Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8440/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sáta Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3659 Sáta , Kolozsvári u. 186.hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sáta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17132965
Postai cím: Széchenyi Út 19
Város: Sáta
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3659
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalmás Zsoltné
Telefon: +36 48438001
E-mail: phivatalsata@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
Hivatkozási szám: EKR000243182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A konyhaüzem padozata csúszásmentes kerámia lapburkolat.
A szociális helyiség, valamint az előkészítők, és vizes helyiségek falfelületei 2,10 m magasságig csempe burkolatúak.
A beépített berendezések rozsdamentes acél kivitelűek, a munkaasztalok felülete mosható.
A helyiségek küszöbmentes kivitelben készülnek. A szabad sarkok élvédelemet kapnak. Az élvédő rozsdamentes kivitelben készül.
főbb mennyiségek:
betonozás: 80 m3
áthidalók elhelyezése: 96 db
falazat építés: 124 m2
tető lécezés és fóliázás: 650 m2
vakolatok: 520 m2
szárazépítés: 565 m2
tetőfedés: 630 m2
padlóburkolat: 435 m2
falburkolat: 390 m2
nyílászáró csere: 76 db
födém és aljzat hőszigetelés: 1517 m2
térburkolat: 135 m2
Vízellátás - csatornázás
A létesítmény helyiségei a létesítmény víz- és csatorna rendszerére közvetlenül kapcsolhatók. A zsíros szennyvizet központi zsírfogó műtárgyon vezetjük keresztül.
klf-e csővezeték: 545 m
mosdó: 15 db
WC elhelyezés: 9 db
klf-e szerelvények, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
Fűtés – szellőzés
A létesítmény általános fűtését, szellőzését - normatíva szerinti mértékben kell biztosítani. A sütő-főző berendezések felett elszívóernyő készül, mely a tetőgerinc fölé vezetendő, egyéb rendszerektől független kivitelben valósul meg. Az egység szellőzése gépi és gravitációs szellőzéssel biztosítható.
A nyíló ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
fűtési cső: 527 m + 130 m
klf-e radiátor: 23 db
40 kW gázkazán: 2 db
klf-e szerelvények, szivattyúk, csapok, hőszigetelés, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
klf-e légtechnikai csatorna: 84 m2
klf-e légtechnikai vezeték: 65 m
nagykonyhai elszívó ernyő: 2 db
A légtechnika anyagmentesen kerül kialakításra, az anyagot a megrendelő biztosítja.
Elektromos igény
A technológiai berendezések várható elektromos igénye 133,25 kW, mely 0,8 egyidejűséggel értendő.
védőcsövek: 1470 m
klf-e vezeték: 4600 m
A részleges feladatok a Műszaki leírásban részletezve.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak).
A megvalósítandó építési munkák nem engedélyköteles tevékenységek.
Eszköz megnevezése db
Kézmosó, rozsdamentes 45mm 1
Két med. rm. Mosogató 120*60*85 1
Kézmosó, rm 45mm 1
Két med. rm. Mosogató140*70*85 1
Kombi sütő 10 GN1/1 1
Elszívóernyő kombisüt felett 1
Kézmosó, rm.50 1
Hatlapos el.tüzhely sütővel 1
Billenő serpenyő, 80 literes 1
Főzőüst, elektromos ü., 80 l 1
Tésztafőző 1
Neutrális elem, vízvételi hellyel 1
Olajsütő, két kosaras, 8+8 literes 1
Rostlap 1
Elszívóernyő, főzőblokk felett 330*200 1
Két med. rm. mosogató 1
Kombinált kézmosó-kiöntő, rm 1
Rm. kézmosó 1
Két med. rm. Mosogató700*1400*850 1
Moslékoló asztal 100*70*85 1
Előmosogató med. kézizuhannyal 1
Mosogatógép, kalapos 1
Kifutóelem 100*70*85 1
Kézmosó, rm.50*30 1
A berendezéseket beépítve, beüzemelve, szükség szerinti csatlakozásokkal kell biztosítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78286288 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
További tárgyak:45430000-0
45212500-1
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3659 Sáta , Kolozsvári u. 186.hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A konyhaüzem padozata csúszásmentes kerámia lapburkolat.
A szociális helyiség, valamint az előkészítők, és vizes helyiségek falfelületei 2,10 m magasságig csempe burkolatúak.
A beépített berendezések rozsdamentes acél kivitelűek, a munkaasztalok felülete mosható.
A helyiségek küszöbmentes kivitelben készülnek. A szabad sarkok élvédelemet kapnak. Az élvédő rozsdamentes kivitelben készül.
főbb mennyiségek:
betonozás: 80 m3
áthidalók elhelyezése: 96 db
falazat építés: 124 m2
tető lécezés és fóliázás: 650 m2
vakolatok: 520 m2
szárazépítés: 565 m2
tetőfedés: 630 m2
padlóburkolat: 435 m2
falburkolat: 390 m2
nyílászáró csere: 76 db
födém és aljzat hőszigetelés: 1517 m2
térburkolat: 135 m2
Vízellátás - csatornázás
A létesítmény helyiségei a létesítmény víz- és csatorna rendszerére közvetlenül kapcsolhatók. A zsíros szennyvizet központi zsírfogó műtárgyon vezetjük keresztül.
klf-e csővezeték: 545 m
mosdó: 15 db
WC elhelyezés: 9 db
klf-e szerelvények, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
Fűtés – szellőzés
A létesítmény általános fűtését, szellőzését - normatíva szerinti mértékben kell biztosítani. A sütő-főző berendezések felett elszívóernyő készül, mely a tetőgerinc fölé vezetendő, egyéb rendszerektől független kivitelben valósul meg. Az egység szellőzése gépi és gravitációs szellőzéssel biztosítható.
A nyíló ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
fűtési cső: 527 m + 130 m
klf-e radiátor: 23 db
40 kW gázkazán: 2 db
klf-e szerelvények, szivattyúk, csapok, hőszigetelés, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
klf-e légtechnikai csatorna: 84 m2
klf-e légtechnikai vezeték: 65 m
nagykonyhai elszívó ernyő: 2 db
A légtechnika anyagmentesen kerül kialakításra, az anyagot a megrendelő biztosítja.
Elektromos igény
A technológiai berendezések várható elektromos igénye 133,25 kW, mely 0,8 egyidejűséggel értendő.
védőcsövek: 1470 m
klf-e vezeték: 4600 m
A részleges feladatok a Műszaki leírásban részletezve.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak).
A megvalósítandó építési munkák nem engedélyköteles tevékenységek.
Eszköz megnevezése db
Kézmosó, rozsdamentes 45mm 1
Két med. rm. Mosogató 120*60*85 1
Kézmosó, rm 45mm 1
Két med. rm. Mosogató140*70*85 1
Kombi sütő 10 GN1/1 1
Elszívóernyő kombisüt felett 1
Kézmosó, rm.50 1
Hatlapos el.tüzhely sütővel 1
Billenő serpenyő, 80 literes 1
Főzőüst, elektromos ü., 80 l 1
Tésztafőző 1
Neutrális elem, vízvételi hellyel 1
Olajsütő, két kosaras, 8+8 literes 1
Rostlap 1
Elszívóernyő, főzőblokk felett 330*200 1
Két med. rm. mosogató 1
Kombinált kézmosó-kiöntő, rm 1
Rm. kézmosó 1
Két med. rm. Mosogató700*1400*850 1
Moslékoló asztal 100*70*85 1
Előmosogató med. kézizuhannyal 1
Mosogatógép, kalapos 1
Kifutóelem 100*70*85 1
Kézmosó, rm.50*30 1
A berendezéseket beépítve, beüzemelve, szükség szerinti csatlakozásokkal kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 (2) többlet jótállás vállalt időtartama (hónap) 10
2 3. a teljesítésben közreműködő felelős műszaki vezető építés-kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006
II.2.9) További információ:
A Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadása után 180 napon belül köteles teljesíteni

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@calor-system.hu
Telefon: +36 203985602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629246241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78286288
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629246241

Hivatalos név: M.T.HARDY Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53950266
Postai cím: Tamási Áron Utca 4-6.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122516213

Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges