Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8423/2019
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Jánossomorja Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9241 Jánossomorja, Szabadság u. 21. - Iparos u. 10., Hrsz: 1156, Körzeti Általános Iskola
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Óvár Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánossomorja Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35614713
Postai cím: Szabadság Utca 39.
Város: Jánossomorja
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Péntek Tímea
Telefon: +36 96565240
E-mail: jegyzo@janossomorja.hu
Fax: +36 96226145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janossomorja.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janossomorja.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000130402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái
A kiviteli terv szerint megvalósítandó feladatok: az iskola 4 épületének fűtéskorszerűsítése, az alsótagozatos iskola épületének hőszigetelése (homlokzat, pincefödém és padlásfödém), alsó- és felsőtagozatos iskola épületek akadálymentesítése.
Főbb mennyiségek:
Fűtéskorszerűsítés: 4 épület: iskola, alsótagozatos iskola, uszoda és sportcsarnok fűtés-korszerűsítését érinti. A meglévő 8 db gázüzemű kazán leszerelésre kerül és 7 db új konden-zációs gázkazán kerül beépítésre falra szerelt külső hőmérsékletérzékelős, időjáráskövető szabályozó egységgel, tágulási tartályokkal. A fűtési körök elektromosan vezérelt keringető szivattyúval, új lapradiátorokkal, radiátorszelepekkel és termosztát fejjel valósulnak meg. A használati melegvizet részben a 3 db új két hőcserélős melegvíztároló, részben 40 m2 kollektor felület biztosítja. A gázellátás vezetékei préselt szénacél csővezetékek szabadon szerelve.
Építészet: Az alsótagozat iskolaépületének homlokzati hőszigetelése és a pincefödém hőszigetelése, valamint a padlásfödém hőszigetelése is elkészül. Kapcsolódó munkák: bádogos munkák és ablakpárkányok cseréje.
Utcai homlokzat: 183,75 m2 hőszigetelő vakolatrendszer + lábazat lélegző vakolat rendszer: 15,01 m2
Udvari homlokzat: 592,27 m2 15 cm vtg. dryvit hőszigetelő rendszer és
19,83 m2 10 cm vtg. XPS hőszigetelő rendszer
Akadálymentesítés: - az alsótagozatos iskolában: 12,3 m2 rámpa és 12,3 m2 akadálymentes
WC épül.
- a felsőtagozatos iskolában: 8 m2 rámpa, 1,3 m2 rámpa és 9 m2 akadálymentes WC épül.
- Kapcsolódó munkák: villanyszerelés és vízvezeték szerelés.
A részletes műszaki tartalmat a Kiviteli terv és az árazatlan költségvetési kiírások együtt határozzák meg.
A Közbeszerzési dokumentációban konkrét anyag vagy gyártmány megnevezésére a műszaki tartalom és az elvárt minőség egyértelmű meghatározása céljából került sor. A Közbeszerzési dokumentációban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű anyagot, eljárást, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki ajánlást vagy műszaki előírást „vagy azzal egyenértékű”-ként kell értelmezni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) és (5) bekezdése)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 131165750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 21. - Iparos u. 10., Hrsz: 1156, Körzeti Általános Iskola
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkái.
A kiviteli terv szerint megvalósítandó feladatok: az iskola 4 épületének fűtéskorszerűsítése, az alsótagozatos iskola épületének hőszigetelése (homlokzat, pincefödém és padlásfödém), alsó- és felsőtagozatos iskola épületek akadálymentesítése.
Főbb mennyiségek:
Fűtéskorszerűsítés: 4 épület: iskola, alsótagozatos iskola, uszoda és sportcsarnok fűtés-korszerűsítését érinti. A meglévő 8 db gázüzemű kazán leszerelésre kerül és 7 db új konden-zációs gázkazán kerül beépítésre falra szerelt külső hőmérsékletérzékelős, időjáráskövető szabályozó egységgel, tágulási tartályokkal. A fűtési körök elektromosan vezérelt keringető szivattyúval, új lapradiátorokkal, radiátorszelepekkel és termosztát fejjel valósulnak meg. A használati melegvizet részben a 3 db új két hőcserélős melegvíztároló, részben 40 m2 kollektor felület biztosítja. A gázellátás vezetékei préselt szénacél csővezetékek szabadon szerelve.
Építészet: Az alsótagozat iskolaépületének homlokzati hőszigetelése és a pincefödém hőszigetelése, valamint a padlásfödém hőszigetelése is elkészül. Kapcsolódó munkák: bádogos munkák és ablakpárkányok cseréje.
Utcai homlokzat: 183,75 m2 hőszigetelő vakolatrendszer + lábazat lélegző vakolat rendszer: 15,01 m2
Udvari homlokzat: 592,27 m2 15 cm vtg. dryvit hőszigetelő rendszer és
19,83 m2 10 cm vtg. XPS hőszigetelő rendszer
Akadálymentesítés: - az alsótagozatos iskolában: 12,3 m2 rámpa és 12,3 m2 akadálymentes
WC épül.
- a felsőtagozatos iskolában: 8 m2 rámpa, 11,3 m2 rámpa és 9 m2 akadálymentes WC épül.
- Kapcsolódó munkák: villanyszerelés és vízvezeték szerelés.
A részletes műszaki tartalmat a Kiviteli terv és az árazatlan költségvetési kiírások együtt határozzák meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalás mértéke /legalább 0 hónap-legfeljebb 36 hónap/ (hónap) 20
2 Többlet kötbér vállalás mértéke /legalább 0 hónap-legfeljebb 50.000 Ft/nap/ (Ft/nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.-15-GM1-2016-00036
II.2.9) További információ:
Az Ajánlatkérő a beruházás finanszírozásához a hatályos támogatási okirat alapján 100 % támogatási intenzitású TOP támogatással rendelkezik.
A nettó szerződéses összeghez a szerződésben 10 % mértékű tartalékkeret kapcsolódik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: J/400-20/2019 Rész száma: Elnevezés: Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Óvár Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19910523
Postai cím: Határőr Utca 14.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: ovarkft@ovarkft.hu
Telefon: +36 96576193
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355954208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 146482461
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 131165750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, villamos szerelés, szigetelések, festés, bádogos munka, burkolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Óvár Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19910523
Postai cím: Határőr Utca 14.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10355954208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges