Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7976/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:SV GROUP Kft.
Teljesítés helye:Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAURIAN-TEAM Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SV GROUP Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25936
Postai cím: Kertalja utca 23
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sasák Viktor Ügyvezető
Telefon: +421 905964540
E-mail: sviktor@centrum.sk
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1772981597 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP-3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében a Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30. alatti ingatlanon lévő gyümölcsfeldolgozó kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

A címben szereplő területen a meglévő épület felújításával és ahhoz kapcsolódó új épület építésével a Megbízó gyümölcsfeldolgozót kíván létrehozni.
A meglévő földszintes épület átalakítás után tetőtéri beépítéssel egészül ki, melynek földszintjén recepció, iroda, tárgyaló és közlekedő, a tetőtéri részen iroda, labor,étkező és szociális vizesblokk kerül kialakításra.
A terület adottságához illetve domborzatához illeszkedően az új építésű rész alsó szintjén hőközpont, hűtőkamra és raktárak, az I. emeleten technológiai és manipulációs tér, a II. emeleten - tetőtér - kétnemű öltözők és vizesblokkok kerülnek kialakításra.
Az épületek takarításához és a kapcsolódó vizesblokkok HMV ellátásának kalorikus igényét- nyári időszakban - 100%-os, éves szinten 55%-os fedezeti fokkal - megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő előirt hőtechnikai követelményeknek és a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendelet- Költségoptimalizált követelményszint - alapján meghatározott és dokumentált energetikai számítás alapján megfelelő.
A tervezési terület - szennyvíz-csapadékvíz kivételével - közműkapcsolatokkal rendelkezik.
TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE
1.Vízellátás -csatornázás:
A tervezési terület víz közmûkapcsolattal rendelkezik
Az épület vízigénye önálló vízbelépésrõl biztosított, mely a közmûvezetékre csatlakozik.
A tervezett vízbelépést D40/SDR11 PN10 KPE mérettel és minõségben.irányoztuk elő.
A tervezett vízbelépés a hidegviz ellátáson kívül a melegvíz ellátás igényét is biztosítja.
A fogyasztói leágazás közelében BWT EuropafilterRS32 típusú központi vízszűrőt irányoztunk elő.
A fűtési rendszer feltöltésére és a pótvíz igény biztosítására a hőközponti helyiségben BWT gyártmányú AQUADIAL-Softlife -15 típusú vízlágyító kerül letelepítésre.
Az alapvezetékrõl biztosított a fogyasztó helyek ellátása.
A technológia napi vízigénye 5,8 m3,a szociális vízigény 0,62 m3 , az összesített vízigény 6,42 m3 /d, a csúcsfogyasztás várható értéke 57,2 l/min.
A HMV ellátást központilag irányozzuk elő a hőközponti helyiségben elhelyezésre kerülő Stibel Eltron SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolójáról.
A nyári időszakban a HMV termelés 100%-ig a napenergiával tervezett.
A dupla hőcserélős tároló a hőszívattyú oldali utánfűtés lehetőségét biztosítja.
A tároló termikus fertőtlenítése heti gyakorisággal biztosított.
A tárolt víz térfogatváltozás kompenzálása REFLEX DE60 típusú tágulási tartállyal tervezett.
A HMV tároló hidegvízoldali csatlakozásánál HONEYWELL SG-160S-1AA típusú és méretű biztonsági szerelvénycsoport kerül beépítésre.
A csőlehűlés kompenzálása végett a HMV hálózat keringtetett, a cirkulációs szivattyú
idővezérelt, GRUNDFOS gyártmányú ,mely a hőközpontban kerül elhelyezésre.
A cirkulációs hálózat termikus kiegyensúlyozására DANFOSS gyártmányú MTCV cirkulációs szelep beépítésével számol a terv.
A fogyasztási igény figyelembevételével a letárolt melegvíz hőmérséklete tHMV = 70°C hőmérsékleten korlátozott.
A forrázás veszély kiküszöbölése végett a fogyasztói oldalba termikus keverőszelep kerül beépítésre, a fogyasztói hálózatba kerülő melegvíz méretezési hőmérséklete tHMV= 50°C.
Napenergia hiányában a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú biztosítja.
A hideg-melegvízellátást biztosító alap és ágvezetéket REHAU Rautitan stabil csõvezetékbõl irányoztuk elõ toldóhüvelyes kialakításban, Kaiflex PE csőhéjjal hőszigetelt kivitelben, szabadon, falhoronyban illetve padlóban történő elhelyezéssel.
Az épületek közötti csővezés REHAU Insulpex Duo és Uno előszigetelt HMV vezetékkel tervezett.
A fogyasztók kicsövezése az alapvezetékről kiépítésre kerülő ágvezetékekről tervezett.
A megszerelt rendszer üzembehelyezése előtt fertőtlenítendő és vízminta vételezendő.
A keletkező szennyvizek kivezetésére a keletkezési helyek közelében kilépést irányoztunk
elő, melynek mennyisége megegyezik a napi vízigénnyel.
Közmű hiányában a kommunális és technológiai szennyvizek külön tárolóban kerülnek bevezetésre.
A szennyvíz alap-ágvezetékek valamint a szellõzõvezeték szintén mûanyagból kivitelezendõk, igénytõl függõen PE csőanyagból hegesztett kivitelben illetve WAVIN gyártmányú ED-TECH és KG- PVC tokos csõvezetékbõl. A kiszellőző vezetékeket a tető fölé kell vezetni.
A csapadékvíz elvezetés részint külső rendszerű állványcsöves kalakítással illetve a zöldtetői részen belső rendszerű.
A vízszigetelő gallérok típusa és a tetőösszefolyók szükséges alkotóelemei a megrendelés előtt a HL képviselőjével egyeztetendők.
A csapadékvizek kivezetésére kettő kilépést irányoztunk elő.
A csapadékvíz alap és ejtő vezetékek GEBERIT PE csővezetékből kivitelezendõk hegesztett minőségben
3.Solarenergia hasznosítás
A tervezett gyümölcsfeldolgozó HMV ellátásának nyári kalorikus igényét 100%-os fedezeti fokkal megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A nyári 100%-os solarfedezet éves átlagban 55%-os fedezetet biztosít.
A tervezett rendszert 4db Sol 27 basic kollektorból, SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolóból, SOKI7E Plus típusú keringtető egységből ésAG 50 típusú tágulási tartályból irányozzuk elő ,melyek Stiebel Eltron gyártmányok.A solar rendszer üresjáratának megelőzése végett külső tároló részére SWEP hőcserélős leválasztással az energia ellátás biztosított.
Ezzel a műszaki kialakítással a rendszer mindíg az igényekhez illeszkedik a tervezett kalorikus határokon belül.
A kollektorok a meglévő épület DNY-i tájolású tetőfelületén kerülnek elhelyezésre.
Az órai csúcs energia hozam 9,5kW,a napi max. nyereség nyári időben 47,6 kW.
A kedvezőtlen sugárzás esetén a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú
biztosítja.
A solar csővezeték hálózat félkemény rézcsőböl kerül kialakításra keményforrasztással,
utólagos hőszigeteléssel.
4.Hőellátás-fűtés :
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő
7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendeletben - Költségoptimalizált követelményszint -előirt hőtechnikai követelményeknek megfelelnek.
A meglévő felújításra kerülő épület fűtési igénye:7,40 kW
A tervezett épület fűtési igénye: 22,65 kW
Összesen: 30,05 kW
Az energia ellátásnál - a telepítésre kerülő napelemek figyelembevételével -levegő -víz üzemű hőszivattyú telepítésével számolunk.
A kalorikus igény figyelembevételével a hőközpont ÉK-i falsíkjánál kültéri telepítéssel 2db WPL23 cool típusú hőszivattyú kerül letelepítésre kaszkád üzemre, melyek hőcserélős leválasztás közbeiktatásával SBP700E típusú és méretű puffertartályra csatlakoznak.
A hőszivattyú a hőcserélő részére 55°C hőmérsékletű fűtőközeget biztosít. A hőszivattyúk együttes teljesítménye csúcsban- elektromos kiegészítő fűtéssel -40,4kW, mely értékre méretezett a leválasztó hőcserélő. A forrasztott lemezes hőcserélő SWEP gyártmányú, a hőszivattyú és a puffer tároló STIEBEL ELTRON gyártmányok.
A hőszivattyús ellátású áramkörök - SWEP hőcserélő, HMV termelő - a fagyvédelem figyelembevételével 35%-os propilénglycol- víz keverékkel kerülnek feltöltésre.
A meglévő épület földszinti részét egységesen padlófűtéssel irányozzuk elő, a tetőtéri részen radiátoros fűtéssel számol a terv.
A puffertároló és a leválasztó hőcserélő közötti áramkörbe FLAMCO gyártmányú mágneses iszapfogó kerül beépítésre.
A tervezett üzemi épületnél szintén a padlófűtést irányozzuk elő, a II . emeleti ffi-női öltözők padlófűtései radiátoros fűtéssel egészülnek ki.
Az előirányzott szivattyús melegvizes központi fűtés zárt rendszerű, a padlófűtések részére előirányzott kevert fűtési körök időjárásfüggő hőmérséklet szabályozásúak, a radiátoros fűtés és a HMV hőellátás direkt kialakítású.
A HMV termelés előnykapcsolásban tervezett, mely igénynél a hőszivattyú emelt hőfokú fűtővízet biztosít és a kijelölt hőszivattyú direktben a HMV termelést hőellátását biztosítja.
Az áramköri beszabályozások biztosítására OVENTROP gyártmányú Hydro-controll szerelvényeket irányoztunk elő.
Az áramköri szivattyúk GRUNDFOS gyártmányok.
A hőszivattyú oldal illetve a hőellátó oldal szabályozása SIEMENS automatikával biztosított, melynek összeállításában a Kraft Vill Kft. volt az együttműködő partner.
A radiátoros köröket 50/40°C, a padlófűtés 36/30°C, a HMV termelés kiegészítő fűtését 60/50°C hőfoklépcsővel irányozzuk elő.
A tágulási tartályok REFLEX gyártmánok, forrás -hőszivattyús - oldalon NG-18 típusú, 1.5bar gáztöltet nyomással ,fogyasztói oldalon NG100 típusú, gáztöltet nyomása 1.0 bar és avatatlan elzárás ellen biztosított SU szerelvénnyel csatlakoznak a kompenzált rendszerhez.
A konvektív hőleadók DUNAFERR Lux Uni beépített szelepes radiátorok és BETATHERM BP illetve BR típusú törölköző szárítók.
A radiátorok DANFOSS RA-N szelepbetéttel, RLV-KS- H idommal, a törölköző szárítók RA-N térsarok termosztatikus szeleppel és RLV sarok szeleppel kerülnek beépítésre.
A thermosztátfej egységesen RA2920 típusú.
A tervezett padlófűtés áramkörei átfolyásmérővel szerelt REHAU HKV-D CrNi típusú osztó-gyűjtő csatlakozásúak, az osztó-gyüjtő egységek fali szekrényekben kerülnek elhelyezésre.
A készre szerelt - osztó- gyüjtő csatlakozású -fűtőmezőknél a bebetonozás előtt és alatt
3,5-4,0bar- os sűrítettlevegős nyomástartással biztosított a csődeformáció, alakváltozás bekövetkezésének kizárása.
A szabadon szerelt csõvezetékhálózat ST 37. szavatolt minőságű acélcsőből készül hegesztett és menetes kötésekkel, rozsdamentesítés és alapmázolás után hőszigetelve.
A padozatban és horonyban szerelt csővezetékek REHAU RAUTITAN stabil csöanyagból készülnek hőszigetelve.
Az épületek közötti térszint alatti csővezetékek előszigetelt REHAU Insulpex rendszerből kerül kivitelezésre. A falátvezetések - igény szerint víznyomásállóan - LINK SEAL gyűrűstömítéssel készülnek, a szerkezetépítés során elhelyezett védőcsövekkel.
A padlófűtési hálózat RAUTHERM S csővezetékből kerül kialakításra. A padlófűtési mezõk dilatáltatása biztosított., a dilatációs hézagon csőátvezetés védőcsőben történjen.
4.Szellőzés:
A tervezett épület helyiségei döntően természetes úton szellőztetettek.
A belső terű helyiségek - fürdő és WC - gépi elszívással egészülnek ki, mely a HELIOS MiniVent M1/100N/C ventilátoraival, mennyezetbe történő beépítéssel kerül kialakításra.
Az elszívó ventillátorok kézi - a világítással közös - illetve automatikus szakaszos szellőzést
biztosítanak.
Az elszívással tervezett helyiségek légpótlása a külső tér irányából biztosított AERECO EMM 716 típusú légbevezetővel..


Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében VP-3-4.2.1-15 kódszámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10672 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében az SV GROUP Kft. számára a 1772981597 iratazonosító számú támogatással kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAURIAN-TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 27.
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: HU
E-mail: ivetakm@gmail.com
Telefon: +36 421917912300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 235529702
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP-3-4.2.1-15 kódszámú ”Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1772981597 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP-3-4.2.1-15 kódszámú „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című pályázat keretében a Fony, Kertalja u. 23. Hrsz.: 30. alatti ingatlanon lévő gyümölcsfeldolgozó kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

A címben szereplő területen a meglévő épület felújításával és ahhoz kapcsolódó új épület építésével a Megbízó gyümölcsfeldolgozót kíván létrehozni.
A meglévő földszintes épület átalakítás után tetőtéri beépítéssel egészül ki, melynek földszintjén recepció, iroda, tárgyaló és közlekedő, a tetőtéri részen iroda, labor,étkező és szociális vizesblokk kerül kialakításra.
A terület adottságához illetve domborzatához illeszkedően az új építésű rész alsó szintjén hőközpont, hűtőkamra és raktárak, az I. emeleten technológiai és manipulációs tér, a II. emeleten - tetőtér - kétnemű öltözők és vizesblokkok kerülnek kialakításra.
Az épületek takarításához és a kapcsolódó vizesblokkok HMV ellátásának kalorikus igényét- nyári időszakban - 100%-os, éves szinten 55%-os fedezeti fokkal - megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő előirt hőtechnikai követelményeknek és a 7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendelet- Költségoptimalizált követelményszint - alapján meghatározott és dokumentált energetikai számítás alapján megfelelő.
A tervezési terület - szennyvíz-csapadékvíz kivételével - közműkapcsolatokkal rendelkezik.
TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE
1.Vízellátás -csatornázás:
A tervezési terület víz közmûkapcsolattal rendelkezik
Az épület vízigénye önálló vízbelépésrõl biztosított, mely a közmûvezetékre csatlakozik.
A tervezett vízbelépést D40/SDR11 PN10 KPE mérettel és minõségben.irányoztuk elő.
A tervezett vízbelépés a hidegviz ellátáson kívül a melegvíz ellátás igényét is biztosítja.
A fogyasztói leágazás közelében BWT EuropafilterRS32 típusú központi vízszűrőt irányoztunk elő.
A fűtési rendszer feltöltésére és a pótvíz igény biztosítására a hőközponti helyiségben BWT gyártmányú AQUADIAL-Softlife -15 típusú vízlágyító kerül letelepítésre.
Az alapvezetékrõl biztosított a fogyasztó helyek ellátása.
A technológia napi vízigénye 5,8 m3,a szociális vízigény 0,62 m3 , az összesített vízigény 6,42 m3 /d, a csúcsfogyasztás várható értéke 57,2 l/min.
A HMV ellátást központilag irányozzuk elő a hőközponti helyiségben elhelyezésre kerülő Stibel Eltron SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolójáról.
A nyári időszakban a HMV termelés 100%-ig a napenergiával tervezett.
A dupla hőcserélős tároló a hőszívattyú oldali utánfűtés lehetőségét biztosítja.
A tároló termikus fertőtlenítése heti gyakorisággal biztosított.
A tárolt víz térfogatváltozás kompenzálása REFLEX DE60 típusú tágulási tartállyal tervezett.
A HMV tároló hidegvízoldali csatlakozásánál HONEYWELL SG-160S-1AA típusú és méretű biztonsági szerelvénycsoport kerül beépítésre.
A csőlehűlés kompenzálása végett a HMV hálózat keringtetett, a cirkulációs szivattyú
idővezérelt, GRUNDFOS gyártmányú ,mely a hőközpontban kerül elhelyezésre.
A cirkulációs hálózat termikus kiegyensúlyozására DANFOSS gyártmányú MTCV cirkulációs szelep beépítésével számol a terv.
A fogyasztási igény figyelembevételével a letárolt melegvíz hőmérséklete tHMV = 70°C hőmérsékleten korlátozott.
A forrázás veszély kiküszöbölése végett a fogyasztói oldalba termikus keverőszelep kerül beépítésre, a fogyasztói hálózatba kerülő melegvíz méretezési hőmérséklete tHMV= 50°C.
Napenergia hiányában a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú biztosítja.
A hideg-melegvízellátást biztosító alap és ágvezetéket REHAU Rautitan stabil csõvezetékbõl irányoztuk elõ toldóhüvelyes kialakításban, Kaiflex PE csőhéjjal hőszigetelt kivitelben, szabadon, falhoronyban illetve padlóban történő elhelyezéssel.
Az épületek közötti csővezés REHAU Insulpex Duo és Uno előszigetelt HMV vezetékkel tervezett.
A fogyasztók kicsövezése az alapvezetékről kiépítésre kerülő ágvezetékekről tervezett.
A megszerelt rendszer üzembehelyezése előtt fertőtlenítendő és vízminta vételezendő.
A keletkező szennyvizek kivezetésére a keletkezési helyek közelében kilépést irányoztunk
elő, melynek mennyisége megegyezik a napi vízigénnyel.
Közmű hiányában a kommunális és technológiai szennyvizek külön tárolóban kerülnek bevezetésre.
A szennyvíz alap-ágvezetékek valamint a szellõzõvezeték szintén mûanyagból kivitelezendõk, igénytõl függõen PE csőanyagból hegesztett kivitelben illetve WAVIN gyártmányú ED-TECH és KG- PVC tokos csõvezetékbõl. A kiszellőző vezetékeket a tető fölé kell vezetni.
A csapadékvíz elvezetés részint külső rendszerű állványcsöves kalakítással illetve a zöldtetői részen belső rendszerű.
A vízszigetelő gallérok típusa és a tetőösszefolyók szükséges alkotóelemei a megrendelés előtt a HL képviselőjével egyeztetendők.
A csapadékvizek kivezetésére kettő kilépést irányoztunk elő.
A csapadékvíz alap és ejtő vezetékek GEBERIT PE csővezetékből kivitelezendõk hegesztett minőségben
3.Solarenergia hasznosítás
A tervezett gyümölcsfeldolgozó HMV ellátásának nyári kalorikus igényét 100%-os fedezeti fokkal megújuló energiaforrás figyelembevételével - napkollektor - irányoztuk elő.
A nyári 100%-os solarfedezet éves átlagban 55%-os fedezetet biztosít.
A tervezett rendszert 4db Sol 27 basic kollektorból, SSB501 WP Sol típusú bivalens tárolóból, SOKI7E Plus típusú keringtető egységből ésAG 50 típusú tágulási tartályból irányozzuk elő ,melyek Stiebel Eltron gyártmányok.A solar rendszer üresjáratának megelőzése végett külső tároló részére SWEP hőcserélős leválasztással az energia ellátás biztosított.
Ezzel a műszaki kialakítással a rendszer mindíg az igényekhez illeszkedik a tervezett kalorikus határokon belül.
A kollektorok a meglévő épület DNY-i tájolású tetőfelületén kerülnek elhelyezésre.
Az órai csúcs energia hozam 9,5kW,a napi max. nyereség nyári időben 47,6 kW.
A kedvezőtlen sugárzás esetén a HMV ellátás energia igényét a tervezett hőszivattyú
biztosítja.
A solar csővezeték hálózat félkemény rézcsőböl kerül kialakításra keményforrasztással,
utólagos hőszigeteléssel.
4.Hőellátás-fűtés :
A tervezett épület határolószerkezetei és a nyílászáró szerkezetek az érvényben lévő
7/2006.(V.24.)TNM rendelet illetve az azt módosító 39/2015.(IX.14.) MvM rendeletben - Költségoptimalizált követelményszint -előirt hőtechnikai követelményeknek megfelelnek.
A meglévő felújításra kerülő épület fűtési igénye:7,40 kW
A tervezett épület fűtési igénye: 22,65 kW
Összesen: 30,05 kW
Az energia ellátásnál - a telepítésre kerülő napelemek figyelembevételével -levegő -víz üzemű hőszivattyú telepítésével számolunk.
A kalorikus igény figyelembevételével a hőközpont ÉK-i falsíkjánál kültéri telepítéssel 2db WPL23 cool típusú hőszivattyú kerül letelepítésre kaszkád üzemre, melyek hőcserélős leválasztás közbeiktatásával SBP700E típusú és méretű puffertartályra csatlakoznak.
A hőszivattyú a hőcserélő részére 55°C hőmérsékletű fűtőközeget biztosít. A hőszivattyúk együttes teljesítménye csúcsban- elektromos kiegészítő fűtéssel -40,4kW, mely értékre méretezett a leválasztó hőcserélő. A forrasztott lemezes hőcserélő SWEP gyártmányú, a hőszivattyú és a puffer tároló STIEBEL ELTRON gyártmányok.
A hőszivattyús ellátású áramkörök - SWEP hőcserélő, HMV termelő - a fagyvédelem figyelembevételével 35%-os propilénglycol- víz keverékkel kerülnek feltöltésre.
A meglévő épület földszinti részét egységesen padlófűtéssel irányozzuk elő, a tetőtéri részen radiátoros fűtéssel számol a terv.
A puffertároló és a leválasztó hőcserélő közötti áramkörbe FLAMCO gyártmányú mágneses iszapfogó kerül beépítésre.
A tervezett üzemi épületnél szintén a padlófűtést irányozzuk elő, a II . emeleti ffi-női öltözők padlófűtései radiátoros fűtéssel egészülnek ki.
Az előirányzott szivattyús melegvizes központi fűtés zárt rendszerű, a padlófűtések részére előirányzott kevert fűtési körök időjárásfüggő hőmérséklet szabályozásúak, a radiátoros fűtés és a HMV hőellátás direkt kialakítású.
A HMV termelés előnykapcsolásban tervezett, mely igénynél a hőszivattyú emelt hőfokú fűtővízet biztosít és a kijelölt hőszivattyú direktben a HMV termelést hőellátását biztosítja.
Az áramköri beszabályozások biztosítására OVENTROP gyártmányú Hydro-controll szerelvényeket irányoztunk elő.
Az áramköri szivattyúk GRUNDFOS gyártmányok.
A hőszivattyú oldal illetve a hőellátó oldal szabályozása SIEMENS automatikával biztosított, melynek összeállításában a Kraft Vill Kft. volt az együttműködő partner.
A radiátoros köröket 50/40°C, a padlófűtés 36/30°C, a HMV termelés kiegészítő fűtését 60/50°C hőfoklépcsővel irányozzuk elő.
A tágulási tartályok REFLEX gyártmánok, forrás -hőszivattyús - oldalon NG-18 típusú, 1.5bar gáztöltet nyomással ,fogyasztói oldalon NG100 típusú, gáztöltet nyomása 1.0 bar és avatatlan elzárás ellen biztosított SU szerelvénnyel csatlakoznak a kompenzált rendszerhez.
A konvektív hőleadók DUNAFERR Lux Uni beépített szelepes radiátorok és BETATHERM BP illetve BR típusú törölköző szárítók.
A radiátorok DANFOSS RA-N szelepbetéttel, RLV-KS- H idommal, a törölköző szárítók RA-N térsarok termosztatikus szeleppel és RLV sarok szeleppel kerülnek beépítésre.
A thermosztátfej egységesen RA2920 típusú.
A tervezett padlófűtés áramkörei átfolyásmérővel szerelt REHAU HKV-D CrNi típusú osztó-gyűjtő csatlakozásúak, az osztó-gyüjtő egységek fali szekrényekben kerülnek elhelyezésre.
A készre szerelt - osztó- gyüjtő csatlakozású -fűtőmezőknél a bebetonozás előtt és alatt
3,5-4,0bar- os sűrítettlevegős nyomástartással biztosított a csődeformáció, alakváltozás bekövetkezésének kizárása.
A szabadon szerelt csõvezetékhálózat ST 37. szavatolt minőságű acélcsőből készül hegesztett és menetes kötésekkel, rozsdamentesítés és alapmázolás után hőszigetelve.
A padozatban és horonyban szerelt csővezetékek REHAU RAUTITAN stabil csöanyagból készülnek hőszigetelve.
Az épületek közötti térszint alatti csővezetékek előszigetelt REHAU Insulpex rendszerből kerül kivitelezésre. A falátvezetések - igény szerint víznyomásállóan - LINK SEAL gyűrűstömítéssel készülnek, a szerkezetépítés során elhelyezett védőcsövekkel.
A padlófűtési hálózat RAUTHERM S csővezetékből kerül kialakításra. A padlófűtési mezõk dilatáltatása biztosított., a dilatációs hézagon csőátvezetés védőcsőben történjen.
4.Szellőzés:
A tervezett épület helyiségei döntően természetes úton szellőztetettek.
A belső terű helyiségek - fürdő és WC - gépi elszívással egészülnek ki, mely a HELIOS MiniVent M1/100N/C ventilátoraival, mennyezetbe történő beépítéssel kerül kialakításra.
Az elszívó ventillátorok kézi - a világítással közös - illetve automatikus szakaszos szellőzést
biztosítanak.
Az elszívással tervezett helyiségek légpótlása a külső tér irányából biztosított AERECO EMM 716 típusú légbevezetővel..


Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 235529702
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAURIAN-TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 27.
Város: Fony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: HU
E-mail: ivetakm@gmail.com
Telefon: +36 421917912300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 18. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2019. március 31.”

Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 18. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2019. július 31.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a. Műszaki szempontú indokolás:
A beruházás helyszínén a bontási munkák folyamatában előre nem látható, a megtartani tervezett épületrészt érintő állékonysági problémákra derült fény. Az építési naplóba történt bejegyzés:
„2018.09.13.
A meglévő épület bontása után visszamaradó teherhordó falakon és lábazaton szerkezeti repedések jelentek meg. Jelen állapotában helyreállítani nem lehet, a tervek szerinti építkezés állékonyságát veszélyezteti. A megmaradó épületszerkezetek teljes bontása indokolt és szükségszerű. A teljes bontást követően az épület azonos paraméterekkel történő újjáépítését javaslom. Felhívom az építtető figyelmét, hogy a szükséges tervmódosításokat készíttesse el.”
A meglévő és az új épület egy egységben kerül kivitelezésre, ezért a meglévő épület statikai problémája részlegesen érinti és lassítja az új épület kivitelezési munkálatait is. Ezek alapján szükségessé vált a tervdokumentáció módosítása, melyhez statikus szakvélemény vált szükségessé, melyek időigénye több hónapot vett igénybe. Ez a teljesítési határidő módosítását teszi szükségessé. Az építtető és a vállalkozó a kivitelezés befejezésének határidejét 2019.07.31- re módosítják. A részletezett problémák a Vállalkozó által vállalt szerződött árat nem emelik.
A meglévő épület bruttó 113 m2, mely az új építésű épületrésszel közös födémet és tetőt kap. Mivel a statikus véleménye alapján a felújításra szánt épületet bontani szükséges, így a kivitelezés befejezésére tervezett határidőt módosítani szükséges.
A beruházás befejezésének befejezési határidő módosítása az alább felsoroltak időigénye miatt vált szükségessé:
2018.09.13. a hiba feltárása, a további- felújítást érintő- munkák leállítása.
2018.09.20. a tervdokumentáció elkészítésének és az építési feladatok munkák további meghatározásához/ pontosításához statikus szakvélemény megrendelése Rudolf Róbert statikustól.
2018.10.31. statikus szakvélemény átvétele
2018. 11.05. a statikus tervek alapján a tervmódosítások megrendelése Bodonyi Csaba építésztől, a megrendeléskor a teljesítés határideje 2019.01.31.
2019.01.31. a tervdokumentáció elkészítésére új határidő vált szükségessé, mivel a tervek még nem készültek el. Az új határidő: 2019.03.31.
2019.04. 01. folytatódhat az építés az új tervek birtokában.
A fentiek alapján tehát műszaki-szakmai szempontból igazolt a teljesítési határidő 2019. március 31. napjáról 2019. július 31. napjára történő meghosszabbítása.
b. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás
Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen Vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére, tekintettel arra, hogy az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen szerződésmódosítást érintő indokok az alábbiak:
o A teljesítési határidő került módosításra a felmerült teljesítést akadályozó, szerződő felektől független, problémák miatt a Vállalkozási szerződésben, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák megkezdését követően derült fény arra, hogy a meglévő épület bontása után visszamaradó teherhordó falakon és lábazaton szerkezeti repedések jelentek meg, így a megmaradó épületszerkezetek teljes bontása lett indokolt és szükségszerű. A tervdokumentáció módosításához statikus szakvélemény vált szükségessé, a módosított tervdokumentáció pedig csak 2019. március 31. napjára készült el. Vállalkozó csak ezt követően tudja folytatni és befejezni a munkát. A teljesítési határidő meghosszabbítása tehát indokolt.
A teljesítési határidő szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban. A szerződés teljesítési határidejének a módosítása tehát külső és előre pontosan meg nem határozható tényezőkre vezethető vissza.
o A közbeszerzési eljárásban ugyanakkor bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal az előre nem látható helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
o A teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított határidő.
o A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
o Az ellenérték nem változott a szerződésmódosítás során.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 235529702 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 235529702 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben