Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6666/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Herend Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8440 Herend 044/3, 047, 079/45, 085, 067/1, 0129, 0135, 0138, 086/3, 290/1, 522/2, 609/2, 747/4.hrsz.-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12498530
Postai cím: Kossuth Utca 97.
Város: Herend
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jáger György
Telefon: +36 88513703
E-mail: jegyzo@herend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.herend.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.herend.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000751562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8440 Herend 044/3, 047, 079/45, 085, 067/1, 0129, 0135, 0138, 086/3, 290/1, 522/2, 609/2, 747/4.hrsz.-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden” elnevezésű, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosítószámú projekt”
Herend településhez tartozó Majolikagyár településrész jelenleg a rendkívül forgalmas 8-as sz. főúton, vagy körülményesen a vasúti aluljárón keresztül egy burkolatlan úton keresztül közelíthető meg. A kivitelezési feladat a településrésznek biztonságos és kényelmes megközelítése Herend központi részéből forgalomtechnikai kijelöléssel, valamint a meglévő infrastruktúra fejlesztésével.
A kivitelező feladatát képezi:
 kerékpáros forgalomtechnikai kijelölés az Ág utcától Majolikagyár településrészig
 a Rákóczi utca kerékpáros forgalom lebonyolítására is alkalmas fejlesztése
 A Petőfi Sándor utca és a Majolikagyár városrész közötti jelenleg burkolatlan út esetében a meglévő nyomvonal optimalizálásával új aszfalt burkolatú pályaszerkezet kerül kiépítésre
Rákóczi utca részletes leírása:
A nyomvonal teljes hosszon belterületen halad.
A tervezett nyomvonal kisebb módosításokkal követi a meglevő vonalvezetést, azonban a burkolat szélessége egységesen 6,0 m-re nő.
Út hossza: 1003,25 m
Forgalmi sávok szélessége: 2×3,00 m
Padka szélessége: 1,0 m
Petőfi Sándor utca és a Majolikagyár városrész közötti jelenleg burkolatlan út:
A nyomvonal teljes hosszon külterületen halad.
A tervezett nyomvonal kisebb eltérésekkel követi a meglevő vonalvezetést, mely az út burkolása miatt szabályosabb íveket, és kialakítást kap.
Út hossza: 1238,26 m
Forgalmi sávok szélessége: 2×3,50 m
Padka szélessége: 1,0 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20203 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39987095
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576-120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 177971074
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8440 Herend 044/3, 047, 079/45, 085, 067/1, 0129, 0135, 0138, 086/3, 290/1, 522/2, 609/2, 747/4.hrsz.-ú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: „Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden” elnevezésű, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosítószámú projekt”
Herend településhez tartozó Majolikagyár településrész jelenleg a rendkívül forgalmas 8-as sz. főúton, vagy körülményesen a vasúti aluljárón keresztül egy burkolatlan úton keresztül közelíthető meg. A kivitelezési feladat a településrésznek biztonságos és kényelmes megközelítése Herend központi részéből forgalomtechnikai kijelöléssel, valamint a meglévő infrastruktúra fejlesztésével.
A kivitelező feladatát képezi:
 kerékpáros forgalomtechnikai kijelölés az Ág utcától Majolikagyár településrészig
 a Rákóczi utca kerékpáros forgalom lebonyolítására is alkalmas fejlesztése
 A Petőfi Sándor utca és a Majolikagyár városrész közötti jelenleg burkolatlan út esetében a meglévő nyomvonal optimalizálásával új aszfalt burkolatú pályaszerkezet kerül kiépítésre
Rákóczi utca részletes leírása:
A nyomvonal teljes hosszon belterületen halad.
A tervezett nyomvonal kisebb módosításokkal követi a meglevő vonalvezetést, azonban a burkolat szélessége egységesen 6,0 m-re nő.
Út hossza: 1003,25 m
Forgalmi sávok szélessége: 2×3,00 m
Padka szélessége: 1,0 m
Petőfi Sándor utca és a Majolikagyár városrész közötti jelenleg burkolatlan út:
A nyomvonal teljes hosszon külterületen halad.
A tervezett nyomvonal kisebb eltérésekkel követi a meglevő vonalvezetést, mely az út burkolása miatt szabályosabb íveket, és kialakítást kap.
Út hossza: 1238,26 m
Forgalmi sávok szélessége: 2×3,50 m
Padka szélessége: 1,0 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188231634
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező És Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39987095
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@practical.hu
Telefon: +36 88576-120
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás tárgya
1. Felek a Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. Az 1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja átalányáron
Nettó vállalási ár összesen: 188.231.634 Ft, azaz egyszáznyolcvannyolcmillió-
kettőszázharmincegyezer-hatszázharmincnégy forint.”
2. Felek a Szerződés 3.2. pontját közös megegyezéssel az alábbi francia bekezdéssel egészítik ki:
„3.2. (A vállalkozási díj tartalmazza): A Vállalkozó által a Megrendelőhöz benyújtott 2019. március 27-i keltezésű változtatási kérelemben szereplő pótmunkák ellenértékét is.
3. Felek a Szerződés 4. pontjában a szerződés teljesítésének megkezdésére és a teljesítési (vég)határidőre vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják:
„4. Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg
Teljesítési (vég)határidő: 2019. május 31. (a (vég)határidő az
építési beruházás műszaki átadás-átvétel
eljárásának kezdő napja)”

3. A szerződésmódosítás indoka
1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak a vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítményt műszakilag nem megváltoztató, és az eredeti műszaki megoldással egyenértékű, illetve a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot biztosító pótmunkákat kell végeznie a beruházás megvalósítása során. Emiatt a Vállalkozó a szerződés vállalkozói díjra és a teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezésének módosítását kezdeményezte.
A Vállalkozónak a 2019. március 28. napján Megrendelőhöz benyújtott változtatási kérelme teherbírás-mérési jegyzőkönyvekkel és talajvizsgálati jelentéssel együtt a szerződésmódosítás melléklete.
A talajvizsgálat célja az volt, hogy az engedélyezési tervvel rendelkező városrészeket összekötő kerékpárút építés kiviteli tervezéséhez szükséges paramétereket megadja.
A talajvizsgálati jelentés szerint a kerékpárút nyomvonal egyes meghatározott szelvényei között a nem megfelelő minőségű talaj miatt a kivitelezés során talajcserére, illetve javító rétegre van szükség.
Az elvégzendő munkák mindegyike a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkának minősül, ezért a Ptk. 6:245 § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó az ellenértékét igényelheti, minthogy a Szerződő felek a szerződés 3.1 pontjában átalányárban állapodtak meg.
A Megrendelő a szerződésmódosítást a pótmunkák miatt indokoltnak látja.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás eleget tesz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjába foglalt, közbeszerzés eredményeként kötött szerződés módosításával szemben támasztott együttes követelményeknek, mivel
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítás mindhárom együttes feltétele teljesül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak a vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítményt műszakilag nem megváltoztató, és az eredeti műszaki megoldással egyenértékű, illetve a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot biztosító pótmunkákat kell végeznie a beruházás megvalósítása során. Emiatt a Vállalkozó a szerződés vállalkozói díjra és a teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezésének módosítását kezdeményezte.
A Vállalkozónak a 2019. március 28. napján Megrendelőhöz benyújtott változtatási kérelme teherbírás-mérési jegyzőkönyvekkel és talajvizsgálati jelentéssel együtt a szerződésmódosítás melléklete.
A talajvizsgálat célja az volt, hogy az engedélyezési tervvel rendelkező városrészeket összekötő kerékpárút építés kiviteli tervezéséhez szükséges paramétereket megadja.
A talajvizsgálati jelentés szerint a kerékpárút nyomvonal egyes meghatározott szelvényei között a nem megfelelő minőségű talaj miatt a kivitelezés során talajcserére, illetve javító rétegre van szükség.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 177971074 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 188231634 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben