Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:6871/2019
CPV Kód:45112711-2
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér (hrsz.: 5914/7).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épít-Takarít 2004 Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkrekonstrukciós munkák
Hivatkozási szám: EKR000895442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111220-6
45111291-4
45233250-6
45233293-9
45316100-6
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér (hrsz.: 5914/7).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kálvin téri I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója
A park rekonstrukció célja a jelenleg elhasználódott, leromlott állapotban lévő területek megújítása, az emlékmű méltó környezetének megteremtése, valamint a pihenőkkel a rekreáció biztosítása az odalátogatók számára.
A burkolat kétféle beton térkőből kerül kialakításra, az ingatlanok előtti, és a parki sétányok egyszerűbb kivitelű, míg az emlékmű körüli tér igényesebb térkő típust felhasználva. A park D-i oldalán húzódó korábbi lépcsők enyhe lejtésű (maximum 2,6%-os) burkolattal kerülnek kiváltásra. A park felőli szintkülönbségek áthidalására földfeltöltéssel történő alacsony és enyhe lejtésű rézsű kialakítását terveztük.
Az elvégzendő munkák különösen:
– Burkolat bontás (714 m2), továbbá tükörszedés térkő burkolatú felületeken.
– Kerti szegély építése (263 fm).
– Burkolat építése 5 és 6 cm beton térkőből (682 m2).
– Világítás (11 db), térfigyelő (1 db) és WiFi hotspot (1 db) kialakítása.
– Utcabútorok kihelyezése (18 db támláspad, 3 db hulladékgyűjtő,1 db smart city utcabútor), növénytelepítés továbbá 1 db öntözőrendszer kialakítása.
Teljes terület: 2995 m2.
Zöldterület: 1588 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23207 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35277765
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111220-6
45111291-4
45233250-6
45233293-9
45316100-6
77310000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér (hrsz.: 5914/7).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kálvin téri I. világháborús emlék- és közpark rekonstrukciója
A park rekonstrukció célja a jelenleg elhasználódott, leromlott állapotban lévő területek megújítása, az emlékmű méltó környezetének megteremtése, valamint a pihenőkkel a rekreáció biztosítása az odalátogatók számára.
A burkolat kétféle beton térkőből kerül kialakításra, az ingatlanok előtti, és a parki sétányok egyszerűbb kivitelű, míg az emlékmű körüli tér igényesebb térkő típust felhasználva. A park D-i oldalán húzódó korábbi lépcsők enyhe lejtésű (maximum 2,6%-os) burkolattal kerülnek kiváltásra. A park felőli szintkülönbségek áthidalására földfeltöltéssel történő alacsony és enyhe lejtésű rézsű kialakítását terveztük.
Az elvégzendő munkák különösen:
– Burkolat bontás (714 m2), továbbá tükörszedés térkő burkolatú felületeken.
– Kerti szegély építése (263 fm).
– Burkolat építése 5 és 6 cm beton térkőből (682 m2).
– Világítás (11 db), térfigyelő (1 db) és WiFi hotspot (1 db) kialakítása.
– Utcabútorok kihelyezése (18 db támláspad, 3 db hulladékgyűjtő,1 db smart city utcabútor), növénytelepítés továbbá 1 db öntözőrendszer kialakítása.
Teljes terület: 2995 m2.
Zöldterület: 1588 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35277765
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.3. pont
Eredeti:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2018. december 28, mely időpontig a műszaki átadás-átvételnek is meg kell történnie. A megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított:
A szerződés teljesítésének időpontja: az E-On Zrt. által a kivitelezés helyszínével összefüggés-ben végzett hálózatfejlesztés lezárását követő 17 naptári nap. A fenti befejezési időpontig a mű-szaki átadás-átvételnek is meg kell történnie. A megrendelő előteljesítést elfogad.
16.4. pont
Eredeti:
Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:
Név: Hegedűs Tamás
Tel: +36-30/382-0581
Módosított:
Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:
Név: Kathi Sándor
Tel: +36-20/466-7795
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt, a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdése jelenti.
A szerződésmódosításra több okból kerül sor:
1.
A szerződésmódosítás első eleme a szerződés teljesítésének határidejét érinti.
A vállalkozó a munkaterület 2018. december 7-i átadás-átvételének napján megkereste a köz-műszolgáltató E-On Zrt-t, hogy 2018-ban meg tudja-e csinálni a parkfejlesztés elektromos munkáinak a becsatlakoztatását a közcélú E-On hálózatára.
Az E-On Zrt. 2018. december 11-én kelt válaszában kifejtette, hogy a Kálvin téren meglévő közcélú 0,4kV-os földkábeles hálózaton november hónapban bekövetkezett üzemzavar (gépi földmunkavégzés során bekövetkező zárlat) miatt a korábbi, nyári helyszíni bejárásunkon tett előzetes ígérettel szemben a Kálvin téri I. világháborús emlékpark elektromos csatlakozását és feszültség alá helyezését az E.On 2018. évben nem tudja biztosítani. A csatlakozási igény kielégítése csak az elavult, több hely
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35277765 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35277765 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.1.5) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt. Miként a VI.2.2) pontból kiderül, a szerződés teljesítésének határideje dátumszerűen nem adható meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben