Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8285/2019
CPV Kód:45331110-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Vác település közigazgatási területe, HRSZ: 1583/2; 2764/A/56; 1533/57 Deákvár főút 33., Szent István tér 4. és az Újhegyi út 51. kazánház
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42924737
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 9
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Völgyesi Viktor
Telefon: +36 27510135
E-mail: vactavho@vacholding.hu
Fax: +36 27510125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vactavho.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vactavho.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 Vác távhő kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000348742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 azonosítószámú "Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. kazánházi korszerűsítése" tárgyú projekt kivitelezési munkáira vonatkozóan
Deákvári Úti Kazánház
Három db meglévő melegvíz kazán elbontása és három darab új hőhasznosítóval ellátott kondenzációs gázkazán beépítése, két darab keringető szivattyú telepítése és a kazánok kéményre kötése.
Szent István téri kazánház
Egy db meglévő melegvíz kazán elbontása és egy darab új hőhasznosítóval ellátott kondenzációs gázkazán beépítése, három darab keringető szivattyú telepítése és a kazán kéményre kötése.
Újhegyi úti kazánház
Kettő db meglévő melegvíz kazán elbontása és kettő darab új hőhasznosítóval ellátott kondenzációs gázkazán beépítése, két darab keringető szivattyú telepítése és a kazánok kéményre kötése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 Vác távhő kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331110-0
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Vác település közigazgatási területe, HRSZ: 1583/2; 2764/A/56; 1533/57
Deákvár főút 33., Szent István tér 4. és az Újhegyi út 51. kazánház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beépítendő kazánok általános műszaki paraméterei
Integrált kivitelű kondenzációs hőhasznosítóval ellátott, háromhuzamú, nagy vízterű, fekvőhengeres acéllemez melegvízkazán, földgáz tüzelésére alkalmas, elektronikus motorfordulatszám- és oxigénszabályozással, szellőzőventilátorral egybeépített, NOx szegény tüzelőberendezéssel, vezérléssel, CE bizonylattal
Névleges nyomás: 6 bar
Megengedett maximális vízhőmérséklet: 110 oC
Elvárt termikus hatásfok: ≥95%
Deákvár úti kazánház
Bontási munkák
K5, K6 és a K7 jelű melegvízkazánok bontása
K5 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 246/225 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 200 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 33%
K6 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 500/460 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 500 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 20%
K7 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 620/575 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 600 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 20%
Keringető szivattyúk frekvenciaváltóval, vezérléssel illesztve a kazánházi rendszerhez
mennyiség: 2 db
Térfogatáram: 60 m3/h
Emelőmagasság: 20 m
Nyomásfokozat: PN16
Füstgázrendszer
K5 kazán: Új kéménybe köt be, a kémény kitorkollása 19,5 m-en van, mérete DN300.
K6 kazán: Meglévő téglakéménybe köt be, a kéményt bélelni szükséges. A kéménybélelés mérete DN300, a kémény kitorkollása 19,5 m-en van.
K7 kazán: Meglévő téglakéménybe köt be, a kéményt bélelni szükséges. A kéménybélelés mérete DN300, a kémény kitorkollása 19,5 m-en van

Szent István téri kazánház
Bontási munkák
K4 jelű melegvízkazán bontása
K4 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 620/575 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 600 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 20%
Keringető szivattyúk (kazánházi) frekvenciaváltóval, vezérléssel illesztve a kazánházi rendszerhez
mennyiség: 2 db
Térfogatáram: 460 m3/h
Emelőmagasság: 10 m
Nyomásfokozat: PN16
Keringető szivattyúk (épületenkénti) frekvenciaváltóval, vezérléssel illesztve a kazánházi rendszerhez
A épület
mennyiség: 1 db
Térfogatáram: 21 m3/h
Emelőmagasság: 13 m
Nyomásfokozat: PN16
B épület
mennyiség: 1 db
Térfogatáram: 9 m3/h
Emelőmagasság: 12 m
Nyomásfokozat: PN10
C-D épület
mennyiség: 1 db
Térfogatáram: 16 m3/h
Emelőmagasság: 12 m
Nyomásfokozat: PN10
Füstgázrendszer
K4 kazán: Meglévő kéménybe köt be, a kéményt bélelni szükséges. A kéménybélelés mérete DN300, a kémény kitorkollása 36,0 m-en van.
Újhegyi úti kazánház
Bontási munkák
K7 és K8 jelű melegvízkazán bontása

K7 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 246/225 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 200 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 33%
K8 jelű VIESSMANN Vitocrossal 200 311/285 kW teljesítményű, vagy azzal egyenértékű
Névleges kazánteljesítmény: 300 kW

Kazán visszaterhelhetősége folyamatos üzemben: 33%
Keringető szivattyúk frekvenciaváltóval, vezérléssel illesztve a kazánházi rendszerhez
mennyiség: 2 db
Térfogatáram: 28 m3/h
Emelőmagasság: 14 m
Nyomásfokozat: PN16
Füstgázrendszer
K7 kazán: Meglévő téglakéménybe köt be, a kéményt bélelni szükséges. A kéménybélelés mérete DN300, a kémény kitorkollása 19,5 m-en van.
K8 kazán: Új kéménybe köt be, a kémény kitorkollása 19,5 m-en van, mérete DN300
Ahol a közbeszerzési dokumentáció konkrét típusmegjelölést tartalmaz, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége. Amennyiben valamely engedély a megadott berendezésre, eszközre vonatkozott, úgy az engedély módosításának kötelezettsége is az ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36)  10
2 3. Az M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban,0-36)  10
3 4. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00031
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 Vác távhő kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen, mivel az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig, azaz 2019.04.12. 11:00 óráig az eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett, mivel Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78623262
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges