Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7975/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Galgahévíz Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Galgahévíz, Dobó és Zrínyi utcák;Galgahévíz Szabadság és Honvéd utcák
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Galgahévíz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10183557
Postai cím: Fő Út 143
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göndör Gábor
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000335812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I rész
Dobó I út
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 120 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 450,6 m, burkolat szélessége 4,0 m
Felújítás felülete, a csatlakozó sárrázók figyelembe vételével 1802,4m2
Építendő szegély: 420,0 m
A felújítás során a meglévő nagykockakő burkolat felülete változó vastagságban kiegyenlítésre kerül. Az útburkolat a vápás kialakítás változatlanul hagyásával 2,5 % oldalesés biztosításával 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot kap. Az aszfaltozással egyidejűleg a csatlakozó utcák sárrázó burkolat kapnak.
A meglévő szennyvíz aknát szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
Az út bal oldalán a burkolat védelmére „K” szegély készül a felújításra tervezett hosszon. Az építendő szegély hosszának meghatározásánál a csatlakozó utakat figyelembe vettük.
Az út mellett lévő orvosi rendelő akadálymentes megközelítését a „K” szegélyen keresztül biztosítottuk, a rendelő előtt készítendő térburkolat lehetőséget biztosít rokkant járművek várakozására.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles nemesített padka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
Kialakított pályaszerkezet:
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Ac 16 útalap kiegyenlítés változó
Vízrendezés:
Az utca vízelvezetése megoldott. A csapadékvíz befogadója a 3105 sz-ú út talpárka, mely a csatlakozás környezetében burkolattal ellátott. A burkolat felújítása során a vízelvezetés rendszere nem változik, a mértékadó csapadékvíz nem nő, a kiépített rendszer biztosítja a megfelelő csapadékvíz elvezetést.
Zrínyi u.
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 80 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 425,2 m, burkolat szélessége 3,0 m
Felújítás felülete, 1275,6 m2
Építendő szegély: nincs
A felújítás során az itatott aszfalt makadám burkolat felszántást követően kiegyenlítő réteget kap. Az út víztelenítésére a kétoldali szikkasztó árkokat jó karba helyezzük.
Kopórétegként 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot készül.
A forgalmi rendet a részletes helyszínrajz tartalmazza.
A meglévő szennyvíz aknákat szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles nemesített útpadka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
A rézsű füvesítésre kerül, (2551,2 m2) és az árok külső oldalán útsorfákat telepítünk. (14 db)
Kialakított pályaszerkezet:
Meglévő burkolat felújítása
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Zúzottkő kiegyenlítés 5,0 cm
Meglévő burkolat felszántása, tömörítése
II rész
Honvéd út
Szabadság út
a mennyiséget tartalmazó részletek karakterkorlát miatt nem férnek ki. A részletek megtalálhatók az adott részhez tartozó mennyiségi kiírásnál.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48853458 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dobó és Zrínyi u. felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Galgahévíz, Dobó és Zrínyi utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I rész
Dobó I út
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 120 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 450,6 m, burkolat szélessége 4,0 m
Felújítás felülete, a csatlakozó sárrázók figyelembe vételével 1802,4m2
Építendő szegély: 420,0 m
A felújítás során a meglévő nagykockakő burkolat felülete változó vastagságban kiegyenlítésre kerül. Az útburkolat a vápás kialakítás változatlanul hagyásával 2,5 % oldalesés biztosításával 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot kap. Az aszfaltozással egyidejűleg a csatlakozó utcák sárrázó burkolat kapnak.
A meglévő szennyvíz aknát szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
Az út bal oldalán a burkolat védelmére „K” szegély készül a felújításra tervezett hosszon. Az építendő szegély hosszának meghatározásánál a csatlakozó utakat figyelembe vettük.
Az út mellett lévő orvosi rendelő akadálymentes megközelítését a „K” szegélyen keresztül biztosítottuk, a rendelő előtt készítendő térburkolat lehetőséget biztosít rokkant járművek várakozására.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles nemesített padka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
Kialakított pályaszerkezet:
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Ac 16 útalap kiegyenlítés változó
Vízrendezés:
Az utca vízelvezetése megoldott. A csapadékvíz befogadója a 3105 sz-ú út talpárka, mely a csatlakozás környezetében burkolattal ellátott. A burkolat felújítása során a vízelvezetés rendszere nem változik, a mértékadó csapadékvíz nem nő, a kiépített rendszer biztosítja a megfelelő csapadékvíz elvezetést.
Zrínyi u.
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 80 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 425,2 m, burkolat szélessége 3,0 m
Felújítás felülete, 1275,6 m2
Építendő szegély: nincs
A felújítás során az itatott aszfalt makadám burkolat felszántást követően kiegyenlítő réteget kap. Az út víztelenítésére a kétoldali szikkasztó árkokat jó karba helyezzük.
Kopórétegként 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot készül.
A forgalmi rendet a részletes helyszínrajz tartalmazza.
A meglévő szennyvíz aknákat szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles nemesített útpadka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
A rézsű füvesítésre kerül, (2551,2 m2) és az árok külső oldalán útsorfákat telepítünk. (14 db)
Kialakított pályaszerkezet:
Meglévő burkolat felújítása
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Zúzottkő kiegyenlítés 5,0 cm
Meglévő burkolat felszántása, tömörítése
Részletek a műszaki leírásban és a költségvetésben. A műszaki dokumentációban esetlegesen felbukkanó konkrét gyártmány megjelölések a minőség megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő azokkal egyenértékű anyagok beépítését elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik akivitelezéshelyszínére?igen/nem 20
2 Teljes körű jótállás (min 12 hónap max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalányár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
PM_ONKORMUT 2018

II.2.1)
Elnevezés: Szabadság és Honvéd u. felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Galgahévíz Szabadság és Honvéd utcák
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész
Honvéd u.
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 30 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 215,6 m, burkolat szélessége 2,75 m
Felújítás felülete, a csatlakozó sárrázók figyelembe vételével 592,9m2
Építendő szegély: 215,6 m
A felújítás során a meglévő beton lapokat felszedjük, helyére új pályaszerkezet készül. Az itatott aszfalt makadám burkolat felszántást követően a vízelvezetést biztosító kiegyenlítő réteget kap. Az út vízelvezetését egyoldali „K” szegély építésével 2,5 % oldaleséssel biztosítjuk. Kopórétegként 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot készül.
A beláthatatlan kanyarulat miatt a szembejövő járművek forgalmát táblával biztosítjuk. A forgalmi rendet a részletes helyszínrajz tartalmazza.
A meglévő szennyvíz aknákat szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles nemesített padka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
Az útpadkán kívüli területen tereprendezést követően füvesítésre kerül sor.
Kialakított pályaszerkezet:
Felbontott betonlapok helyén:
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
M 50 útalap 30,0 cm
Meglévő burkolat felújítása
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Zúzottkő kiegyenlítés 5,0 cm
Meglévő burkolat felszántása, tömörítése
Szabadság U
Besorolási kategória: B.VI.b.c
Tervezési sebesség: 30 km/ó
Átlagos napi forgalom: becsült: 60 E/nap
Terhelési osztály kisforgalmú út A1
Felújítandó szakasz hossza: 397,0 m, burkolat szélessége 3,0 m
Felújítás felülete, a csatlakozó sárrázók figyelembe vételével 1191,0 m2
Építendő szegély: nincs
A felújítás során a meglévő beton lapokat felszedjük, helyére új pályaszerkezet készül. Az itatott aszfalt makadám burkolat felszántást követően kiegyenlítő réteget kap. Az út víztelenítését a kétoldali szemcsés anyagú útpadka szikkasztással biztosítja.
Kopórétegként 4 cm vtg. Ac-11 aszfaltbeton burkolatot készül.
A forgalmi rendet a részletes helyszínrajz tartalmazza.
A meglévő szennyvíz aknákat szintbe helyezését a burkolat építésével egyidejűleg el kell végezni.
A felújított burkolat mindkét oldalán 0,5-0,5 m széles szemcsés anyagú padka készül, a meglévő terephez való csatlakozást rézsűképzéssel biztosítjuk.
Kialakított pályaszerkezet:
Felbontott betonlapok helyén:
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
M 50 útalap 30,0 cm
Meglévő burkolat felújítása
Ac 11 kötőréteg 4,0 cm
Zúzottkő kiegyenlítés 5,0 cm
Meglévő burkolat felszántása, tömörítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik akivitelezéshelyszínére?igen/nem 20
2 Teljes körű jótállás (min 12 hónap max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalányár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
PM_ONKORMUT 2018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dobó és Zrínyi u. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: +36 204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36441510
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24426502
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33642162
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14954371
Postai cím: Kertész Utca 25.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11178167210

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szabadság és Honvéd u. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: +36 204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36441510
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24426501
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15211296
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210

Hivatalos név: Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14954371
Postai cím: Kertész Utca 25.
Város: Szajla
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3334
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11178167210

Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78179170
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216

Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges