Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7980/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KIZO-Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:4200. Hajdúszoboszló, Külterület, Hrsz.: 057/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEBEKO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIZO-Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25439
Postai cím: Nádudvari utca 82.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kircsi Zoltán Ügyvezető
Telefon: +36 209514981
E-mail: kircsi.zoltan@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú „Napelemes rendszer fixen telepített szarvasmarha válogató karámrendszer létesítése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú „Napelemes rendszer fixen telepített szarvasmarha válogató karámrendszer létesítése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262400-5
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200. Hajdúszoboszló, Külterület, Hrsz.: 057/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú ”Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1783795914 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4200. Hajdúszoboszló, Külterület, Hrsz.: 057/3. alatti ingatlan alatti Napelemes rendszer fixen telepített szarvasmarha válogató karámrendszer létesítése.


Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
283 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú „Napelemes rendszer fixen telepített szarvasmarha válogató karámrendszer létesítése” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEBEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beödy M. u. 13.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail: febekokft@gmail.hu
Telefon: +36 304794888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104006225
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262400-5
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200. Hajdúszoboszló, Külterület, Hrsz.: 057/3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú ”Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1783795914 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.3-16 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4200. Hajdúszoboszló, Külterület, Hrsz.: 057/3. alatti ingatlan alatti Napelemes rendszer fixen telepített szarvasmarha válogató karámrendszer létesítése.


Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104006225
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEBEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beödy M. u. 13.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail: febekokft@gmail.hu
Telefon: +36 304794888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek a közöttük 2018. január 4. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosították.
Ennek keretében:
- elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések,
- pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések,
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.
Az elmaradó műszaki tartalom nettó költsége: 48.749.064 Ft
Az új, vagy helyettesítő műszaki tartalom nettó költsége: 48.749.064 Ft
A beruházás eredeti nettó összköltsége: 104.006.225 Ft
A beruházás új nettó összköltsége: 104.006.225 Ft
Különbség: 0 Ft
Különbség: 0%
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Műszaki tartalmú indokolás
A szerződés módosítás mellékletét képező műszaki tartalom-változás, melyet a műszaki ellenőr is aláírt részletesen alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokát.

B) Közbeszerzési-jogi indokolás
A műszaki tartalom és a költségvetés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapszik.
Az elmaradó munkák, megváltoztatott típusok költsége azonos az új munkák költségével, a műszaki tartalom módosítása a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat nem változtatta meg, a módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104006225 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104006225 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben