Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6648/2019
CPV Kód:42612000-9
Ajánlatkérő:COMPONENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU211;HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;VESZ-MONT ’2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság;M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: COMPONENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49569812
Postai cím: Bácsalmás utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Megyeri Ákos
Telefon: +36 14630362
E-mail: megyeri.akos@componentkft.hu
Fax: +36 12040156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.componentkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új eszközök, gépek beszerzése 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001137932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: 3 db CNC megmunkáló beszerzése
2. rész: 1 db Koordináta mérőgép beszerzése
3. rész: Huzalszikra forgácsoló, köszörűgép beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 946538 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: 3 db CNC megmunkáló beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út -. 1240/12 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. számú CNC megmunkáló központ: 1 db
Főbb paraméterek:
- 3 tengelyes, függőleges megmunkáló központ
- Asztal mérete: Legalább 1000 x 450 mm
- Asztal terhelhetősége: Legalább 700 kg
- Főorsó fordulatszám: Legalább 14000 1/min
- Főorsó nyomaték: Legalább 195 Nm
- Szerszámtár: Legalább 32db-os
- Szerszám átmérő: Legalább 90 mm
- Szerszámhossz: legalább 300 mm
- Szerszámsúly: Legalább 8 kg
2. számú CNC megmunkáló központ: 1 db
Főbb paraméterek:
- Szimultán 5-tengelyes megmunkáló központ
- Körasztal átmérője: Legalább 400mm
- Megmunkálható munkadarab átmérő: Legalább 600 mm
- Asztal terhelhetősége: Legalább 300kg
- Főorsó fordulatszám: Legalább 14000 1/min
- Főorsó nyomaték: Legalább 195 Nm
- Szerszámtár: Legalább 32db-os
- Szerszám átmérő: Legalább 90 mm
- Szerszámhossz: legalább 240 mm
- Szerszámsúly: Legalább 8 kg
3. számú CNC megmunkáló központ: 1 db
Főbb paraméterek:
- 3 tengelyes, függőleges megmunkáló központ
- Asztal mérete: Legalább 1300 x 550 mm
- Asztalterhelhetősége: Legalább 900 kg
- Főorsó fordulatszám: Legalább 14000 1/min
- Főorsó nyomaték: Legalább 195 Nm
- Szerszámtár: Legalább 32db-os
- Szerszám átmérő: Legalább 90 mm
- Szerszámhossz: legalább 300 mm
- Szerszámsúly: Legalább 8 kg
A nyertes ajánlattevő köteles a jótállási igény bejelentését követő 24 órán belül a jótállási igény teljesítését gyártói minősítéssel rendelkező szakemberrel megkezdeni.
Részletes műszaki paraméterek a kiadott műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-201700681
II.2.14) További információ:
II.2.5) A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerint. Alsó és felső határa: 0-100 pont. 1. szempont: fordított arányosítás. 2. szempont: egyenes arányosítás.
Az Ajánlattevők csak euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt munkanap alatt, naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: 1 db koordináta mérőgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út -. 1240/12 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Koordináta mérőgép beszerzése: 1 db
Főbb műszaki paraméter megnevezése:
- Önmagában is működni képes mérőrendszer: Tartalmazza a méréshez szükséges hardvert és szoftvert
- 3D koordináta mérőgép típusa: Híd típusú, gránitasztalos
- Mozgástartomány: Min. 1400x1000x750 mm, Max. 1600x1000x1000 mm
- Asztal és híd alapanyaga: Gránitasztal, kerámia alapú tengelyek a hídon
- Hajtás és híd megvezetésének típusa: Szervomotoros hajtás, légcsapágyas megvezetés
- Útmérő rendszer: 0,05 mikron vagy annál jobb felbontású, lineáris enkóder
- Mérőrendszer: motoros fej, és tapintó szett tárral (a meglévő berendezéssel kompatibilis)
- Pontosság: Min: 1.7um + L/400, Max: 1.8um + L/400
A nyertes ajánlattevő köteles a jótállási igény bejelentését követő 24 órán belül a jótállási igény teljesítését gyártói minősítéssel rendelkező szakemberrel megkezdeni.
Részletes műszaki paraméterek a kiadott műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 12 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 36 hónap)  10
2 Kompatibilitás CMM Manager és/vagy Focus szoftverekkel (igen/nem, előny a megléte)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-201700681
II.2.14) További információ:
II.2.5) A Kbt. 76.§(2)bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerint. Alsó és felső határa:0-100 pont. 1. szempont: fordított arányosítás. 2. szempont: egyenes arányosítás. 3. szempont: abszolút pontkiosztás.
Az Ajánlattevők csak euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
AK a felhívás II.2.7) pontjában foglalt munkanap alatt, naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 3.rész:Huzalszikra forgácsoló,köszörűgép beszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky út -. 1240/12 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CNC Huzalszikra forgácsoló gép: 1 db
- Mozgások X, Y, Z: min 600 x 400 x 310 mm
- Mozgások U, V: min 150 x 150 mm
- Munkadarab súlya: min 1200 kg
- Tartály térfogata: min 800 l
- Vezérlő bemenetek: billentyűzet, USB, memori stick, ethernet
- CNC vezérlő min 19” színes érintőképernyővel
Köszörűgép: 1 db
- Asztal és a korongalja közti távolság: min. 22,5-522,5 mm
- Szabvány mágnesasztal mérete: min 600x400 mm
- Mágnesasztal osztása: 5+5 mm
- Nettó súly: min. 2900 kg
- Energiaigény: max 8 kVA
A nyertes ajánlattevő köteles a jótállási igény bejelentését követő 24 órán belül a jótállási igény teljesítését gyártói minősítéssel rendelkező szakemberrel megkezdeni.
Részletes műszaki paraméterek a kiadott műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónapos jótálláson fölül megajánlott többlet-jótállás (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 36 hónap)  10
2 A huzalszikra forgácsoló gép Tubular direct drive hajtással rendelkezik X, Y, U, V tengelyen (igen/nem, előny a megléte)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-201700681
II.2.14) További információ:
II.2.5) A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerint. Alsó és felső határa: 0-100 pont. 1. szempont: fordított arányosítás. 2. szempont: egyenes arányosítás. 3. szempont: abszolút pontkiosztás.
Az Ajánlattevők csak euróban (EUR) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
AK a felhívás II.2.7) pontjában foglalt munkanap alatt, naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567715
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: 3 db CNC megmunkáló beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27398986
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: janos.matyas@smartus.hu
Telefon: +36 23200232
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 586000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: 1 db koordináta mérőgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VESZ-MONT ’2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41028573
Postai cím: Huszárok Utca 3.
Város: Nemesvámos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8248
Ország: Magyarország
E-mail: kempf.jozsef@veszmont.hu
Telefon: +36 205518788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132538
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3.rész:Huzalszikra forgácsoló,köszörűgép beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50655005
Postai cím: Leshegy Utca 14
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@eszterga.hu
Telefon: +36 24525080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24525088
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 228000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők:
1. rész:
Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 25173213213
2. rész:
VESZ-MONT ’2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 11875620219
3. rész:
M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Adószám: 12220690213
Ajánlattevők:
1. rész:
Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Gyár Utca 2.)
Adószám: 25173213213
2. rész:
VESZ-MONT ’2000 Szereléstechnikai és Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8248 Nemesvámos, Huszárok Utca 3.)
Adószám: 11875620219
3. rész:
M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy Utca 14.)
Adószám: 12220690213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)