Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7715/2019
CPV Kód:30200000-1;30214000-2;30232110-8;32321200-1;32333100-7;39113600-3;39121200-8;39522530-1;48000000-8;48952000-6
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett elyszínen;Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett elyszínen;6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.;Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett helyszínen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRADÍCIÓ BÚTOR Bútoripari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;CENTER COMPUTER Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés_TOP-6.9.2
Hivatkozási szám: EKR000029472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30214000-2
30232110-8
32321200-1
32333100-7
39113600-3
39121200-8
39522530-1
48000000-8
48952000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Adásvételi szerződések „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzéshez”
I. rész: sörszett garnitúra
CPV: 39113600-3 (Padok)
39121200-8 (Asztalok)

100 db sörszett garnitúra
1 garnitúra tartalma: 1 db asztal + 2 db pad
Méretek:
asztal: 200 – 210 cm x 70 - 80 cm
pad: 200 cm x 30 cm
Pad teherbírása: minimum 500 kg (egyenes felületen megoszló statikus terhelés esetén)
Műszaki paraméterek:
- hegesztett 40 x 40mm-es zártszelvény szerkezetű lábak
- lábak rögzítése: rugós zárral
- tartós, időjárásálló festékkel kezelve
- a fa részek: csapozott tartókeret és csiszolt fedlap
- teljes fa szelvényvastagság 60-65 mm
- festés: ipari kültéri viaszos vékonylazúr, dió színben MILESI XGT széria

II. rész: rendezvénytechnika
CPV: 32321200-1 (Audiovizuális berendezések)
48952000-6 (Hangosítórendszerek)
32333100-7 (Videofelvevők)
1 db min 4,5 m – max. 5 m * min. 2,5 m – max. 3 m nagyságú LED FAL ALU TRUSS tartó rendszerrel
2 db hordozható hangrendszer
1 db mobil video rögzítési rendszer
1 db 6 m * 4 m nagyságú, 1 m * 2 m-es elemekből álló, 3 magasságban állítható mobil színpad és hozzá tartozó hangtechnika
1 db 6 m * 5 m nagyságú fedés
III. rész: számítástechnikai eszközök
CPV: 30200000-1 (Számítógépek és tartozékaik)
30214000-2 (Munkaállomások)
30232110-8 (Lézernyomtatók)
48000000-8 (Szoftvercsomag és információs rendszerek)
1 db laptop
1 db színes lézernyomtató
1 db OFFICE 2016 örök licencszel
1 db DADF A3 multifunkcionális készülék kezdő festékkészlettel
2 db munkaállomás
IV. rész: rendezvénysátor, pavilon
CPV: 39522530-1 (Sátor)
30 db 3 * 3 m-es, 4 lábú, harmonika szerűen összecsukható rendezvénysátor oldalfalakkal, súlyokkal fehér színben
10 db XL méretű Coleman Event pavilon sátor
Valamennyi rész vonatkozásában:
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A felhívásban, valamint az árazatlan költségvetésekben megnevezett konfigurációval egyenértékű eszköz megajánlható, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt gyártmány, típus a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező eszközre is!)
A megnevezett eszközök típusa, műszaki paraméterei, anyagminősége az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. A kiírt termékek gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot lehet tenni azokkal azonos igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező termékekre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, tételes, leltár szerinti átadását.
Az eljárás III. része vonatkozásában az árajánlatnak tartalmaznia kell a számítástechnikai eszközök beüzemelési és a szoftverek beállításainak költségét is!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35811624 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sörszett garnitúra
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39113600-3
További tárgyak:39121200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett elyszínen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Adásvételi szerződések „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzéshez”
I. rész: sörszett garnitúra
CPV: 39113600-3 (Padok)
39121200-8 (Asztalok)

100 db sörszett garnitúra
1 garnitúra tartalma: 1 db asztal + 2 db pad
Méretek:
asztal: 200 – 210 cm x 70 - 80 cm
pad: 200 cm x 30 cm
Pad teherbírása: minimum 500 kg (egyenes felületen megoszló statikus terhelés esetén)
Műszaki paraméterek:
- hegesztett 40 x 40mm-es zártszelvény szerkezetű lábak
- lábak rögzítése: rugós zárral
- tartós, időjárásálló festékkel kezelve
- a fa részek: csapozott tartókeret és csiszolt fedlap
- teljes fa szelvényvastagság 60-65 mm
- festés: ipari kültéri viaszos vékonylazúr, dió színben MILESI XGT széria
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A felhívásban, valamint az árazatlan költségvetésekben megnevezett konfigurációval egyenértékű eszköz megajánlható, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt gyártmány, típus a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező eszközre is!)
A megnevezett eszközök típusa, műszaki paraméterei, anyagminősége az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. A kiírt termékek gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot lehet tenni azokkal azonos igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező termékekre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, tételes, leltár szerinti átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvénytechnika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
További tárgyak:32333100-7
48952000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett elyszínen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Adásvételi szerződések „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzéshez”
II. rész: rendezvénytechnika
CPV: 32321200-1 (Audiovizuális berendezések)
48952000-6 (Hangosítórendszerek)
32333100-7 (Videofelvevők)
1 db min 4,5 m – max. 5 m * min. 2,5 m – max. 3 m nagyságú LED FAL ALU TRUSS tartó rendszerrel
2 db hordozható hangrendszer
1 db mobil video rögzítési rendszer
1 db 6 m * 4 m nagyságú, 1 m * 2 m-es elemekből álló, 3 magasságban állítható mobil színpad és hozzá tartozó hangtechnika
1 db 6 m * 5 m nagyságú fedés
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A felhívásban, valamint az árazatlan költségvetésekben megnevezett konfigurációval egyenértékű eszköz megajánlható, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt gyártmány, típus a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező eszközre is!)
A megnevezett eszközök típusa, műszaki paraméterei, anyagminősége az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. A kiírt termékek gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot lehet tenni azokkal azonos igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező termékekre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, tételes, leltár szerinti átadását.
Az eljárás III. része vonatkozásában az árajánlatnak tartalmaznia kell a számítástechnikai eszközök beüzemelési és a szoftverek beállításainak költségét is!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Számítástechnikai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30214000-2
30232110-8
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Adásvételi szerződések „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzéshez”
III. rész: számítástechnikai eszközök
CPV: 30200000-1 (Számítógépek és tartozékaik)
30214000-2 (Munkaállomások)
30232110-8 (Lézernyomtatók)
48000000-8 (Szoftvercsomag és információs rendszerek)
1 db laptop
1 db színes lézernyomtató
1 db OFFICE 2016 örök licencszel
1 db DADF A3 multifunkcionális készülék kezdő festékkészlettel
2 db munkaállomás

A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A felhívásban, valamint az árazatlan költségvetésekben megnevezett konfigurációval egyenértékű eszköz megajánlható, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt gyártmány, típus a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező eszközre is!)
A megnevezett eszközök típusa, műszaki paraméterei, anyagminősége az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. A kiírt termékek gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot lehet tenni azokkal azonos igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező termékekre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, tételes, leltár szerinti átadását.
Az eljárás III. része vonatkozásában az árajánlatnak tartalmaznia kell a számítástechnikai eszközök beüzemelési és a szoftverek beállításainak költségét is!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvénysátor, pavilon
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39522530-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét közigazgatási területe, Ajánlatkérővel egyeztetett helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Adásvételi szerződések „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzéshez”
IV. rész: rendezvénysátor, pavilon
CPV: 39522530-1 (Sátor)
30 db 3 * 3 m-es, 4 lábú, harmonika szerűen összecsukható rendezvénysátor oldalfalakkal, súlyokkal fehér színben
10 db XL méretű Coleman Event pavilon sátor
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A felhívásban, valamint az árazatlan költségvetésekben megnevezett konfigurációval egyenértékű eszköz megajánlható, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt gyártmány, típus a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező eszközre is!)
A megnevezett eszközök típusa, műszaki paraméterei, anyagminősége az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. A kiírt termékek gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot lehet tenni azokkal azonos igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező termékekre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, tételes, leltár szerinti átadását.
Az eljárás III. része vonatkozásában az árajánlatnak tartalmaznia kell a számítástechnikai eszközök beüzemelési és a szoftverek beállításainak költségét is!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sörszett garnitúra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRADÍCIÓ BÚTOR Bútoripari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50322952
Postai cím: Mirhó Köz 4/A
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
E-mail: tradiciobutor@t-online.hu
Telefon: +36 304146724
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13002356216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4724400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TRADÍCIÓ BÚTOR Bútoripari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50322952
Postai cím: Mirhó Köz 4/A
Város: Kunhegyes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13002356216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvénytechnika
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: metallum-tech-info@metallum-tech.hu
Telefon: +36 303181172
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29685000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86553995
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Számítástechnikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CENTER COMPUTER Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86572996
Postai cím: Kápolna Utca 18.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: akos@centercomputer.hu
Telefon: +36 203349358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12469132203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1402224
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CENTER COMPUTER Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86572996
Postai cím: Kápolna Utca 18.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12469132203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Rendezvénysátor, pavilon
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Figyelemmel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 4. része vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett, így tárgyi közbeszerzési eljárás a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Metalconstruct Alumínium Szerkezetek Gyára Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34536661
Postai cím: Fűzfás Köz 3
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11574996203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges