Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7970/2019
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EBSCO GmbH
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000561802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online, valamint csak online formátumokban. Ennek részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával, illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására megrendelésre kerül egy publikus olvasói felület, mely kereshetővé teszi az egyetem által elérhető előfizetett folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen forrásban is találta meg a rá való hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 257130 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
További tárgyak:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online, valamint csak online formátumokban (212-féle - különböző című - folyóirat összesen 213 db példányban). Az integrált tudásbázis részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával, illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az integrált tudásbázis jelentése: olyan adatbázis, amely az elektronikus forrásokat, például az elektronikus folyóiratokat, e-könyveket, adatbázisokat, valamint azok hozzáférhetőségére vonatkozó információkat tartalmazza.
Az integrált tudásbázis az alábbi részekből áll:
• Publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis,
• Linkfeloldó szolgáltatás,
• Indexelt kereső szolgáltatás,
• Online adminisztrációs felület.
Az e-kiadvány adatbázis segítségével a könyvtár azonosítani tudja a nyomtatott/elektronikus tartalmakat és a jogosult felhasználók számára hozzáférést biztosít a publikus olvasói felületen. Az integrált tudásbázis használatával a linkfeloldó meghatározhatja, hogy egy tétel (cikk, könyv stb.) elektronikusan elérhető-e, így biztosítva a könyvtár használói számára a könyvtár által saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus folyóiratok és adatbázisok közötti linkek kiépítését. A tudásbázisok testreszabási eszközöket is kínálnak a tartalom lokalizálásához az online adminisztrációs felületen. A könyvtár ezáltal módosíthatja tudásbázisát, hogy tükrözze és kereshetővé tegye gyűjteményét az indexelt keresőben.
Az integrált tudásbázis egyetlen háttéradatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek információs és funkcionális igényét, továbbá a Debreceni Egyetem által használt adatbázisok és saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus folyóiratok közötti linkek kiépítését ellátó linkfeloldó szolgáltatás is ezt a tudásbázist használja. Az integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására beszerzésre kerül egy publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis, mely kereshetővé teszi az egyetem által elérhető folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen forrásban is találta meg a rá való hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.
A publikus olvasói felület és e-kiadvány adatbázis, a linkfeloldó, az indexelt kereső szolgáltatás és az online adminisztrációs felület oly módon kell együttműködjön, hogy az adatok bármelyikben történő módosítása automatikusan javítsa a szükséges beállításokat, értékeket, stb. a többi, itt felsorolt rendszerben is. Az átjárhatóságnak alapértelmezett és beépített funkciónak kell lennie, vagyis nem függhet más, külső szolgáltatástól. A rendszereknek szabványos protokollokon tudnia kell kommunikálnia a helyi rendszerekkel, úgymint könyvtári rendszer, digitális adattár, illetve interneten elérhető elektronikus források és keresők.
Kapcsolódó szolgáltatásként MARC rekord letöltési lehetőség biztosítását, továbbá angol vagy vállalása esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat biztosítását (munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban, heti 20 órában) is nyújtania kell az ajánlattevőnek, melyek ellenértékét is tartalmaznia kell az ajánlati árnak.A beszerzés minden elemét szükséges beárazni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A költséghatékonyság és a racionális központi adminisztráció érdekében a külföldi kiadású folyóiratok együttes beszerzése szükséges olyan integrált tudásbázis beszerzésével, mely egyetlen háttéradatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek információs és funkcionális igényét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az online adminisztrációs felületen a megrendelésekről nyújtott jelentésfajták száma (min. 20 db - max. 30 db) 10
2 2. Ügyfélszolgálat biztosítása magyar nyelven (munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban, heti 20 órában)(igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Év közben felmerülő külföldi kiadású folyóiratigények eseti jelleggel, az eredetileg megjelölt mennyiséghez képest legfeljebb +30 %-os mennyiségi eltéréssel.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Minőségi szempontnál Ajánlatkérő számára a magasabb érték a kedvezőbb - két szélső értéktől való távolságok arányának módszere.
2. Minőségi szempontnál Ajánlatkérő az igen válasznál 10, nem válasznál 0 pontot ad.
Ár: Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték kedvezőbb - fordított arányosítás módszere.
További részletek, a számítás képlete: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A tudományos folyóiratok előfizetése naptári évre, azaz januártól decemberig tart, függetlenül a szerződéskötés időpontjától.
A megrendelés a kiadók felé a szerződéskötés után indul el, annak feldolgozása több napot is igénybe vehet. A kiadók és a szolgáltatók nem tudják garantálni a raktári készleten már nem lévő, nyomtatott példányok év eleji számainak szállítását, és az online hozzáférés is csak a megrendelés feldolgozását követően indul el. A fentiekre tekintettel a Kbt. 81. § (7) bek-ben foglalt határidők nem betarthatóak.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 020 - 042426
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBSCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76323333
Postai cím: Ignaz-Köck-Strasse 9
Város: Bécs
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1210
Ország: Ausztria
E-mail: agradwohl@ebsco.com
Telefon: +43 13302433286
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 262980
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 257130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban egy ajánlattevő volt, aki az eljárás nyertese is lett.
Nyertes Ajánlattevő neve: EBSCO GmbH
Adószáma: 26967293-2-51
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)