Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8258/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RAKTECH Magyarország Kft.;Kiss-Iskolabútor Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Izsák Magdolna
Telefon: +36 22526958
E-mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000681672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés különféle bútorok beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére
1. rész: Irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzése több helyszínre
2. rész: Különféle irodabútorok beszerzése több helyszínre
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7254527 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irattári fémpolcok,polcrendszer (Salgó) beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
További tárgyak:39131100-0
39132000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.,Honvéd u. 8.,Mátyás Király körút 6. és 13.,József A. u. 42.,Hosszúsétatér 1.,Piac tér 12-14.,Béke tér 5-7., 2060 Bicske, Szent István u. 7-11. és Ady E. u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
300mmX1000mm tálca/ db: 857 db
600mmX1000mm tálca/ db: 127 db
400mmX1000mm tálca/ db: 674 db
Láb/ db (magasság 1,98-2,2 m): 387 db
Láb/ db (magasság 2,43 -2,75 m): 520 db
Egyes talp/ db: 907 db
leesésgátló laposacél db + 2 db csavar(meglévő polcrendszerekhez): 350 db
leesésgátló laposacél db: 1104 db
Saroklemez db: 3116 db
Csavar + anya (M8)/ db: 23916 db
Fenti mennyiségi elemekből összesen 256 db polcrendszert összeszerelve kell teljesítenie ajánlattevőnek, a fennmaradó elemeket kizárólag leszállítani kéri ajánlatkérő.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek egy részének a dokumentációban meghatározottak szerinti (helyszínen történő) összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott alapmennyiségen túl legfeljebb az alábbi mennyiségek tekintetében élhet: 257 db 300*1000 mm tálca, 38 db 600*1000 mm tálca, 202 db 400*1000 mm tálca, 116 db 1,98-2,2 m magas láb, 156 db 2,43-2,75 m magas láb, 272 db talp, 105 db leesésgátló laposacél (+ darabonként 2 db csavar meglévő polcrendszerekhez), 330 db leesésgátló laposacél, 934 saroklemez és 7174 db csavar.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő (Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő) élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó) az opciós tételek szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap (amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Különféle bútorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39113000-7
További tárgyak:39121100-7
39122100-4
39130000-2
39132100-7
39144000-3
39156000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 10., Piac tér 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés különféle bútorok beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
- Piac tér 10. szám alatti KAB ügyfélváró bővítéshez:
Tárgyalószék ügyféltérbe 20 db
görgős, fiókos konténer íróasztal alá 3 db
íróasztal háttér-munkahelyhez 800×1200 mm 3 db
szék háttér-munkahelyhez 3 db
polcos iratszekrény (zárt) 900 mm széles 4 db
- FMKH Védelmi Bizottság Titkársága részére:
szekrény (felmérés alapján) 280 x 210 cm 1 db
kézmosó takaró szekrény (felmérés alapján)130 x 310 cm 1 db
konferencia asztal 2 db
tárgyalószék 1 db
különféle irodai forgószék összesen 3 db
- FMKH részére:
különféle irodai forgószék összesen 50 db
tárgyalószék 30 db
A megajánlott termékeknek meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 4. függeléke által az Irodabútorok (0410000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek (adott esetben helyszínen történő) összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott (121 db) alapmennyiségén túl legfeljebb 36 db bútor tekintetében élhet.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő (Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő) élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó)az opciós tételek szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap (amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontjára hivatkozva és az 1982/2013.(XII.29.) sz. Korm. hat. alapján a nettó 200.000,- HUF egyedi értéket meghaladó megajánlást nem fogadja el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 521095
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irattári fémpolcok,polcrendszer (Salgó) beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RAKTECH Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67023813
Postai cím: Frangepán Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@raktech.hu
Telefon: +36 304354213
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002011
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5169527
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Különféle bútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30604942
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: kiss-iskolabutor@t-online.hu
Telefon: +36 308818668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2085000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § b) pontjának megfelelve:
a nyertes Ajánlattevő adószáma:
- 1. rész: 24319357-2-41
- 2. rész: 14146253-2-09
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § c) pontjának megfelelve:
1. rész:
Név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT.
Székhely: 6000 Kecskemét, Máriahegy Tanya 190
Adószám: 20478276-2-03
Név: RAKTECH Magyarország Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán Utca 9.
Adószám: 24319357-2-41
Név: Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 37
Adószám: 10328905-2-41
Név: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.
Adószám: 11878238-2-04
Név: LOGI-STORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár Utca 2.
Adószám: 11970419-2-13
Név: OPTIMUM STORE TECHNIK Raktártechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Búzavirág Utca 4.
Adószám: 14238253-2-11
Név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 9300 Csorna, Soproni Út 125.
Adószám: 12712698-2-08
Név: VASSZER RAKTÁRTECHNIKA KFT
Székhely: 3100 Salgótarján, Erdész Út 34.
Adószám: 10438695-2-12
2. rész:
Név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Székhely: 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.
Adószám: 14146253-2-09
Név: Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 4.
Adószám: 14554674-2-19
Név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.
Adószám: 13063203-2-07
Név: Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 37.
Adószám: 10328905-2-41
Név: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27.
Adószám: 10693818-2-08
Név: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.
Adószám: 11878238-2-04
Név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.
Adószám: 26387811-2-03
Név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9300 Csorna, Soproni Út 125.
Adószám: 12712698-2-08
Név: Integral-Bútor Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Asztalos Utca 2.
Adószám: 14110580-2-05
Név: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.
Adószám: 24151193-2-04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)