Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7775/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervek leszállítása: 8000 Székesfehérvár, Városháztér 2. Kivitelezés: Székesfehérvári szennyvíztisztító telep, 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1.236.205.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:39350000-0
42511110-5
44612200-5
45000000-7
45111100-9
45231220-3
45231300-8
45233251-3
45262700-8
45310000-3
45321000-3
45350000-5
71240000-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Tervek leszállítása: 8000 Székesfehérvár, Városháztér 2.
Kivitelezés: Székesfehérvári szennyvíztisztító telep, 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére, az alábbi főbb elemekre vonatkozóan:
Megvalósítandó főbb létesítmények
1. Biogáz tároló
- össztérfogat min. 5300 m3

2. Gázsűrítők
- szállítási teljesítmény egyenként:150-200 m3/h

3. Komplex biológiai kéntelenítő egység
- kapacitás: min. 310 Nm³/h

4. Gázmotorok beépítése
- bevitt teljesítmény 935 kW
- irányítástechnikai rendszerbe integrálni kell az összes műszaki információját.

5. Gázszűrő

6. Telepi vezetékek rekonstrukciója, visszawatt védelem kiépítése

7. Hőszivattyú

8. Épületenergetikai feladatok
- Hőszigetelés a homlokzati és tető hőszigetelés.

9. Hőközpontok kialakítása
- Minimum 5 hőközpont kialakítása.

A megvalósítandó létesítmény cca. 226.000 lakos egyenértékű
A kivitelezést a telep folyamatos üzemelése mellett, azt biztosítva kell megvalósítani.
További információ a dokumentációban.
322/2015 Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése (építmény tervezése és kivitelezése) szerinti indokolás: a FIDIC SÁRGA könyv szerinti konstrukció indokolja.
322/2015 Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése alapján az építési beruházás az engedélyezési tervdokumentáció teljeskörű elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció teljeskörű elkészítésére és a kivitelezésre vonatkozik, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel. További információ a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (legalább 60 hónap, legfeljebb 120 hónap vállalható) 20
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) szerinti G jelű tervezőnek (hónap)- a 266/2013. Kormr. szerint 2,5
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) szerinti EN-ME jelű tervezőnek (hónap)- a 266/2013. Kormr. szerint 2,5
4 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) szerinti MV-EN jelű szakembernek (hónap)- a 266/2013. Kormr. szerint 2,5
5 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) szerinti MV-ÉG jelű szakembernek (hónap)- a 266/2013. Kormr. szerint 2,5
x Költség szempont – 1 Nettó ajánlati ár (HUF)- vállalkozási díj 50
2 kWh órára vetített karbantartási költség fenntartásának vállalása a gázmotoroknál (5 HUF/termelt kWh értéken számítva) hónapokban meghatározva (legalább 24 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható) 20
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.2-15. kódszámú felhívás „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9555 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.2-15 számú konstrukcióban „Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése” című projekt FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601622-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1.236.205.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gázmotorok szállítása és helyszíni szerelés, beüzemelés; KIF és KÖF szerelések, telephelyi kábelhálózat és 04kV alelosztók kivitelezése; gyengeáramú munkák, PLC, Scada készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EA-SZ Székesfehérvár Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület hrsz. 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811-2-44

Hivatalos név: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 187-189.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13988560-2-43

Hivatalos név: INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601622-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
I.) Közös Ajánlattevő cégneve: EA-SZ Székesfehérvár Konzorcium
Közös Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753
Közös ajánlattevők vezető tagjának cégneve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Közös ajánlattevők vezető tagjának székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753
Közös ajánlattevők tagjának cégneve: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Közös ajánlattevők tagjának székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Adószám: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44;SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.: 11358857-2-20
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: nem KKV
SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.:KKV

II.) Ajánlattevő cégneve: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Adószám:13988560-2-43
Nem KKV
III.) Ajánlattevő cégneve: INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 114.
Adószám: 12601622-2-43
KKV

Ajánlattevők az ajánlati kötöttségeiket - a Közbeszerzési Döntőbizottság D.48/11/2015. számú határozatát figyelembe véve - folyamatosan fenntartották.

- Az ajánlatok bontásakor közölt fedezet mértéke megemelésre került, a szerződés fedezete rendelkezésre áll.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges