Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8237/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Mezőtúr Város Önkormányzata Túrkeve Város Önkormányzata;Kétpó Község Önkormányzata;Örményes Községi Önkormányzat;Mesterszállás Községi Önkormányzat;Mezőhék Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mezőtúr, Mesterszállás, Mezőhék, Örményes, Kétpó, Túrkeve
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16840306
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mezotur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mezotur.hu/
 
Hivatalos név: Túrkeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73246662
Postai cím: Petőfi Tér 1.
Város: Túrkeve
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 3044445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.turkeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.turkeve.hu/

Hivatalos név: Kétpó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76863392
Postai cím: Almásy Tér 1.
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ketpo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ketpo.hu/

Hivatalos név: Örményes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10404575
Postai cím: Arany János Út 16.
Város: Örményes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5222
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ormenyes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ormenyes.hu/

Hivatalos név: Mesterszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45592553
Postai cím: Szabadság Út 24
Város: Mesterszállás
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5452
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mesterszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mesterszallas.hu/

Hivatalos név: Mezőhék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10744101
Postai cím: Kossuth Lajos Út 1.
Város: Mezőhék
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5453
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezohek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezohek.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Mezőtúr Város Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511922019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000511922019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000511922019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés: "Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségben" című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt, és "Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatások biztosítása tárgyban.
II.2.4. folytatás:
, ismerjék és alkalmazzák azokat a internetes felületeken biztosított szolgáltatásokat, amelyek segítik őket a mindennapi ügyeik gyors és hatékony intézésében. A képzés főbb paraméterei:
- Időtartam: 30 óra/csoport, summa: 120 óra
- Csoportok száma 4 db
- Képzési alkalom: 5 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 80 fő
A feladatok ütemezése:
A képzések elindításnak és lefolytatásának részletes ütemezését a nyertes Ajánlattevő köteles az
Ajánlatkérővel a szerződés aláírását követő 2 héten belül egyeztetni.
Ajánlattevő köteles, feladata:
- a GDPR adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő eljárásrend kialakítására és dokumentálására.
- a képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
- a képzések személyi és tárgyi feltételeit (oktató, segédanyagok, technikai berendezések) a képzési programban rögzítetteknek megfelelően biztosítsa a megvalósítás során. Minden érintett helyszínen, egységesen ugyanolyan technikai feltételeket köteles biztosítani a résztvevők számára.
Ezek járulékos költségei (hatósági eljárási díjak, szakértői díjak, bérleti díjak) az ajánlattevőt terhelik.
- A továbbképzési alkalmak, csoportok előtt a résztvevők számára kiosztandó prezentációk,
handoutok kinyomtatása, sokszorosítása, helyszínre szállítása, aki gondoskodik ezeknek a helyszínre történő eljuttatásáról is, és rendelkezésre bocsátásáról
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Azonos jellegű, összefüggő szolgáltatás (képzés) kerül megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Képzési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Mezőtúr, Mesterszállás, Mezőhék, Örményes, Kétpó, Túrkeve
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés: "Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségben" című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt, és "Humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú projekt keretében képzési szolgáltatások biztosítása tárgyban.
I. Szemléletformáló képzések
A szemléletformáló képzések a helyi közszolgáltatásokban dolgozók és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezetek részvételével, valamint a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak bevonásával, az alábbi bontásban valósulnak meg:
1.a. Szemléletformáló képzés humán közszolgáltatásban dolgozók részére
- Időtartam: 24 óra/csoport, summa: 24 óra
- Csoportok száma: 1 db
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
1.b. Hátrányos helyzetű személyek aktivitásának fokozása képzés
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 2 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 40 fő
2. A humán közszolgáltatásokat végző önkormányzati, egyházi és civil intézményben, szervezetben dolgozók közös érzékenyítő képzése
A képzés célja, hogy a humán közszolgáltatásokban dolgozó önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézmények szakemberei kapcsolatot alakítsanak ki a térségben a hátrányos helyzetű csoportokat érintő közszolgáltatások magasabb színvonalú biztosítása érdekében.
- Időtartam: 16 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 3 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
3. Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés munkaadók részére
A képzés célja, hogy a térségben működő vállalkozások, potenciális munkaadók képviselői megismerjék a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásának előnyeit, lehetőségeit.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 48 óra
- Csoportok száma 6 db
- Képzési alkalom: 1 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 90 fő
II.A célcsoport kompetenciáinak fejlesztése, az önálló életvitelre és sikeres munkavállalásra való képessé tétele
A tervezett képzések másik célkitűzése a hátrányos helyzetű célcsoportok az önálló életvitel kialakításának, valamint a munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása, a kiaknázatlan társadalmi erőforrások bevonása, előmozdítása.
4. Önálló életvitel program – képzés fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek számára
A képzés a fogyatékkal élőknek és megváltozott munkaképességűeknek nyújt segítséget az önálló életvitel kialakításában valamint a munkaerőpiacra való (re)integrációban.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 2 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
5. „Együtt könnyebb” – kompetenciafejlesztő képzés
A képzés során olyan ismeretekre tesznek szert a résztvevők, amelyek alkalmassá teszik őket az attitűdök és kompetenciák szintjén a közösségi szintű értékteremtő tevékenységek elvégzésére.
- Időtartam: 8 óra/csoport, summa: 32 óra
- Csoportok száma 4 db
- Képzési alkalom: 2 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 48 fő
6. Önkéntességet népszerűsítő, az önkéntes tevékenységre felkészítő képzés
A képzés célja a résztvevők megismertetése az önkéntes tevékenység végzésének előnyeiről, lehetőségeiről, továbbá leendő önkéntesek felkészítése az önkéntes tevékenységre, és a munkájuk során bevonásra kerülő hátrányos helyzetű célcsoportok jellemzőinek bemutatása.
- Időtartam: 16 óra/csoport, summa: 16 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 3 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
7. Egészséges életmódot támogató képzés
A képzés célja olyan helyi segítő személyek képzése, akik a képzési ismeretek átadása után képessé válnak az egészséges életmód népszerűsítésére a helyi lakosság körében.
- Időtartam: 20 óra/csoport, summa: 20 óra
- Csoportok száma 1 db
- Képzési alkalom: 4 alkalom/csoport
- Képzésbe bevontak summa:: 20 fő
8. Digitális szemléletformálás és kompetenciafejlesztés
A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak az online felületeken is alkalmazható hivatali és pénzügyi eljárások ügyintézésére...
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ2. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ2. pontjában megjelölt önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 5 alkalom). 10
2 MSZ3. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ3. pontjában megjelölt önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata (max 150 óra) 10
3 MSZ4. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ4. pontjában megjelölt oktatásszervezői tapasztalat szakmai többlet tapasztalata (max 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00048 EFOP-3.9.2-16-2017-00011
II.2.13) További információ
Mezőtúr Város Önkormányzat az alábbi ajánlattevők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást:
Mezőtúr Város Önkormányzat
Túrkeve Város Önkormányzat
Mezőhék Község Önkormányzat
Mesterszállás Község Önkormányzat
Kétpó Község Önkormányzat
Örményes Község Önkormányzat

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód folytatása:
hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja megAz ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.) Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy...
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek -Ajánlattevőnek és- amennyiben az ajánlattevő az alk.minköv.
vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni -a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek- a Kbt. 67. § (2) bek, és 114. § (2) bek
foglaltaknak megfelelően az alk. minkövetelményeknek való megfelelés igazolására az
ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alk.
min.követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.;
MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására
köteles benyújtani az alábbiak szerint:
MSZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, a közbesz. tárgyára (M1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó
szerződéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr 23. §-ban meghatározott formában igazolva
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább: - a teljesítés időpontját (kezdő és
befejező, év/hónap/nap formában), - szolgáltatás tárgyát - a szerződést kötő fél megnevezését,
címét, - a teljesített óraszámot, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia
kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható. A Kbt. 65. § (6)
bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk.
minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás
MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekben
foglaltakra. AK az eljárást megindító felhívás MSZ.1.- pontjában előírt alkalmassági követelmény
vonatkozásában felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
MSZ2-MSZ4 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt
nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének,
szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be
kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A
szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek
csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő
nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során.
A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési
minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a
Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,
és igazolhatják azt
MSZ2-MSZA4 AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi,
amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni,
valamint meg kell adni az MSz3 alk. min követelmény esetén ezen a napokon az elvégzett képzési tevékenység óraszámát is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett- legalább 100 órát tartalmazó, közbeszerzés tárgya szerinti kommunikációs és/vagy attitűdformáló és/vagy érzékenyítő és/vagy alapkészségeket fejlesztő tárgyú oktatási és képzési szolgáltatásra vonatkozó;az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával)
Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített óraszámok
összeadódhatnak.
MSZ/2
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy
fő:
- felsőfokú végzettségű,minimum egy alkalommal munkaadók részére tartott önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
MSZ3
Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy
fő:
- felsőfokú végzettségű, - minimum 50 óra,
kommunikációs és/vagy attitűdformáló és/vagy érzékenyítő és/vagy alapkészségeket fejlesztő tárgyú, önállóan végzett képzési tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
MSZ4 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
legalább egy fő, minimum középfokú végzettségű, legalább 24 hónap oktatásszervezői szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az MSZ4. alk minimumkövetelményt vonatkozásában AK alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést:
nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Igazolási mód folytatása:
MSZ4
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári
nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés miatt hosszabb időt lefednek, akkor
eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. január 1- április 20., és 2017. március
18 – 2017. augusztus 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. január 1. – augusztus 7-ig
egybefüggően számítsák). Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat
számítja. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk
során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az
elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául
hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
AzMSZ4. alk minimumkövetelményt vonatkozásában Ak alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést:
nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e
feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladat nettó
értéke 1 %-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 15%-a A hibás
teljesítési (minőségi) kötbér mértéke: hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó ellenértékének
10 %-a A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő 30% előleget biztosít. Az ellenérték kifizetése
számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Krszerint, utófinanszírozás keretében.
Ajánlatkérő résszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben részletesen
meghatározott módon. Teljesítésigazolás:Kbt. 135. § (1) bek szerint. A szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 §
(1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint. A vonatkozó rendelkezések,
jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. tv, - 321/2015. (X.30.) Kr - 2013. évi V. tv - 272/2014. (XI. 5.) Kr A
fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a
nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint
jogképes szervezet létrehozását.
VI.3.12. folytatása:
az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg...
8. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben
9.Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
11. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek.)
12. Értékelés módszere: a Kbt. 76. § (6) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Módszer: 1. ért.sz. ford. arányosítás, 2-4. értékelési szempont: hasznossági fv. Értékelési szempontok részletes szabályait a KD tartalmazza
13. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
14. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
15. Az ajánlatkérő az MSZ1- MSZ4 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg
a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest.
16. AK ALKALMAZZA a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. § (2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatároz.
17. Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.), az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az irányadók.
19. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pont
20.424/2017. (XII.17) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
21. benyújtandó file formátumok: pdf formátum azzal, hogy az árazott költségvetést kérjük excelben IS feltölteni.
22. Jelen AF.II.2.7) pontban megjelölt kezdési dátum (2019.07.01.) kizárólag azért került kitöltésre,mert EKR-ben ezen adat megadása kötelező. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye és a vállalkozási szerződés megkötésének konkrét időpontjára tekintettel a kezdés dátuma akár a megjelölt kezdés dátumától korábbi, akár későbbi is lehet. Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával ezen rendelkezést kifejezetten elfogadják
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben, a Kbt.. 68. § (1b) bek szerint: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000 Ft
A befizetés helye: lsd VI.3.12
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745097-15408796
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: lsd VI.3.12
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ért.sz. fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: hasznossági függvény
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1.Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
500 000 Ft (Kbt. 54. (1) bek.),teljesítése: Kbt. 54. § (2) bek. A befizetés helye: ajánlatkérő
fizetésiszámlaszáma:11745097-15408796 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja,vonatkozó előírások: Kbt. 54. § szerint, teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati-, vagy bankgarancia biztosításánál, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynél eredeti dokumentummal (Kbt. 47. § (2) bek szerint).
2. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben.
3. Kbt. 61. § (4) bek szerinti indokolás: Azonos jellegű, összefüggő szolgáltatás (képzés) kerül
megrendelésre, mely esetében a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs
terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás
elvének.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — ŰRLAPOK: a Kbt. 66. § (5) bek szerint felolvasólap, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont; Kbt.66. § (2) bek.; Változásbejegyzési eljárásról, Kbt. 67. § (4) bek;Nyilatkozat kizáró okokról, Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint, Fordításra vonatkozó nyilatkozatok, A 2. és 3. és 4. értékelési szempontra megajánlott szakemberről (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani); — következő dokumentumokat másolatban: ajánlati árat alátámasztó árazott kötségvetés (pdf, és excel formátumban is), az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek.szerint); meghatalmazásról (adott esetben),és szakemberek aláírás esetén aláírás igazolására legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016.éviCXXX.tv 67.§ (2)bek)Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015 .(X.30) Kr 13. § dok-kat. A 2. 3. és 4.. ért-i szemp. alátámasztására AT nyújtsa be az értékelésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát, Kbt. 69. §(11a) bek szerinti nyilatkozat (adott esetben),
Szakmai ajánlat (1 db szakmai terv, mely valamennyi közbesz. mennyiségében meghatározott
képzést tartalmazza),mely minimálisan a köv. fejezetekből álljon: Helyzetelemzés, Célcsoportok
bemutatása, bevonása , A toborzás ütemterve, Képzési koncepció bemutatása, Részletes
feladat- és ütemterv, Költségek részletes bemutatása, Kockázatelemzés, Szakértők bemutatása,
Erőforrásterv (további részletes elvárásokat a KD tartalmazza) A benyújtott szakmai ajánlat
nyertesség esetén a szerződés mellékletét képezi, tartalma meghatározza a megvalósítás
kereteit.
5. Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt.66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017. (XII. 19.) (Kr)11. § (7) bek.)
6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol 424/2017. (XII. 19.) Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.( Kr 12. § (1) bek.)
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltaknak megfelelően
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges