Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7616/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Tömörkény Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6646 Tömörkény, Óvoda u. - hrsz. 41/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KaPet Bau Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tömörkény Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17435321
Postai cím: Ifjúság Utca 8
Város: Tömörkény
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6646
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Irén
Telefon: +36 303629241
E-mail: molnariren1118@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tomorkeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tömörkényi óvoda átalakítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR000830432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tömörkényi óvoda átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6646 Tömörkény, Óvoda u. - hrsz. 41/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületén végzett kivitelezés a következőkből áll:
1. Felújítás és átalakítás: új falszakaszok építése, falrekonstrukció, homlokzati hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása, födém hőszigetelés, tetőfelújítás, burkolat felújítás.
2. Bővítés: új helyiségek
3. Elektromos rendszerek
4. Gépészeti rendszerek
5. Akadálymentesítés.
A beruházással érintett összes nettó alapterület: 339,50 m2.
A beruházás építési engedély köteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21369 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tömörkényi óvoda átalakítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KaPet Bau Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96885466
Postai cím: Bessenyei Utca 32
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kanyoep@gmail.com
Telefon: +36 209531706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58327384
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6646 Tömörkény, Óvoda u. - hrsz. 41/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületén végzett kivitelezés a következőkből áll:
1. Felújítás és átalakítás: új falszakaszok építése, falrekonstrukció, homlokzati hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje, belső nyílászárók felújítása, födém hőszigetelés, tetőfelújítás, burkolat felújítás.
2. Bővítés: új helyiségek
3. Elektromos rendszerek
4. Gépészeti rendszerek
5. Akadálymentesítés.
A beruházással érintett összes nettó alapterület: 339,50 m2.
A beruházás építési engedély köteles.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58327384
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KaPet Bau Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96885466
Postai cím: Bessenyei Utca 32
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kanyoep@gmail.com
Telefon: +36 209531706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a Szerződést, a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján, kizárólag a teljesítési részhatáridőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:
1. A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2019. június 30. Részhatáridő: A vállalkozónak 50 %-os készültségi fokot el kell érnie 2019. április 26-ig.”
2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került módosításra. A szerződés módosítása nem tekinthető lényegesnek, mivel nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58327384 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58327384 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben