Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7711/2019
CPV Kód:79952000-2;79952100-3;79953000-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Mobil-Event Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés - TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
Hivatkozási szám: EKR000031372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:79952100-3
79953000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátására”
A beszerzés tárgya a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás.
CPV-kód: 79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások)
79952100-3 (Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások)
79953000-9 (Fesztiválszervezési szolgáltatások)
Nyertes ajánlattevő feladata „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 15 célterület rendezvényeinek 36 hónapon keresztül a műszaki leírás szerinti lebonyolítása.
Általános információk:
- a 15 célterületen 36 hónapon keresztül közösségépítő rendezvények kerülnek megvalósításra
- a megvalósítás tervezett kezdése: 2019. tavasz
- a rendezvények Kecskemét közigazgatási területén, annak pályázat szerinti 15 célterületén kerülnek megvalósításra
- a rendezvények között szerepelnek nagyobb szabadtéri, valamint kisebb beltéri rendezvények is
- vannak a programok között a projektidőszak alatt visszatérő, ismétlődő rendezvények
Feladatok összefoglalva:
- minden rendezvény esetén biztosítani szükséges az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően: egészségügyi ügyelet, események biztonsági ügyelete, szervezői ügyelet
- egyes rendezvényeknél szükséges catering biztosítása, az étel helyszínre szállítása, szervírozása, annak feltételeinek biztosítása
- esetenként alapanyag biztosítása főzőversenyhez
- szabadtéri rendezvények esetében szükséges meghatározott méretű színpad- valamint hang- és fénytechnika biztosítása, vagy az önkormányzat tulajdonában állő színpad helyszínre szállítása, üzemeltetése, elszállítása
- feladat a folyamatos kapcsolattartás a projekt szakmai vezetőjével és a célterületek felelős közösségfejlesztő munkatársaival
- szükséges folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projekt marketingért felelős külső vállalkozójával
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban és részletes specifikációban kerül kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123851841 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés_TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:79952100-3
79953000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátására”
A beszerzés tárgya a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás.
CPV-kód: 79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások)
79952100-3 (Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások)
79953000-9 (Fesztiválszervezési szolgáltatások)
Nyertes ajánlattevő feladata „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 15 célterület rendezvényeinek 36 hónapon keresztül a műszaki leírás szerinti lebonyolítása.
Általános információk:
 a 15 célterületen 36 hónapon keresztül közösségépítő rendezvények kerülnek megvalósításra
 a megvalósítás tervezett kezdése: 2019. tavasz
 a rendezvények Kecskemét közigazgatási területén, annak pályázat szerinti 15 célterületén kerülnek megvalósításra
 a rendezvények között szerepelnek nagyobb szabadtéri, valamint kisebb beltéri rendezvények is
 vannak a programok között a projektidőszak alatt visszatérő, ismétlődő rendezvények
Feladatok összefoglalva:
 minden rendezvény esetén biztosítani szükséges az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően: egészségügyi ügyelet, események biztonsági ügyelete, szervezői ügyelet
 egyes rendezvényeknél szükséges catering biztosítása, az étel helyszínre szállítása, szervírozása, annak feltételeinek biztosítása
 esetenként alapanyag biztosítása főzőversenyhez
 szabadtéri rendezvények esetében szükséges meghatározott méretű színpad- valamint hang- és fénytechnika biztosítása, vagy az önkormányzat tulajdonában állő színpad helyszínre szállítása, üzemeltetése, elszállítása
 feladat a folyamatos kapcsolattartás a projekt szakmai vezetőjével és a célterületek felelős közösségfejlesztő munkatársaival
 szükséges folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projekt marketingért felelős külső vállalkozójával
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban és részletes specifikációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás M/2 a) pontjában előírt szakember kulturális rendezvényszervezés területén szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 10 db) 10
2 3. Havonta személyes egyeztetés vállalása (szükség szerint a célterület helyszínén helyszíni bejárással havonta min. 4 alkalom max. 8 alkalom) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés_TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94280007
Postai cím: Abonyi Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lovasshow.hu
Telefon: +36 309953482
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13705406242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Mobil-Event Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96803060
Postai cím: Badacsony Utca 9.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@mobilevent.hu
Telefon: +36 309953482
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12530614203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123851841
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felhívás M/2 a) pont alkalmassági követelmény szerinti szakember feladatainak ellátása, Felhívás M/2 b) pont alkalmassági követelmény szerinti szakember feladatainak ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RASTER STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33480453
Postai cím: Juhar Utca 4/c.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14196375203

Hivatalos név: Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95187907
Postai cím: Róbert Károly Körút 96-100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22704654241

Hivatalos név: Mobil-Event Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96803060
Postai cím: Badacsony Utca 9.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12530614203

Hivatalos név: Mondavio Kommunikációs és Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66314671
Postai cím: Orlay Utca 2/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23294440241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges