Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7482/2019
CPV Kód:79620000-6
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet;Get Work Trend Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Szilvia
Telefon: +36 30 4195462
E-mail: szigeti.szilvia@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás - Diákok diákmunka keretében történő biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás - Diákok diákmunka keretében történő biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, diákok diákmunka keretében történő biztosítása nettó 270 millió forint értékben, a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltakat figyelembe véve, az alábbi tevékenységek tekintetében:
• irodai adminisztráció
• segédmunka
• állomási segítő
• kerékpáros segítő
• pénztári kisegít
• hangos utastájékoztató-készülék kezelő
• Automata karbantartó
• gyakornok ( mérnök, gazdasági, marketing, beszerzési, HR gyakornok ) felsőoktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 208316

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás - Diákok diákmunka keretében történő biztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 70-72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
E-mail: levente.garics@nebulomelo.hu
Telefon: +36 208528922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002302
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Get Work Trend Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád fejedelem útja 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: akos.jahny@getwork.hu
Telefon: +36 204556388
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17665618
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 270000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozattal 12 hónappal meghosszabbítsa, a jelen hirdetmény II.2.7. pontjában rögzített 12 hónapot további 12 hónappal meghosszabbította, így az eredeti szerződés időtartama 12+12 hónap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79620000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel, diákok diákmunka keretében történő biztosítása nettó 270 millió forint értékben, a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltakat figyelembe véve, az alábbi tevékenységek tekintetében:
• irodai adminisztráció
• segédmunka
• állomási segítő
• kerékpáros segítő
• pénztári kisegít
• hangos utastájékoztató-készülék kezelő
• Automata karbantartó
• gyakornok ( mérnök, gazdasági, marketing, beszerzési, HR gyakornok ) felsőoktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 402000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 70-72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
E-mail: levente.garics@nebulomelo.hu
Telefon: +36 208528922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002302
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Get Work Trend Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád fejedelem útja 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail: akos.jahny@getwork.hu
Telefon: +36 204556388
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17665618
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2019.04.11.
A szerződés alábbi pontjai módosultak:
A szerződés 13.1. pontjának első bekezdése:
„13.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél által történő aláírását követően, a teljesítési biztosíték Szolgáltató általi, Szolgáltatás fogadója részére történő átadásával lép hatályba. A jelen Szerződés a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkettő) hónapos időtartamra szól.”
és a szerződés 13.2. pontjának első bekezdése:
„13.2. A jelen Szerződés keretösszege nettó 270.000.000,- Ft, azaz nettó kettőszázhetvenmillió forint. Ennek megfelelően Szolgáltatás fogadója a jelen Szerződés alapján legfeljebb ezen összeghatárig adhat le Eseti Megrendelést Szolgáltató részére.”
a következőre:
A szerződés 13.1. pontjának első bekezdése:
„13.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél által történő aláírását követően, a teljesítési biztosíték Szolgáltató általi, Szolgáltatás fogadója részére történő átadásával lép hatályba. A jelen Szerződés 2019. szeptember 30. napjáig szól.”
és a szerződés 13.2. pontjának első bekezdése:
„13.2. A jelen Szerződés keretösszege nettó 402.000.000,- Ft, azaz nettó négyszázkettő millió forint. Ennek megfelelően Szolgáltatás fogadója a jelen Szerződés alapján legfeljebb ezen összeghatárig adhat le Eseti Megrendelést Szolgáltató részére.”
A VII.2.2. pont folytatása, a módosítás szükségességét indokoló körülmények teljes ismertetése:
A MÁV-START Zrt. gondosan eljárva sem tudott az érdekkörén kívül álló események alapján felmerülő, eredeti igényekhez képest megnövekedett igényekkel előre kalkulálni (NIF, MÁV Zrt. tájékoztatásai szerinti jövőbeni vágányzárak). A vágányzárak pontos technológiai feltételei és ütemezése több esetben kb. 1-2 hónappal a végleges vágányzár előtt válnak ismertté, így a kalkuláció, tervezés hosszabb időtartamra vetítve nehézkes, és mivel a vágányzárak idejére is szükségessé vált a diákmunka szolgáltatás, a fentiek kihatnak a diákmunka létszámának, illetve a tárgyban indítandó eljárás műszaki tartalmának végleges meghatározására, így az új eljárás nyomán történő szerződéskötés nem tud megvalósulni a jelenleg hatályban lévő szerződés eredeti időtartamán belül, azonban a közszolgáltatói tevékenység színvonalának megfelelő szinten történő tartása és emelése miatt elengedhetetlen a folyamatos szolgáltatás biztosítása, emiatt szükségessé vált a hatályos szerződés időtartamának és összegének módosítása.
A diákmunkás foglalkoztatás volumene kiemelkedően magas a nyári időszakban, emiatt indokolt, hogy a diákmunka szolgáltató váltás a kiemelt időtartam végén valósuljon meg, biztosítva ezzel azt, hogy egy esetleges szolgáltató váltás nem okoz fennakadást a MÁV-START Zrt. diákmunkaerő ellátottságában, csökkentve ezzel az utaselégedettség visszaesésének kockázatát.
A szerződés (keretmegállapodás) módosításával annak általános jellege nem változik, a módosítás időtartama alatt (és a megnövelésre kerülő keretmegállapodási érték terhére) ajánlatkérő diákmunka szolgáltatást kíván igénybe venni, a keretmegállapodás időtartamán és értékén kívül egyéb feltételei, tartalma nem módosulnak.
A szerződés értékének módosítása nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A MÁV-START Zrt. gondosan eljárva sem tudott az érdekkörén kívül álló események alapján felmerülő, eredeti igényekhez képest megnövekedett igényekkel előre kalkulálni (jövőbeni vágányzárak).A vágányzárak pontos technológiai feltételei és ütemezése több esetben kb.1-2 hónappal a végleges vágányzár előtt válnak ismertté, így a kalkuláció, tervezés hosszabb időtartamra vetítve nehézkes,és mivel a vágányzárak idejére is szükségessé vált a diákmunka szolgáltatás, a fentiek kihatnak a diákmunka létszámának, illetve a tárgyban indítandó eljárás műszaki tartalmának végleges meghatározására, így az új eljárás nyomán történő szerződéskötés nem tud megvalósulni a jelenleg hatályban lévő szerződés eredeti időtartamán belül, azonban a közszolgáltatói tevékenység színvonalának megfelelő szinten tartása miatt elengedhetetlen a folyamatos szolgáltatás biztosítása.
A módosítás szükségességét indokoló körülmények teljes ismertetése a karakterkorlát miatt a VII.2.1. pontban kerül feltüntetésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 270000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 402000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben