Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8454/2019
CPV Kód:42200000-8
Ajánlatkérő:AGRICOLAE Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz;4741 Jánkmajtis Ady Endre u. 44. sz. 79 hrsz;Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz;Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Trans Pribeník s.r.o.;T-Trans Pribeník s.r.o.;T-Trans Pribeník s.r.o.;T-Trans Pribeník s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: AGRICOLAE Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22476120
Postai cím: Vörösmarty U. 19
Város: Jánkmajtis
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4741
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Csaba
Telefon: +36 304756763
E-mail: agricolaekft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konzervipari gépek és egyéb gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000332752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Konzervipari és csomagoló gépek beszerzése, gőzkazán beszerzése, vízkezelő és víztisztitó rendszer beszerzése I. rész: Konzervipari gépek beszerzése: 110 fm alagút pasztöröző teherhordó lánc, 700 db pasztöröző teherhordó borda, 2 db válogató szalag II. rész Csomagoló gépek beszerzése: 1 db palettázó, 2 db hajtott görgős pálya, 1 db automatikus raklapadagoló, 1 db gumi lamellás üvegfelhordó, 11 db üvegszállító pálya, 1 db övező fóliázó félautomata, 1 db övező fóliázó automata, 1 db kombinált cimkézőgép, 2 db ipari feliratozó rendszer, III. rész: Gőzkazán beszerzése: 2000 KW biomassza-apríték tüzelésű automata gőz- kazán, mozgó-fokozat rostélyos tüzeléssel, kémény, pernyeleválasztó, füstgázventillátor, automatika-vezérlés, vízkezelő, mosó és tisztító rendszer IV. rész: Vízkezelő és víztisztító rendszer beszerzése: kútvízkezelő rendszer 10-20 m3/h kapacitással, kezelt víz tároló és nyomásfokozó egység, mosóvíz kezelőegység 10-20 m3/h kapacitással A megajánlott ár tartalmazza a teljes garancia periódusra eső szerviz költségeket Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen. Szállító által biztosítandó dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok A gépek újaknak kell lenniük, CE minősítéssel rendelkeznek. CE minősítéssel kell rendelkezni a berendezésnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek. A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 10 órában. Ez egyben a próbaüzem időtartama is. A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. Jótállás
mértéke min. 24 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Meghibásodás esetén szervízszolgáltatás helyszíni megkezdése minimum 12 órán belül a jótállási idő alatt. Ezen időtartam alatti rövidebb szervízszolgáltatás helyszíni megkezdésének vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Az ajánlattevőnek a megajánlott garanciális időn belül térítésmentesen kell biztosítani a javítást és karbantartást Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 553399680 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Konzervipari gépek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Konzervipari gépek beszerzése: 110 fm alagút pasztöröző teherhordó lánc, 700 db pasztöröző teherhordó borda, 2 db válogató szalag.
A megajánlott ár tartalmazza a teljes garancia periódusra eső szerviz költségeket Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen. Szállító által biztosítandó dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok A gépek újaknak kell lenniük, CE minősítéssel rendelkeznek. CE minősítéssel kell rendelkezni a berendezésnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek. A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 10 órában. Ez egyben a próbaüzem időtartama is. A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. Jótállás mértéke min. 24 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Meghibásodás esetén szervízszolgáltatás helyszíni megkezdése minimum 12 órán belül a jótállási idő alatt. Ezen időtartam alatti rövidebb szervízszolgáltatás helyszíni megkezdésének vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Az ajánlattevőnek a megajánlott garanciális időn belül térítésmentesen kell biztosítani a javítást és karbantartást Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min 0, max 48 hónap 15
2 Készenléti díj (jótállási időn belül azokon a napokon fizetendő, amelyeken a javítás miatt a beszerzett eszközök működése leáll) Ft/ nap 10
3 Hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követően (óra)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (EURO) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3.4.2.1-15 kódszámú felhívás, 1820391022 sz. pr
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csomagológépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4741 Jánkmajtis Ady Endre u. 44. sz. 79 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész Csomagoló gépek beszerzése: 1 db palettázó, 2 db hajtott görgős pálya, 1 db automatikus raklapadagoló, 1 db gumi lamellás üvegfelhordó, 11 db üvegszállító pálya, 1 db övező fóliázó félautomata, 1 db övező fóliázó automata, 1 db kombinált cimkézőgép, 2 db ipari feliratozó rendszer, .
A megajánlott ár tartalmazza a teljes garancia periódusra eső szerviz költségeket Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen. Szállító által biztosítandó dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok A gépek újaknak kell lenniük, CE minősítéssel rendelkeznek. CE minősítéssel kell rendelkezni a berendezésnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek. A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 10 órában. Ez egyben a próbaüzem időtartama is. A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. Jótállás mértéke min. 24 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Meghibásodás esetén szervízszolgáltatás helyszíni megkezdése minimum 12 órán belül a jótállási idő alatt. Ezen időtartam alatti rövidebb szervízszolgáltatás helyszíni megkezdésének vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Az ajánlattevőnek a megajánlott garanciális időn belül térítésmentesen kell biztosítani a javítást és karbantartást Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min 0, max 48 hónap) 15
2 Készenléti díj (jótállási időn belül azokon a napokon fizetendő, amelyeken a javítás miatt a beszerzett eszközök működése leáll) Ft/ nap 10
3 Hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követően (óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (EURO) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3.4.2.1-15 kódszámú felhívás, 1820391022 sz. pr
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gőzkazán
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész: Gőzkazán beszerzése: 2000 KW biomassza-apríték tüzelésű automata gőz- kazán, mozgó-fokozat rostélyos tüzeléssel, kémény, pernyeleválasztó, füstgázventillátor, automatika-vezérlés, vízkezelő, mosó és tisztító rendszer
A megajánlott ár tartalmazza a teljes garancia periódusra eső szerviz költségeket Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen. Szállító által biztosítandó dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok A gépek újaknak kell lenniük, CE minősítéssel rendelkeznek. CE minősítéssel kell rendelkezni a berendezésnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek. A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 10 órában. Ez egyben a próbaüzem időtartama is. A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. Jótállás mértéke min. 24 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Meghibásodás esetén szervízszolgáltatás helyszíni megkezdése minimum 12 órán belül a jótállási idő alatt. Ezen időtartam alatti rövidebb szervízszolgáltatás helyszíni megkezdésének vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Az ajánlattevőnek a megajánlott garanciális időn belül térítésmentesen kell biztosítani a javítást és karbantartást Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min 0, max 48 hónap) 15
2 Készenléti díj (jótállási időn belül azokon a napokon fizetendő, amelyeken a javítás miatt a beszerzett eszközök működése leáll) Ft/ nap 10
3 Hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követően (óra) 1 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (EURO) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3.4.2.1-15 kódszámú felhívás, 1820391022 sz. pr
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízkezelési és víztisztító rendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Jánkmajtis Vörösmarty u. 3. 187 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész: Vízkezelő és víztisztító rendszer beszerzése: kútvízkezelő rendszer 10-20 m3/h kapacitással, kezelt víz tároló és nyomásfokozó egység, mosóvíz kezelőegység 10-20 m3/h kapacitással A megajánlott ár tartalmazza a teljes garancia periódusra eső szerviz költségeket Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen. Szállító által biztosítandó dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok A gépek újaknak kell lenniük, CE minősítéssel rendelkeznek. CE minősítéssel kell rendelkezni a berendezésnek, illetve valamennyi megajánlott részegységnek, tartozéknak, kiegészítésnek is, nemcsak az alapgépnek. A berendezést a teljesítés helyére szükséges szállítani és beüzemelni. A beüzemelés után betanítás szükséges 2 fő (Ajánlatkérő munkavállalói) részére 10 órában. Ez egyben a próbaüzem időtartama is. A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. Jótállás mértéke min. 24 hónap. Ezen időtartamon felüli többletjótállás vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Meghibásodás esetén szervízszolgáltatás helyszíni megkezdése minimum 12 órán belül a jótállási idő alatt. Ezen időtartam alatti rövidebb szervízszolgáltatás helyszíni megkezdésének vállalása az értékelési szempontok alapján lehetséges. Az ajánlattevőnek a megajánlott garanciális időn belül térítésmentesen kell biztosítani a javítást és karbantartást Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét,
azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min 0, max 48 hónap) 15
2 Készenléti díj (jótállási időn belül azokon a napokon fizetendő, amelyeken a javítás miatt a beszerzett eszközök működése leáll) Ft/ nap 10
3 Hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követően (óra) 1 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár (EURO) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3.4.2.1-15 kódszámú felhívás, 1820391022 sz. pr
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Konzervipari gépek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
E-mail: ttranspribenik@gmail.com
Telefon: +421 907881092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32150000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32054720
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384

Hivatalos név: Imatron Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71697301
Postai cím: Ul. Zlota 7
Város: Warsawa
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 00-019
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL5252684331

Hivatalos név: MOHÁCSI, specializirano posredništvo in trgovina d. o. o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48357847
Postai cím: Glavna Ulica 11
Város: Lendava - Lendva
NUTS-kód: SI
Postai irányítószám: 9220
Ország: Szlovénia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SI11425598

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Csomagológépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
E-mail: ttranspribenik@gmail.com
Telefon: +421 907881092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 210040772
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 209400640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384

Hivatalos név: Imatron Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71697301
Postai cím: Ul. Zlota 7
Város: Warsawa
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 00-019
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL5252684331

Hivatalos név: MOHÁCSI, specializirano posredništvo in trgovina d. o. o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48357847
Postai cím: Glavna Ulica 11
Város: Lendava - Lendva
NUTS-kód: SI
Postai irányítószám: 9220
Ország: Szlovénia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SI11425598

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Gőzkazán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
E-mail: ttranspribenik@gmail.com
Telefon: +421 907881092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 198070000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 187465280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384

Hivatalos név: Imatron Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71697301
Postai cím: Ul. Zlota 7
Város: Warsawa
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 00-019
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL5252684331

Hivatalos név: MOHÁCSI, specializirano posredništvo in trgovina d. o. o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48357847
Postai cím: Glavna Ulica 11
Város: Lendava - Lendva
NUTS-kód: SI
Postai irányítószám: 9220
Ország: Szlovénia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SI11425598

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Vízkezelési és víztisztító rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
E-mail: ttranspribenik@gmail.com
Telefon: +421 907881092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 124860000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124479040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Trans Pribeník s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86232726
Postai cím: Staničná 435
Város: Pribeník
NUTS-kód: SK04
Postai irányítószám: 07651
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2020930384

Hivatalos név: Imatron Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71697301
Postai cím: Ul. Zlota 7
Város: Warsawa
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 00-019
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL5252684331

Hivatalos név: MOHÁCSI, specializirano posredništvo in trgovina d. o. o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48357847
Postai cím: Glavna Ulica 11
Város: Lendava - Lendva
NUTS-kód: SI
Postai irányítószám: 9220
Ország: Szlovénia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SI11425598

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges