Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8437/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Jánosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Jánosháza 8457.j. ök. út 3+610 km szelvény 8457.j. ök. út 4+900 km szelvény 8435.j. ök. út 0+099 km szelvény Jánosháza Bajcsy-Zsilinszky u. Jánosháza 342,343, 31 hrsz. Részletek a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lamandert Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48280312
Postai cím: Batthyány Utca 2.
Város: Jánosháza
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9545
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551222
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros közlekedés biztonság fejlesztés megism
Hivatkozási szám: EKR000282952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb mennyiségek: Sümegi utca - Vasútállomáshoz vezető gyalogátkelőhely létesítése Járdaburkolatok bontása 12 m3 Burkolatszél vágás 18 m Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 48 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 34 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 25 m3 Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből 73 m3 Kerti szegély 92 m Egyéb burkolati jelek kézi festése 12 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km BURK.VÁGÁS ASZF.5CM, BETON 10CM-IG 4 fm Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs 12 db Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg Berzsenyi utca gyalogátkelőhely létesítése (Általános Iskola) Járdaburkolatok bontása 64 m3 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 25 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 25 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 19 m3 Térkő burkolatok 4 cm vtg. beton idomkőből 125 m2 Kerti szegély 165 m Tereprendezés jellegű földmunkák 29 m3 Burkolt folyókák bontása 10 m Rácsos folyókák 10 m Egyéb burkolati jelek kézi festése 12 m2 KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg Honvéd tér gyalogátkelőhely létesítése Cserjeirtás 15 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 20 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Bajcsy-Zsilinszky utca gyalogátkelőhely létesítése Cserjeirtás 28 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 25 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,05 km Szabadvezeték AASC 50 mm2 1, 02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 50 m Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Kerékpárút létesítése, felfestés Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm 33 m Járdaburkolatok bontása 31 m3 Burkolatszél vágás 59 m Altalaj tömörítése bevágásban 430 m2 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 183 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 83 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 64 m3 AC-11 kötő 19 m3 AC-8 kopó 19 m3 Kerti szegély 276 m Kiemelt szegély készítése 90 m Új KRESZ-táblák elhelyezése 23 db Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése 16 db Burkolati jelek gépi festéssel 70 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 165 m2 Kerékpártároló elhelyezése 40db oldaltámaszos kerékpártároló elhelyezése előkészítéssel együtt 40 db Járdaburkolatok bontása 91 m2 Altalaj tömörítése bevágásban 91 m2 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 182 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 14 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 14 m3 Kerti szegély 50 m Tereprendezés jellegű földmunkák 15 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46635246 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpáros közlekedés biztonság fejlesztése megism
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45112700-2
45233162-2
45233220-7
45233221-4
45233294-6
45234130-6
45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Jánosháza 8457.j. ök. út 3+610 km szelvény 8457.j. ök. út 4+900 km szelvény 8435.j. ök. út 0+099 km szelvény Jánosháza Bajcsy-Zsilinszky u. Jánosháza 342,343, 31 hrsz. Részletek a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek: Sümegi utca - Vasútállomáshoz vezető gyalogátkelőhely létesítése Járdaburkolatok bontása 12 m3 Burkolatszél vágás 18 m Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 48 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 34 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 25 m3 Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből 73 m3 Kerti szegély 92 m Egyéb burkolati jelek kézi festése 12 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km BURK.VÁGÁS ASZF.5CM, BETON 10CM-IG 4 fm Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs 12 db Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg Berzsenyi utca gyalogátkelőhely létesítése (Általános Iskola) Járdaburkolatok bontása 64 m3 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 25 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 25 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 19 m3 Térkő burkolatok 4 cm vtg. beton idomkőből 125 m2 Kerti szegély 165 m Tereprendezés jellegű földmunkák 29 m3 Burkolt folyókák bontása 10 m Rácsos folyókák 10 m Egyéb burkolati jelek kézi festése 12 m2 KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg Honvéd tér gyalogátkelőhely létesítése Cserjeirtás 15 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 20 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,04 km Szabadvezeték AASC 50 mm2 1,02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 40 m Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Bajcsy-Zsilinszky utca gyalogátkelőhely létesítése Cserjeirtás 28 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 25 m2 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 183,24 tkm KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,05 km Szabadvezeték AASC 50 mm2 1, 02 kg Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,343 tek Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 kg SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 50 m Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 8 db Kerékpárút létesítése, felfestés Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm 33 m Járdaburkolatok bontása 31 m3 Burkolatszél vágás 59 m Altalaj tömörítése bevágásban 430 m2 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 183 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 83 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 64 m3 AC-11 kötő 19 m3 AC-8 kopó 19 m3 Kerti szegély 276 m Kiemelt szegély készítése 90 m Új KRESZ-táblák elhelyezése 23 db Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése 16 db Burkolati jelek gépi festéssel 70 m2 Egyéb burkolati jelek kézi festése 165 m2 Kerékpártároló elhelyezése 40db oldaltámaszos kerékpártároló elhelyezése előkészítéssel együtt 40 db Járdaburkolatok bontása 91 m2 Altalaj tömörítése bevágásban 91 m2 Bevágás kiszélesítése, felesleges föld elszállításával 182 m3 Védőréteg készítése homokos kavicsból 14 m3 CKt jelű cementes stabilizáció 14 m3 Kerti szegély 50 m Tereprendezés jellegű földmunkák 15 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többletjótállás mértéke  15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00012
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpáros közlekedés biztonság fejlesztése megism
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: landram@freemail.hu
Telefon: +36 303534756
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46635246
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges