Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6786/2019
CPV Kód:42215000-6
Ajánlatkérő:Trínium Alfa Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Mega-Hercz-Q Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Trínium Alfa Fejlesztő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77345633
Postai cím: Szilády Áron Utca 5-7.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 77523652
E-mail: szabo.zoltan@triniumalfa.hu
Fax: +36 77523652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.triniumalfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Söripari technológia és term.irányítási rendszer
Hivatkozási szám: EKR000195892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Söripari technológia és term. irányítási rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:30214000-2
42163000-9
42510000-4
42921200-0
44614100-8
44615000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés, Ajánlatkérő részére beszerzendő eszközök beszerzése és üzembe helyezése tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
A komplett söripari technológia keretében az alábbi eszközök szállítása szükséges:
- 1 db gőzfejlesztő berendezés,
- 1 db félautomata PLC Siemens (vagy ezzel egyenértékű) vezérléssel ellátott, ipari palackozó gépsor üveg palack öblítővel, palack töltővel és palack záró funkcióval,
- 1 db komplett, automatizált, PLC Siemens (vagy azzal egyenértékű) vezérléssel ellátott sörfőző technológia, amely alkalmas egyszerre minimum 2000 liter alsó és felső erjesztésű sör előállítására is és az alábbi részekből áll:
o külön is szabályozható, kúpos kialakítású, alsó és felső hűtőkőrrel is rendelkező, nyomásálló (minimum 0,3 Mpa) és szigetelt kivitelű 18 darab CKT tartály PED 97/23/CE minősítéssel;
o malátaroppantó berendezés;
o komlóforraló- és whirlpool- kád;
o cefréző-szűrő kád;
o Gőzfűtésű melegvíz tartály
o kétlépcsős lemezes hőcserélő aerátorral;
o hordó mosó és töltő berendezés;
o sűrített levegő ellátó rendszer (amely a palackozó gépsor számára is biztosítja a kellő sűrített levegő mennyiségét);
o mobil sör és mosószivattyú (CIP rendszer);
o kovaföldes szűrő berendezés;
o hordozható élesztő adagoló- és élesztő regeneráló tartályok;
o steril levegő- és steril CO2- előállítási rendszer;
o hűtő aggregát, komplett hűtési rendszerrel;
o hűtővíz tartály, jégtartály;
o szükséges labor berendezések;
o szükséges platform rendszerekkel;
- kiegészítő hardver és szoftver eszközök: 3 db Android Ipari Tablet, 5 darab irodai felhasználásra szánt notebook, 1 db egyedi számítógép konfiguráció, 1 db 5000VA szünetmentes tápegység, 1 db 42U Rack szekrény (kábelezési szekrény) a számítástechnikai eszközök telepítésére, 1 db Microsoft Windows Server 2016 Std OEM + 5 user CAL, 5 db Microsoft Windows 10 Professional 64Bit OEM, 5 db Microsoft Office 2016 Home & Business HUN P2 ML.
Ajánlatkérő a megajánlott termékhez elektronikus formában kér üzemeltetői (telepítési) kézikönyvet és felhasználói kézikönyvet.
Ajánlatkérő elvárja továbbá, hogy valamennyi megajánlott gép képes legyen a vezérlőjéből adatot szolgáltatni szabványos csatornákon keresztül - a rendszerrel és a technológiával együtt telepítendő - Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer számára, az abból érkező információkat pedig képes legyen feldolgozni.
A technológiához kapcsolódóan szállítandó továbbá 1 db Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer, amely a technológia autonóm részeit egy informatikai beruházás keretében egymással szoros kapcsolatban lévő, együttműködő rendszerré alakítja (ennek feltétele az azonos vezérlési platform), lefedi a teljes gyártási folyamatot alapanyag beszerzéstől egészen az gyártáson át az értékesítésig, a termelés során keletkező adatokat integrálja a termelésirányítási rendszerbe okos-szerzorok segítségével, a gyártórendszer állapotát követi a termék teljes életútján, a keletkező adatokat rögzíti, archiválja és később megfelelő módon elérhetővé teszi a rendszer egyéb erőforrásai számára, megfelel az élelmiszerek teljes nyomon követéséről szóló előírásoknak, a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítja a felhasznált és előállított termékek, anyagok útjának nyomon követhetőségét, a termelési folyamat minden szakaszában minőségi bizonyítványokat készít és tárol, a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges betanítással, konfigurálással, telepítéssel együtt.
A szállítandó komplett söripari technológiát Ajánlatkérő a beszereléséhez és működtetéséhez szükséges kiegészítőkkel együttesen biztosítva, összeszerelve és beüzemelve veszi át, úgy, hogy a palackozó technológia, sörfőző technológia, gőzfejlesztő rendszerek komplex, egy rendszert alkossanak összeépítve az Ajánlatkérő telephelyén.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01100

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15365 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Söripari technológia és term. irányítási rendszer
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3577999652
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Mega-Hercz-Q Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57762623
Postai cím: Pipacs Utca 22
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mhzq@mhzq.com
Telefon: +36 309688442
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 212195122
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:30214000-2
42163000-9
42510000-4
42921200-0
44614100-8
44615000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megkötendő szerződés vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés, Ajánlatkérő részére beszerzendő eszközök beszerzése és üzembe helyezése tárgyában a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikáció alapján.
A komplett söripari technológia keretében az alábbi eszközök szállítása szükséges:
- 1 db gőzfejlesztő berendezés,
- 1 db félautomata PLC Siemens (vagy ezzel egyenértékű) vezérléssel ellátott, ipari palackozó gépsor üveg palack öblítővel, palack töltővel és palack záró funkcióval,
- 1 db komplett, automatizált, PLC Siemens (vagy azzal egyenértékű) vezérléssel ellátott sörfőző technológia, amely alkalmas egyszerre minimum 2000 liter alsó és felső erjesztésű sör előállítására is és az alábbi részekből áll:
o külön is szabályozható, kúpos kialakítású, alsó és felső hűtőkőrrel is rendelkező, nyomásálló (minimum 0,3 Mpa) és szigetelt kivitelű 18 darab CKT tartály PED 97/23/CE minősítéssel;
o malátaroppantó berendezés;
o komlóforraló- és whirlpool- kád;
o cefréző-szűrő kád;
o Gőzfűtésű melegvíz tartály
o kétlépcsős lemezes hőcserélő aerátorral;
o hordó mosó és töltő berendezés;
o sűrített levegő ellátó rendszer (amely a palackozó gépsor számára is biztosítja a kellő sűrített levegő mennyiségét);
o mobil sör és mosószivattyú (CIP rendszer);
o kovaföldes szűrő berendezés;
o hordozható élesztő adagoló- és élesztő regeneráló tartályok;
o steril levegő- és steril CO2- előállítási rendszer;
o hűtő aggregát, komplett hűtési rendszerrel;
o hűtővíz tartály, jégtartály;
o szükséges labor berendezések;
o szükséges platform rendszerekkel;
- kiegészítő hardver és szoftver eszközök: 3 db Android Ipari Tablet, 5 darab irodai felhasználásra szánt notebook, 1 db egyedi számítógép konfiguráció, 1 db 5000VA szünetmentes tápegység, 1 db 42U Rack szekrény (kábelezési szekrény) a számítástechnikai eszközök telepítésére, 1 db Microsoft Windows Server 2016 Std OEM + 5 user CAL, 5 db Microsoft Windows 10 Professional 64Bit OEM, 5 db Microsoft Office 2016 Home & Business HUN P2 ML.
Ajánlatkérő a megajánlott termékhez elektronikus formában kér üzemeltetői (telepítési) kézikönyvet és felhasználói kézikönyvet.
Ajánlatkérő elvárja továbbá, hogy valamennyi megajánlott gép képes legyen a vezérlőjéből adatot szolgáltatni szabványos csatornákon keresztül - a rendszerrel és a technológiával együtt telepítendő - Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer számára, az abból érkező információkat pedig képes legyen feldolgozni.
A technológiához kapcsolódóan szállítandó továbbá 1 db Ipar 4.0 alapú komplex termelésirányítási rendszer, amely a technológia autonóm részeit egy informatikai beruházás keretében egymással szoros kapcsolatban lévő, együttműködő rendszerré alakítja (ennek feltétele az azonos vezérlési platform), lefedi a teljes gyártási folyamatot alapanyag beszerzéstől egészen az gyártáson át az értékesítésig, a termelés során keletkező adatokat integrálja a termelésirányítási rendszerbe okos-szerzorok segítségével, a gyártórendszer állapotát követi a termék teljes életútján, a keletkező adatokat rögzíti, archiválja és később megfelelő módon elérhetővé teszi a rendszer egyéb erőforrásai számára, megfelel az élelmiszerek teljes nyomon követéséről szóló előírásoknak, a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítja a felhasznált és előállított termékek, anyagok útjának nyomon követhetőségét, a termelési folyamat minden szakaszában minőségi bizonyítványokat készít és tárol, a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges betanítással, konfigurálással, telepítéssel együtt.
A szállítandó komplett söripari technológiát Ajánlatkérő a beszereléséhez és működtetéséhez szükséges kiegészítőkkel együttesen biztosítva, összeszerelve és beüzemelve veszi át, úgy, hogy a palackozó technológia, sörfőző technológia, gőzfejlesztő rendszerek komplex, egy rendszert alkossanak összeépítve az Ajánlatkérő telephelyén.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 311
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 212195122
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36 309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77999652
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Mega-Hercz-Q Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57762623
Postai cím: Pipacs Utca 22
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mhzq@mhzq.com
Telefon: +36 309688442
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés teljesítésének teljesítési idejét 270 napról 311 napra módosítják, így a szerződéses teljesítési időszak az eredeti 2019. 07. 20. helyett 2019. augusztus 31-én jár le.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A sörgyár építésének megvalósítása közben, az ipari padló előkészítése során, olyan betonszerkezeti merültek fel, melyek előre nem voltak láthatók, nem voltak ismertek. Ennek következtében a sörfőző technológia nem telepíthető, mivel szerkezetileg a betonaljzat nem bírná el a tartályok súlyát.
Vevő műszaki szakértői vélemény alapján, a főzőházi és a fermentáló tartályok helységeiben a régi betonburkolatot feltörte, vashálóval megerősített új betonfelületet alakít ki.
Mivel a legnagyobb terhelés a főzőházi helységben lesz, ezért a főzőházi helység újra betonozott felületét ipari lapburkolattal burkoljuk, aminek száradási ideje 6-8 hét.
A technológiát szállító cég jelezte, hogy szeretné megkezdeni a szállítandó gépek, eszközök telepítését. Ezt fentiek miatt a Vevő nem tudja biztosítani, ezért Eladó akadályközléssel élt Vevő felé. A kialakult helyzetben a technológia nem telepíthető, ezért az eredeti határidő módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 212195122 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 212195122 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben