Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7214/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18899580
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92. Fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Furák János
Telefon: +36 14208961
E-mail: igazgatosag@csepelgszi.hu
Fax: +36 14204840
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepelgszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99600192
Postai cím: Kiss János altábornagy Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Kovács Timea
Telefon: +36 14257632
E-mail: intezmenyvezeto@hszi21.hu
Fax: +36 14252408
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hszi21.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hszi21.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485782019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485782019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csepel Önkormányzat közétkeztetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000485782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelésiés szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátására vállalkozási szerződés keretében.
Folyt: VI.3.tól:
8. Értékelés:
Minőségi szempont:
20 élelmezési napra vonatkozó melegebéd étlap változatossága (változatossági mutatószám) / S.szám:30
Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / S.szám: 70
9. Értékelés pontszám:0-100.
Értékelés módja:
Minőségi szempont: Arányosítás (aránypár) egyéb közbesz. dok.ban részletezett feltételek szerint.
AK szakmai ajánlatként az egyéb közbesz. dok.ban meghatározott mintaétlapokat kéri benyújtani.
Ár szempont:
Fordított arányosítás az egyéb közbesz. dok.ban részletezett feltételek szerint.
AK Kbt. 77.§(2) és (4)-(5) alapján állapítja meg az értékelés eredményét.
10.Részajánlat esetén szerz. az egyes ellátási helyek von.ban jóval alacsonyabb létszámra vonatkozna, ez magasabb adag-egységárat eredményezne, ez Megrendelőnek finanszírozás problémát okozna
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csepel Önkormányzat közétkeztetési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
További tárgyak:55521100-9
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XXI. kerület.
A pontos teljesítési helyek a szerződéstervezet vannak meghatározva, a mennyiségi kereteken belül más teljesítési helyek is bevonhatók Csepel közigazgatási területén belül.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő (AT) a szolgáltatást, a maradéktalan ellátásához szükséges saját gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel köteles végezni, amellyel az alábbiak szerinti időpontokban a meghatározott ételmennyiséget az előírt minőségben biztosítani tudja. ATnek kell biztosítania a kiszállításhoz szükséges és közegészségügyi szempontból elfogadott szállítóedényeket, illetve szállítóeszközöket megfelelő mennyiségben.
A szociális ellátottak esetén az ellátást badellás szállítással, vagy házhozszállítással, sokkolva hűtött technológiával készülő ebéd, zárt, egyadagos, mikrohullámozható dobozban történő kiszerelésben kell teljesíteni.
Az étkeztetésnek meg kell felelnie az óvodásokra és az iskolásokra vonatkozó mennyiségi összetételi és minőségi előírásoknak, valamint a HACCP rendszer követelményeinek.
AT feladata: - az ételek elkészítése, kért határidőig történő kiszállítása, ételek kiosztása valamennyi teljesítési helyre;
- diétás étkezés biztosítása a 37/2014. (IV.30.) EMMI rend. szerint;
- az általa szállított étel után az élelmiszerhulladék elszállítása;
- a tárgy havi étlapot, a tárgy hónapot megelőző 1 hónappal előbb átadja a Megrendelő intézménynek, amely arra 5 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Megrendelő intézményének észrevételeit AT köteles figyelembe venni, és azt a szolgáltatása folyamán betartani. Amennyiben Megrendelő intézménye észrevételt nem tesz, úgy az az átadott tárgyhavi étlapok elfogadását jelenti.
AT ajánlati ára a szerződés hatályba lépésétől a naptári év végéig nem változtatható, azt követően évente egy alkalommal emelhető az ár, a következő módon kiszámított mértékben:Az áremelés mértéke = a munka törvénykönyve, Mt. 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott legkisebb munkabér éves emelkedésének a mértéke (%) x 0,3 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül az élelmiszerek áremelkedésének mértéke (%)x 0,4 +a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül a háztartási energia áremelkedésének mértéke (%)x 0,3. Az áremelés minden év március 31-ig, a tárgyév január elsejétől érvényesíthető.
Tájékoztató adatok a 2019. évre vonatkozó tervezett adatok alapján:
Óvoda
- Összes tízórai: 425 051 adag
- Összes ebéd: 425 051 adag
- Összes uzsonna: 425 051 adag
Óvoda összesen: 1 275 153 adag
Általános Iskola
- Összes tízórai: 413 429 adag
- Összes ebéd: 617 400 adag
- Összes uzsonna: 399 843adag
Általános iskola összesen: 1 430 672 adag
Nyári Napközis Tábor:
- Összes tízórai: 7 380 adag
- Összes ebéd: 7 647 adag
- Összes uzsonna: 7 310adag
Napközis tábor összesen: 22 337 adag
Középiskola
- Összes ebéd: 12 988 adag
Középiskola összesen: 12 988 adag
Közétkeztetés összesen (óvoda, iskola, tábor): 2 741 150 adag
Szociális étkeztetés
- Nappali ellátás (ebéd): 8 595 adag
- Szociális étkeztetés kiszállítással (ebéd): 111 284 adag
- Szociális étkeztetés elvitellel (ebéd): 21 309 adag
- Átmeneti elhelyezés (reggeli, badellás ebéd, hétvégi egyadagos ebéd, vacsora): 10 950 adag
Szociális étkeztetés összesen: 152 138 adag
Étkeztetés mindösszesen: 2 893 288 adag
Az Ajánlatkérő (AK) – figyelemmel az elmúlt évek létszámváltozási és lemondási tendenciáira – a beszerzés mennyiségét az egyes tárgyévekre bontva a fenti adagok 80%-ában,
- óvodai étkezésnél: 1 020 123
- általános iskolai étkezésnél: 1 144 537,
- nyári napközi tábornál: 17 870,
- középiskolai étkezésnél 10 390,
- szociális étkeztetésnél: 121 710,
- az összes étkeztetésre vonatkozóan 2 314 630 adagban (étkeztetés mindösszesen)
határozza meg.
Az étkezési típusok között van átjárhatóság, ami azt jelenti, hogy az összes beszerzési mennyiség évi 2 314 630 adag.
AT az AK által hetente leadott rendelés alapján meghatározott mennyiségben szállít ki. A különböző csoportok szerinti létszám a szerződés időtartama alatt változik, tekintettel arra, hogy az ellátottak száma tekintetében a mennyiségi adat eltérhet. (hiányzás, tanítás nélküli napok) A le- és pótrendelésekről Ajánlatkérő köteles Ajánlattevőt tájékoztatni a szerződésben rögzítettek szerint.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK fenntartja a jogot opcióként, a minimális beszerzési mennyiséghez (2 314 630 adag) képest évente további 30% megrendelésére, a minimális beszerzési mennyiséggel megegyező feltételek szerint. A százalékos eltérés meglétét a „az étkeztetés mindösszesen” adagszám vonatkozásában kell vizsgálni.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
AK Kbt. 114.§(1)beknek megf. előírja a Kbt.62.§(1)g)-k), m) és q) szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
321/2015. (X. 30.) Korm.rend (KR.)17.§(1) szerint ATnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.62.§(1) k) kb) pontját a KR. 8.§i) ib) alpontja és a 10.§g) gb) alpontjában szerint kell igazolnia.
EEKD nem alkalmazandó, de AK köteles elfogadni, ha AT a KR.7.§ szerinti - EEKD-t nyújt be.
KR.17.§(2) bek, Kbt.67.§ (4) bek. alkalmazandó.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148.§-a szerint.
Ajánlati kötöttség:30 nap.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:kiszállítási késedelem esetére az érintett ellátotti létszámra von. ellenszolg. 10%-a/30 perc, legfeljebb 90 perc késedelemig.
Adminisztratív késedelmi kötbér:
A kétheti étlap megküldésének késedelme esetére a kétheti szolgáltatás ellenszolgáltatásának 1%-a/nap.
Napi meghiúsulási kötbér: a megadott kiszállítási határidőhöz képest a 90 percet elérő késedelem, esetén, a késedelemmelérintett adagok nettó árának40%-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból azonnali hatállyal történő felmondása esetén, az éves ellenszolgáltatás 30 %-a.
Fizetés:
Saját költségvetésből finanszírozva. Kifiz. Kbt.135.§ szerint, Ptk.6:130. § (1)-(2) alapján, igazolt teljesítést követően utólag, banki átutalás. Szerz. és kifiz. HUF-ban.
Telj.ig alapján megrendelőnként havi 1 számla. Kbt.135§(5-6) irányadó, előleg nincs. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) irányadó.
Részletek a szerz.tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Karakterkorlát miatt ebben a pontban:
Ajánlati biztosíték igazolás:
Óvadékra von. átutalási megbízás, v bevételi pénztárbizonylat, pénzügyi intézmény v biztosító garancialevele, garanciaszerződése, v kezességi szerz. v biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A garanciavállaló nyilatkozat v kezességvállalásról sz. nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartás tv szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratnak!
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. HP teljes kör.; Ajánlatok bontása: 2019.06.03. 12:00 óra, helye: EKR rendszer; AK többváltozatú ajánlattételt kizárja.
2. AK szigorúbban megh. alk. köv.i: felhívás III.1.3) M1), M2) M3), M4).
3. Összesített nettó árat a kiadott árazatlan ktg.vetésnek szerinti részletes ktg.vetéssel kell megadni. Értékelés részletes ktg.vetésben megh. egységárak és az utolsó év létszámadatai alapj. kalkulált összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján.
4. Kbt.98.§(3) alapján hird. nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat AK olyan új szolgáltatás megrendelésére, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg az iskolákban lévő tálalókonyhák üzemeltetésére, mint hasonló szolgáltatás teljesítésére. Az iskolákban lévő tálalókonyhák üzemeltetése, mint új szolgáltatás összhangban van a jelen eljárás tárgyát képező alapprojekttel.
A lehetséges további szolg. tárgya: A II.2.3) pont teljesítési helyek közül az iskolai teljesítési helyeken működő tálalókonyhák üzemeltetése.
Beszerz. feltételek:
A kiszállított ételek tálalása az iskolákban és az iskolákban található tálalókonyhák üzemeltetése az átadáskor AK alkalmazásában álló, Tálalási Részlegében dolgozó közalkalmazottak Kjt. 25/A és 25/ B. §-ai szerinti átvételével.
AK jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás becs. értékénél figyelembe vette az újabb szolgáltatás becs. értékét is, az éppen aktuális 45 fő közalkalmazottra vonatkozó költségekkel. (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). AK ilyen tárgyalásos eljárást a korábbi első szerz. megkötésétől számított 3 éven belül indíthat.
5. AK nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t .
6. FAKSZ: dr.Balogh László Csaba (00252)
7. Ajánlati biztosíték: 25000000 HUF
AK sz.száma:11784009-15521017 Folyt:II.1.4-ben és IV.1.11ben.
Folyt VI.4.3.tól:
M2) Alkalmatlan AT [ill Kbt.65.§(6) esetén közös ATk együtt, a Kbt.65.§(7) esetén az alk ig.szervezet esetén is], ha nem rendelkezik
a) 1 fő élelmezésvezetővel, aki közétkeztetési feladatok ellátásában legalább 36 hó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal, aki a közétkeztetés területén legalább 36 hó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
c) 3 fő min.középfokú végzettségű szakáccsal, aki közétkeztetési feladatok ellátásában legalább 36 hó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
d) 1 fő min.középfokú végzettségű diétás szakáccsal, aki közétkeztetési feladatok ellátásában legalább 24 hó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan AT [ill Kbt.65.§(6) esetén közös ATk együtt, Kbt.65.§(7) esetén aaz alk ig.szervezet esetén is], ha nem rendelkezik
a) min.5900 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező főzőkonyhával;
b) min.5900 adag/nap mennyiségű készétel kiszállítására és folyamatos melegen tartására elegendő, a HACCP előírásoknak megfelelő, fertőtleníthető, rozsdamentes, hőtároló szállítóedénnyel,
c) min.6 db készétel kiszállítására alkalmas szállító járművel,
d) min.5900 adag/nap szabad főzőkapacitással rendelkező havária főzőkonyhával,
e) szakhatósági engedéllyel rendelkező diétás konyhával, ahol a diétás ételeket készíti.
Az a) és e) pont alk. feltétel ugyanazzal a konyhával is igazolható, ha az megfelel mindkét feltételnek.
M4) Alkalmatlan AT [ill Kbt.65.§(6) esetén közös ATk együtt, a Kbt.65.§(7) esetén az alk ig.szervezet esetén is], ha nem rendelkezik
a)érvényes HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére von. tanúsítvánnyal, vagy KR 24.§(3) szer. egyenértékű dokumentummal;
b)érvényes OHSAS18001 tanúsítvánnyal, vagy a KR 24.§(3) szer. egyenértékű dokumentummal;
c)élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerre von. érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy KR 24.§(3) szer. egyenértékű dokumentummal;
d)bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 v egyenért min bizt rendsz.KR 24.§(3) szer. egyenértékű dokumentumal
Kbt.65§(6) irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Gazd., p.ügyi alk:
P1) KR.19.§(1) d) alapján ATnek a szerz. telj.hez szüks. p.ügyi,gazd. alkalmassága igazolható a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással.(AK hivatkozik a Kbt. 65§(7-8), 69§(4), 114.§(2)bek.re, a KR. 19-20 §ra)
P1) Alkalmatlan AT [ill. Kbt.65.§(6) szerinti esetben a közös ATk együttesen, a Kbt.65.§(7) szerinti esetben az alk. ig.ban részt vevő szervezetre támaszkodást is ideértve], ha nem rendelkezik legalább 200 millió Ft/év és legalább 100 millió Ft/káresemény kárkifizetési limit összegű, közbesz. tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó az ajánlattétel időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
Műszaki, szakmai alk:
M1) KR 21.§(3)a) szer. ATnek a szerz. telj.hez szüks. műszaki, szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
KR 21.§(2)bek.nek megf. a referenciaigazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő-befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, szállítás tárgya, mennyisége, és nyilatkozni kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) KR 21.§(1)b) pont alapján ATnek a szerz. telj.hez szüks. műszaki, szakmai alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen belül a képzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolat), szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása szükséges.
AK az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot a kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontosságú megjelölésével kéri. AK elfogadja a szakmai gyakorlat év, vagy hónap pontosságú megjelölését is, de ezesetben a gyakorlati időt úgy számítja, hogy a kezdő időpont a megjelölt év vagy hónap utolsó napja, illetőleg a záró időpont a megjelölt év vagy hónap első napja. AK a szakmai gyakorlat teljes időtartamának számításakor a töredék hónapokat figyelmen kívül hagyja, ésa párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
M3) KR 21.§(1)i) pont szer. ATnek a szerz. telj.hez szüks. műszaki, szakmai alkalmassága igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, ill műszaki felszereltség leírásával.
AK b)pont esetében kéri a leltári ív(ek), a c) pont esetében a forgalmi és egyéb engedélyek csatolását.
M4) KR 21.§(1)i) szer.ATnek a szerz. telj.hez szüks. műszaki, szakmai alkalmassága igazolható a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.
A Kbt.65.§(7),(9), (11) bek, a Kbt.69.§(4), Kbt.114.§ (2), KR 23, 24.§(1), és 424/2017.(XII.19.) Korm.rend rendelkezéseit alkalmazni kell.
M1) Alkalmatlan AT [ill Kbt.65.§(6) szer. a közös ATk együttesen, Kbt.65.§(7) szer. alkalmasság ig.ban részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is], ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 3 éven keresztül folyamatosan teljesített olyan referenciával, amely közétkeztetési szolgáltatás keretében tartalmazza a szerződés teljes időtartama alatt összesen legalább:
a) óvodák és iskolák részére 2.000.000 adag ebéd szállítását, amely magában foglalta a diétás étkezést is, és amit szerződés szerint sokkolva hűtött technológiával, zárt, egyadagos, mikrohullámozható dobozban kiszerelve végeztek;
b) szociális ellátás keretében 270.000 adag sokkolva hűtött technológiával készülő ebéd házhoz szállítását, zárt, egyadagos, mikrohullámozható dobozban történő kiszerelésben;
magában foglaló közétkeztetési szolgáltatásra irányult. Az alkalmassági feltételnek több referenciával is meg lehet felelni.
Folyt:VI.3.ban.
Ajánlathoz csatolandó Kbt.66§(6) nyilatkozat
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)