni betanítás az érintett 2-3 operátor (kutató) részére). A betanítás végén egy élő sejtekkel és matrigéllel elvégzett sikeres próbanyomtatás elvégzésével tekinthető az átadás-átvétel maradéktalanul teljesítettnek.
Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a betanítás és a sikeres próbanyomtatás befejezését követően a rendeltetésszerű használat során felmerülő esetleges javítási munkákhoz megfelelő szakember kapacitást és alkatrész utánpótlást biztosít a jótállási időt (12 hónap, kivéve a mikropipetta és annak fúvókája, melyre csak 6 hónap) követően 5 évig, továbbá a berendezés szükséges szervíz lehetőségét biztosítja, igény esetén telefonos, videohívásos, team viewer-es tanácsadást ad a jótállási időt követően legalább 60 hónapon keresztül.
A jótállás + 60 hónap időszakban a számítógépes kezelői felülethez és az esetleges üzemzavarokhoz interneten keresztül gyártói szervíz rendelkezésre állását kell biztosítani a felhasználói problémák bejelentésétől számított 48 órán belül.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
x Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gesellschaft fuer Silizium-Mikrosysteme mbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bauttzner Landstrasse 45
Város: Radeberg
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 01454
Ország: Németország
E-mail: fiehn@gesim.de
Telefon: +49 3512695322
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE171737936
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32658000
A szerződés/rész végleges összértéke: 33667420
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.(EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bek.-ben foglaltakra.
2.Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: jelszó nélkül olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum [EKRr. 4. §-ának (2) bek.].
3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bek.-eiben foglaltakra.
4.A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bek. alapján is történhet.
5.Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) és (6) bek., a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról szóló, továbbá a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat,
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot.
7. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi iratokat:
-ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
10.A tárgyaláson az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó azon cégjegyzésre jogosult személye(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája, aki(k) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos nyilatkozatokat, illetve a szerződést aláírják. Amennyiben a nyilatkozatokat, illetve a szerződést cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
11. Az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell nyilatkozni és a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az ennek érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
12.Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról.
13.Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül e.
14.Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról.
15.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon létre.
16. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17. Az ajánlat alátámasztására szolgáló dokumentumként csatolandó a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki követelménytáblázat, valamint az eszköz specifikációját tartalmazó magyar nyelvű termékprospektus.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges