Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6785/2019
CPV Kód:43262000-7
Ajánlatkérő:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szegedi Medencés Kikötő (Szeged III. kerület külterület 02196/4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245305
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: titkarsag@ativizig.hu
Fax: +36 62599555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ativizig.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Regionális vagy helyi hatóság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lánctalpas kotrógép és adapterei beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000989682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43262000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db lánctalpas kotrógép és adapterei beszerzése az alábbi műszaki paraméterekkel:
Kotrógép:
- Gémszerkezet minimum 5100 mm hosszú
- Kanálszár minimum 2900 mm hosszú
- Hidraulikus gyorscsatlakozó
- Talajszinten mért maximális vízszintes kinyúlás a forgástengelytől a mélyásó kanál körméig mérve: minimum 8900 mm
- Maximális kotrási mélység: minimum 6000 mm
- Magas nyomású hidraulika kör
- Közepes nyomású hidraulika kör (rotátor kör)
- Össztömeg: 18-21 tonna üzemkész állapotban
- 1 m3 térfogatú mélyásó kanál működtetésére alkalmas
- Lánctalpak külső szélének távolsága: maximum 3000 mm
- Rádió
- Légkondicionáló berendezés
- Fűthető kezelőfülke
- Távfelügyeleti rendszer
- Lánc szélesség min 600 milliméter
- Hangszigetelt fülke biztonsági üvegezéssel és borulásvédelemmel (FOPS, ROPS)
- Színezett biztonsági szélvédő
- Légrugós kezelőülés fejtámlával, biztonsági övvel, ülésfűtéssel, állítható ülőpárna dőlésállítással és deréktámasszal
- Munkalámpák a fülkén elöl – hátul
- Az első szélvédők kétrészes kivitelben, ahol a felső rész a tető alá feltolható
- Tolatókamera, oldalt kamera
- Nagyfelbontású színes-display kijelző, állítási-, ellenőrzési- és felügyeleti lehetőségekkel
- Szenzorvezérelt üresjárati automatika
- Lehajtható vezérlőkonzol
- Túlterhelésjelző berendezés
- Automata központi zsírzó
- Tanúsítvány emelési munkákhoz
- Kilépés - gátló szerkezet - kisiklás elleni védelem
- Tiltrotátor eszköz felvevő
- Tiltrotátor vezérlés joystickkal,
- Tiltrotátor fogóval
Hidraulika:
- Hidraulika vezeték leágazás markoló üzemmódhoz
- Zuhanás gátló az emelő és kanálszár munkahengereken, támasztó munkahengerek nyomástartó szeleppel
- Állítható szállítóképességű szivattyú maximális szállítási mennyiség minimum 300 l/min
- Munkahenger végállás csillapítással
Adapterek
1 db mélyásó kanál legalább 1100 mm szélességű, legalább 1,00 m³ térfogatú, gyorscserélőhöz
1 db csipkedő kanál gyorscsatlakozó adapterrel, (két csészés markoló), csésze szélessége minimum 1000 mm, legalább térfogata 0,8 m3, maximális csészenyitás legalább 1600 mm, maximális súlya 1200 kg
1 db polip kanál, 6 leveles, markoló súlya maximum 1500 kg, térfogata legalább 0,5 m3, teljesen zárt kivitelű
Egyéb követelmények:
A megajánlott kotrógépnek és az adaptereknek újaknak és minimum 2018. évi gyártásúaknak kell lenniük. A kotrógépnek és adaptereinek az Európai Unió területén gyártottnak kell lenniük.
Jótállás: a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva 24 hónap vagy min. 4.000 üzemóra teljeskörű jótállás.
Ajánlattevő/Eladó által biztosítandó dokumentációk:
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató (gépkönyv)
- Alkatrész katalógus
- CE megfelelőségi tanúsítvány
- Jótállási jegy
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lánctalpas kotrógép és adapterei beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43262000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szegedi Medencés Kikötő (Szeged III. kerület külterület 02196/4.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db lánctalpas kotrógép és adapterei beszerzése az alábbi műszaki paraméterekkel:
Kotrógép:
- Gémszerkezet minimum 5100 mm hosszú
- Kanálszár minimum 2900 mm hosszú
- Hidraulikus gyorscsatlakozó
- Talajszinten mért maximális vízszintes kinyúlás a forgástengelytől a mélyásó kanál körméig mérve: minimum 8900 mm
- Maximális kotrási mélység: minimum 6000 mm
- Magas nyomású hidraulika kör
- Közepes nyomású hidraulika kör (rotátor kör)
- Össztömeg: 18-21 tonna üzemkész állapotban
- 1 m3 térfogatú mélyásó kanál működtetésére alkalmas
- Lánctalpak külső szélének távolsága: maximum 3000 mm
- Rádió
- Légkondicionáló berendezés
- Fűthető kezelőfülke
- Távfelügyeleti rendszer
- Lánc szélesség min 600 milliméter
- Hangszigetelt fülke biztonsági üvegezéssel és borulásvédelemmel (FOPS, ROPS)
- Színezett biztonsági szélvédő
- Légrugós kezelőülés fejtámlával, biztonsági övvel, ülésfűtéssel, állítható ülőpárna dőlésállítással és deréktámasszal
- Munkalámpák a fülkén elöl – hátul
- Az első szélvédők kétrészes kivitelben, ahol a felső rész a tető alá feltolható
- Tolatókamera, oldalt kamera
- Nagyfelbontású színes-display kijelző, állítási-, ellenőrzési- és felügyeleti lehetőségekkel
- Szenzorvezérelt üresjárati automatika
- Lehajtható vezérlőkonzol
- Túlterhelésjelző berendezés
- Automata központi zsírzó
- Tanúsítvány emelési munkákhoz
- Kilépés - gátló szerkezet - kisiklás elleni védelem
- Tiltrotátor eszköz felvevő
- Tiltrotátor vezérlés joystickkal,
- Tiltrotátor fogóval
Hidraulika:
- Hidraulika vezeték leágazás markoló üzemmódhoz
- Zuhanás gátló az emelő és kanálszár munkahengereken, támasztó munkahengerek nyomástartó szeleppel
- Állítható szállítóképességű szivattyú maximális szállítási mennyiség minimum 300 l/min
- Munkahenger végállás csillapítással
Adapterek
1 db mélyásó kanál legalább 1100 mm szélességű, legalább 1,00 m³ térfogatú, gyorscserélőhöz
1 db csipkedő kanál gyorscsatlakozó adapterrel, (két csészés markoló), csésze szélessége minimum 1000 mm, legalább térfogata 0,8 m3, maximális csészenyitás legalább 1600 mm, maximális súlya 1200 kg
1 db polip kanál, 6 leveles, markoló súlya maximum 1500 kg, térfogata legalább 0,5 m3, teljesen zárt kivitelű
Egyéb követelmények:
A megajánlott kotrógépnek és az adaptereknek újaknak és minimum 2018. évi gyártásúaknak kell lenniük. A kotrógépnek és adaptereinek az Európai Unió területén gyártottnak kell lenniük.
Jótállás: a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva 24 hónap vagy min. 4.000 üzemóra teljeskörű jótállás.
Ajánlattevő/Eladó által biztosítandó dokumentációk:
- Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató (gépkönyv)
- Alkatrész katalógus
- CE megfelelőségi tanúsítvány
- Jótállási jegy
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lánctalpas kotrógép és adapterei beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24843625
Postai cím: Madách Utca 1.
Város: Csővár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2615
Ország: Magyarország
E-mail: info@caseepitogepek.hu
Telefon: +36 202449973
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113174213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DM-KER Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38554924
Postai cím: Csepeli Út 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14309027213

Hivatalos név: CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24843625
Postai cím: Madách Utca 1.
Város: Csővár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2615
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113174213

Hivatalos név: TERRA Hungária Építőgép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28999210
Postai cím: Ócsai Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11870979243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges