Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7855/2019
CPV Kód:42642000-8
Ajánlatkérő:FA-ECON Kft.
Teljesítés helye:4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.;4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FA-ECON Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14997561
Postai cím: Vasút Út 73
Város: Baktalórántháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 4561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czukor János
Telefon: +36 209372137
E-mail: drczukorjanos@czukor.hu
Fax: +36 72489963
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.czukor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004642018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000004642018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faipari gépsor és csomagoló gép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000004642018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Faipari gépsor és csomagoló gép beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Faipari gépsor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. faipari gépsort, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termék főbb paraméterei: 1 db. Automata sorozatvágó gép: 1 db. Előtoló lánc szélessége: 390 mm; 1 db. Optimalizáló berendezés: Előtolási sebesség: max. 180 m/perc; 1 db. 5 fejes profilozó automata: Fokozatmentes előtolás: 5-40 m/perc; 1 db. Adagoló egység: Hidraulika aggregát: 1,5 kW; 1 db. Hossztoldó berendezés: Marási magasság: 205 mm; 1 db. Gyalu és profilozó automata: Előtoló motor: 7,5 kW; Táblásító prés: Préságy mérete: 3650 x 1350 mm; 3 db. Vákuumemelő láncos emelővel: Fordulási tartomány: 250 °; 1 db. Nyomóhidas fűrészgép: Vágáshosszúság: 4400 mm; Alsó-felső kontaktcsiszoló: 1 db. Csiszoló hengerek átmérője: 160 mm; Por-és forgácselszívó rendszer: Teljesítmény: 60.000 m3/óra, 1 db. Csavarkompresszor: Villamos teljesítmény: 26 kW; 1 db. Leszabó fűrész: Főmotor: 5,5 kW. Az AK a próbaüzem mértékét: A csavarkompresszor, és az automata sorozatvágó gépesetében 8 órában, míg a többi gép esetében 5 munkanapban határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az automata sorozatvágó gépet vezérlő programban lévő vágólisták, db. -ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 50 db. A maximális ajánlati érték: 100 db. Részletek a dokumentációban. 4
2 Az optimalizáló berendezés vágási darabszáma, db. -ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 2600 db. A maximális ajánlati érték: 3170 db. Részletek a dokumentációban. 3
3 Az 5 fejes profilozó automata előtolási sebessége, m/perc-ben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 15 m/perc. A maximális ajánlati érték: 40 m/perc. Részletek a dokumentációban. 3
4 Az adagoló egység adagolási ütemszáma, ütem/percben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 70 ütem/perc. A maximális ajánlati érték: 100 ütem/perc Részletek a dokumentációban. 3
5 A hossztoldó berendezés préselési erő mértéke, kN. -ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 80 kN. A maximális ajánlati érték: 120 kN. Részletek a dokumentációban. 3
6 A gyalu és profilozó automata előtolási sebessége, m/perc-ben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 15 m/perc. A maximális ajánlati érték: 40 m/perc. Részletek a dokumentációban. 3
7 A táblásító prés, él préselési erő, kN-ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 250 kN. A maximális ajánlati érték: 336 kN. Részletek a dokumentációban. 3
8 A vákuumemelő, láncos emelő teherbírásának száma, kg.-ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 220 kg. A maximális ajánlati érték: 250 kg. Részletek a dokumentációban. 3
9 A nyomóhidas fűrész nyomógerenda nyomó erejének értéke, N/m.-ban meghat. A min. elvárt éték: 1750 N/m. A max. ajánlati érték: 1901 N/m. Részl. a dok. 3
10 Az alsó-felső kontaktcsiszoló előtolási sebességének, m/percben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 6 m/perc. A maximális ajánlati érték: 12 m/perc. Részletek a dokumentációban. 3
11 A por és forgácselszívó rendszer vákum teljesítményének száma, Pa. -ban meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 3500 Pa. A maximális ajánlati érték: 4000 Pa. Részletek a dokumentációban. 3
12 A 26 kW-os vill. mot. közv. meghajtott kompresszor által 8 bar üzemi nyom. száll. sűrített levegő mennyisége. A min. elvárt éték: 3600 l/perc., max. ajánlati érték: 4080 l/perc. Részl. a dok. 3
13 Leszabó fűrész, fűrészlappal átvágható fa szélességének versenyeztetése, mm-ben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 600 mm. A maximális ajánlati érték: 750 mm. Részletek a dokumentációban. 3 súl 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00846
II.2.14) További információ:
Az ajánl, mely nettó ért. meghal. a 510 078 692 HUF-ot az AK érv. nyilvánítja a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bír. során az arányosítás és az ajánlati ár tekint. a fordított arányosítás mód. alk. a bírálati szempontok esetében, és 0 és 100 pont közt értékeli a bírálati elemet, és azt megszorozza az adott súlyszám ért. Az AK alk. a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alp. Részl. a dok.

II.2.1)
Elnevezés: Csomagoló gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő 4561 Baktalórántháza, Vasút út 73. szám alatti helyszínre kell szállítania 1 db. csomagoló gépet, mely a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelel, és a berendezést a helyszínen össze kell állítani és próbaüzemet kell végrehajtani. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy a nyertes ajánlattevőnek dokumentáció műszaki leírás részében meghatározott termékeknek a szállításkor meg kell felelnie a CE minősítésnek, vagy az avval egyenértékű minősítéssel. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. A beszerzendő termékek főbb paramétere: Tekercselő gyűrű fordulatszáma: 50 1/perc. Az AK a próbaüzem mértékét: 1 műszakban (8 óra) határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előtolás sebesség, m/perc mértékben meghatározva. A minimálisan elvárt éték: 6 m/perc. A maximális ajánlati érték: 9,5 m/perc. Részletek a dokumentációban. 10
2 A csomagoló gép tekercselőgyűrű fordulatszámának versenyeztetése, fordulat/perc értékben megadva. A min. elvárt éték: 40 fordulat/perc. A max. ajánlati érték: 50 fordulat/perc. Részletek a dok. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00846
II.2.14) További információ:
Azon ajánlatot, mely nettó ért. meghalad. a 17 977 484 HUF-ot az AK érv. nyilv. a Kbt. 73. § (6) bek. c) alp. alapján. A bírálat során az arányosítás és az ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a bír. szemp. esetében, és 0 és 100 pont közt értékel, és azt megszorozza az adott súlyszám ért. Az AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alpontját. Részl. a dok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő aki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban meghatározottaknak megfelelően nem tudja igazolni a kizáró okok aluli mentességét. Az ajánlattevőnek a rendelet 1. § alapján az ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával – a rendelet 3. § alapján - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt az ajánlatkérő, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhívja a kizáró okok tekintetében az előírt igazolások benyújtására. Az ajánlattevő természetesen a fentieken túlmenően benyújthatja azon konkrét iratait is, melyekkel a kizáró okok alóli mentességét kívánja igazolni, de ez nem kötelező. Ha azonban benyújtja ezen iratokat, akkor az ajánlatkérő megvizsgálja azokat és adott esetben, ha az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető akkor, vagy elfogadja azokat, vagy hiánypótlásra szólítja fel a nyertes ajánlattevőt a benyújtott iratok pótlása, vagy tartalmának kiegészítése, korrigálása érdekében. Az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, az ajánlat benyújtásakor, a szerződéskötésig ismerté vált alvállalkozókat a szerződéskötésig nevezze meg. Az ajánlattevő és a kapacitást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatának benyújtásával köteles igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alpontja alapján az ajánlatkérő (AK) igényli, hogy az ajánlattevő (AT) igazolja az adott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt –e, 15 napot meghaladó mértékű pénzügyi sorban álló tétele. A sorban álló tétel alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az AK azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja. Az igazolásnak valamennyi számlaszámra és az adott időszak alatt megszüntetett számlaszámokra is ki kell terjednie. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján 15 napnál több napnál volt sorban állás az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatározottak alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia nyilatkozatában legalább 1 főt, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonásra kerülő személynek végzettségét okirattal - azaz államilag elismert középfokú faipari technikus, vagy felsőfokú faipari mérnők végzettséget igazoló okirattal, kell igazolni - az ajánlatkérő elfogadja az evvel egyenértékű okirattal - , a képzettséget igazoló szakmai gyakorlatát, a szakember által aláírt önéletrajzzal kell igazolni. A szakmai gyakorlat tekintetében, az önéletrajzban fel kell tüntetni, hogy az adott szakember mely évben, összesen hány hónapon keresztül fejtette ki a faipari gépészeti tevékenységét. Az ajánlatkérő igényli, hogy az ajánlattevő az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is nyújtsa be.
Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns. Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az adott szakember mindkét rész tekintetében is bemutatható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő olyan a teljesítésbe bevonni kívánt személlyel, aki vagy középfokú faipari technikus, vagy felsőfokú faipari mérnők végzettséggel, vagy evvel egyenértékű középfokú gépésztechnikus, vagy gépészmérnök végzettséggel, és minimum 3 éves faipari és/vagy gépészeti technológiai ismeretekre vonatkozó, szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az alkalmassági követelmény mindkét rész tekintetében releváns.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az AK 30% előleget biztosít az AT számára. Az AK 1 rész és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget. A kifizetéseket a 2007. évi CXXVII törvény 159. §, illetve a Ptk. 6: 130. § (1) és (2) bekezdése alapján hajtja végre. Az AK a szerződés biztosítékaként többek közt a teljes szerződési értékre vonatkozóan késedelmi – 1%/nap - és meghiúsulási – 10% - kötbért köt ki, mely a végszámlából kerül levonásra. A jótállás határidejét az AK 24 hónapban határozza meg, mely kezdetének időpontja a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel dátuma. A beszerzés utófinanszírozott, a számlákat az AK fizeti ki. A kötbér vetítési alapja a szerződés ÁFA nélküli, nettó összege és a maximális késedelmi kötbér mértéke 20 %. Késedelmes fizetés esetén az AK késedelmi kamatot köteles fizetni. A támogatási intenzitás 50% és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során be kell tartania a Kbt. Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit. Részletek a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az EKr 26. § (2) bekezdés kerül alkalmazásra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) (EKr.) Korm. rendelet 15. § és 17. §-ban meghatározottak alapján kerül sor a bontás végrehajtására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott, egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány kitöltésének részleteit, az AK a dokumentációban határozta meg.
2.) Az alkalmassági feltételek tekintetében az AK elfogadja, az AT egyszerű nyilatkozatát.
3.) Az AK meghatározza, hogy az AT ajánlatában a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tegyen külön nyilatkozatot ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4.) Az AK előírja, hogy az AT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozatban jelölje meg a ajánlatának azt a részét és %-os arányát (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és az alvállalkozó adószámát.
5.) Az AK meghatározza, hogy az AT a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján tegyen nyilatkozatot arról, hogy ha az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ki az a szervezet - név, székhelycím - akire támaszkodva kívánja az alkalmassági követelményeket teljesíteni. Az AK meghatározza, hogy az AT az ajánlatához csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdésben meghatározott, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezet nyilatkozatát, melyben a szervezet arról nyilatkozik, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon hajtja végre az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek nyilatkozatát csak az adott rész és/vagy az adott alkalmassági feltétel tekintetében kell megadnia.
6.) Az AK az adott esetben lefolytatásra kerülő elektronikus árlejtés eredményének kialakulását követően, ezen eljárási cselekmény elmaradása esetén az ajánlatok értékelését követően megvizsgálja a Kbt. 72. § alapján az érvényes ajánlatok ajánlati árát azon szempontból, hogy az adott ajánlati ár nem minősül e aránytalanul alacsony ajánlati árnak. Az AK meghatározza, hogy a becsült érték -20% alatti értéket automatikusan aránytalanul alacsony ajánlati árnak tekinti, és vizsgálni kívánja azt.
7.) Az AK meghatározza, hogy a dokumentációban egyéb a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat is előírt, és azoknak, az ajánlattevőnek meg kell felelnie.
8.) A dokumentáció tartalmazza az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét.
9.) Az AK a dokumentációban részletesen meghatározza az ajánlattétel egyéb szabályait, különösen a Kbt. 66. § (4) bekezdésre, a 76. § (9) bekezdés c-d) alpontra, valamint az 50. § (2) bekezdés p) alpontra figyelemmel. Az AK szintén a dokumentációban részletesen meghatározza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2-16. §-ban előírtakat, valamint a 30. § (4) bekezdés alapján szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az alkalmassági feltételeket, és a 13. §-ban meghatározottakat.
10.) Az AK az eljárás során dr. Czukor János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót foglalkoztatja. Lajstrom száma: 00083.
11.) Az AK az ajánlati kötöttség 2 hónapja alatt 60 napot ért.
12.) Az AK előírja, hogy az AT nyilatkozzon a konkrét, megajánlott termék típusáról és származási helyéről.
13.) Az ajánlatkérő meghatározza, hogy az ajánlattevőnek a minőségi bírálati elemek ellenőrizhetősége miatt nyilatkozatot kell tennie a Kbt. 76. § (13) bekezdésében foglaltak alapján. Részletek a dokumentációba.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a jogorvoslati kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák