Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7774/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1036 Budapest, Lajos u. 80.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Art Treasure Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK19015
Postai cím: Lajos utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 1 5552950
E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
Fax: +36 1 5552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ofa.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Arculattervezés és nyomdai szolgáltatások igénybevétele” GINOP-5.1.2-15-2016-00001. „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Arculattervezés és nyomdai szolgáltatások igénybevétele” GINOP-5.1.2-15-2016-00001. „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1036 Budapest, Lajos u. 80.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szolgáltatásokat kívánja beszerezni az ott meghatározott ütemezés szerint. CPV-kód: 79821000-5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.2-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13322 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Art Treasure Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Art Treasure Korlátolt Felelősségű Társaság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11892530
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1036 Budapest, Lajos u. 80.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szolgáltatásokat kívánja beszerezni az ott meghatározott ütemezés szerint. CPV-kód: 79821000-5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11892530
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Art Treasure Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Márvány utca 17. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Jelen Szerződést Felek határozott időtartamra kötik, a Felek által történő aláírástól a 3. pontban rögzített feladatok ellátására. A szerződés hatálya az aláírásának napjától 2022. március 31. napjáig tart. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésétől a módosított Műszaki leírásban meghatározott határidőknek megfelelően köteles a feladatokat elvégezni.
2.2. A szerződésmódosítást a GINOP-5.5.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” projekt szakmai tevékenységeinek átütemezése, valamint a támogatási időszak 2022. március 31. napjáig történő meghosszabbítása indokolja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.2.1. Figyelemmel arra, hogy a 2.2. pontban hivatkozott projekt időtartama több évvel meghosszabbításra került, így indokolttá vált, hogy a kötelező nyilvánosságon túli kommunikációs eszközökön belül a névjegykártyák egy része - a korábbi 2018.október 31. napjához képest - 2020. október 31. napjáig készüljenek el. Abban az esetben, ha ezen határidő nem kerülne módosításra, úgy a szerződés hatálya alatt nem lehetne a projekt teljes időszaka alatt a kollégák számára névjegykártyákat rendelkezésre bocsátani, amely a kapcsolattartást és - építést jelentős mértékben, negatív módon befolyásolná. Továbbá az utóbbi időben tapasztalt magas mértékű fluktuáció is indokolttá teszi, hogy a Felek későbbi időszakra tegyék a névjegykártyák egy részének megvalósítását, így ugyanis lehetőség van arra, hogy az új munkavállalók is rendelkeznek névjegykártyákkal.
2.2.2. A D típusú emlékeztető táblák és az eredménykommunikációs anyagok közül a tájékoztató brossúra véghatárideje pedig a projekt véghatáridejével összhangban kerül módosításra. Ugyanis meghosszabbításra figyelemmel a korábbi, 2018-as határidők ésszerűtlenek voltak, különös tekintettel arra, hogy ezen elemek a véghatáridőhöz kapcsolódnak; az akkor rendelkezésre álló adatok, információk, tények kerülhetnek rögzítésre, a korábbi megvalósulásuk nem lehetséges. A D típusú tábla mérete pedig a kapcsolódó Arculati Kézikönyv vonatkozó előírásaival került pontosításra
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11892530 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11892530 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben