Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8467/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tököl Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tököl, Duna utca;Tököl, Kölcsey utca;Tököl, Iskola utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tököl Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17282220
Postai cím: Fő Utca 117
Város: Tököl
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hoffman Pál
Telefon: +36 24520900
E-mail: hivatal@tokol.hu
Fax: +36 24520920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tokol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tokol.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tököl, Duna, Kölcsey és Iskola utcák felújítása
Hivatkozási szám: EKR000370042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Tököl, Duna utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1910,0 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 717,4 m2
Gyephézagos lapok és térkő burkolatok visszabontása szintbeemelése 20% anyagpótlással 618,8 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 1885,0 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 4053,3 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 4 053,3 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 830,9 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 11 db (6 db útpályában, 5 db járdában)
Járda építés térkőből, kétoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 1 172,4 m2
Beton burkolat szélvágása 75 fm
Járda csatlakozási pontjainak betonfelület bontása és helyreállítása 92 m2
Árok profilozása 380,4 fm
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
Meglévő forgalomlassító küszöb bontása, törmelék elszállítás, új készítése 27,5 m2
Kültéri padok elhelyezése 5 db
Kétszer iskolázott, előnevelt facsemeték ültetése ültetőgödörbe, utókezeléssel 10 db

2. rész:
Tököl, Kölcsey utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1024 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 1211,6 m2
Sérült, balesetveszélyes útalap bontása, helyreállítása 6,3 m2
Aszfalt kötőréteg készítése AC-11 minőségben 5 cm vtg.-ban 209 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 3265 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 3265 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 3265 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 1211,6 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 12 db
Járda építés térkőből, kétoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 860,1 m2
Beton és aszfaltburkolat szélvágása 121,6 m
Járda csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 41,8 m2
Kapubehajtók csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 144 m2
Süllyesztett útszegély építése csatlakozási pontokon 21 fm
Árok profilozása 930 fm
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
3. rész:
Tököl, Iskola utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1476 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 747,3 m2
Kiemelt szegély bontása 74,2 fm
Sérült, balesetveszélyes útalap bontása, helyreállítása, út szélesítés készítése 375,6 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 3230 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 3230 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 3230 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 747,3 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 10 db
Járda építés térkőből, egyoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 337,9 m2
Járda építés térkőből, burkolat bontással, elszállítással kiemelt szegély külön tételben!) 228,6 m2
Beton és aszfaltburkolat szélvágása 182,9 m
Járda csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 54,5 m2
Kapubehajtók csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 48 m2
Süllyesztett útszegély építése csatlakozási pontokon 67,6 fm
"K" szegély építése 67,5 fm
Kiemelt útszegély építése 223,8 fm
Új árok készítése 80,2 fm
Árok profilozása 65,0 fm
Áteresz építése f315 KG-PVC csőből 8 fm
Víznyelő építése 1 db
Rácsos folyóka tisztítása 5 m
Folyóka vízelvezető cső tisztítása 20 m
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
A teljesítésre vonatkozó feltételek (mindegyik rész esetén):
A kivitelezési munka során a balesetvédelmi előírások maradéktalanul betartandók, fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület gondos elhatárolására.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 170616968 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tököl, Duna utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Tököl, Duna utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Tököl, Duna utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1910,0 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 717,4 m2
Gyephézagos lapok és térkő burkolatok visszabontása szintbeemelése 20% anyagpótlással 618,8 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 1885,0 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 4053,3 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 4 053,3 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 830,9 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 11 db (6 db útpályában, 5 db járdában)
Járda építés térkőből, kétoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 1 172,4 m2
Beton burkolat szélvágása 75 fm
Járda csatlakozási pontjainak betonfelület bontása és helyreállítása 92 m2
Árok profilozása 380,4 fm
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
Meglévő forgalomlassító küszöb bontása, törmelék elszállítás, új készítése 27,5 m2
Kültéri padok elhelyezése 5 db
Kétszer iskolázott, előnevelt facsemeték ültetése ültetőgödörbe, utókezeléssel 10 db

A teljesítésre vonatkozó feltételek (mindegyik rész esetén):
A kivitelezési munka során a balesetvédelmi előírások maradéktalanul betartandók, fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület gondos elhatárolására.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Minden, a műszaki leírásban, a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük részenként az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (24 hónapon felül + 0-24 hónap) 20
2 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben önerőből, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2018/37 azonosítószámú pályázat keretében elnyert támogatásból finanszírozza.

II.2.1)
Elnevezés: Tököl, Kölcsey utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Tököl, Kölcsey utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Tököl, Kölcsey utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1024 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 1211,6 m2
Sérült, balesetveszélyes útalap bontása, helyreállítása 6,3 m2
Aszfalt kötőréteg készítése AC-11 minőségben 5 cm vtg.-ban 209 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 3265 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 3265 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 3265 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 1211,6 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 12 db
Járda építés térkőből, kétoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 860,1 m2
Beton és aszfaltburkolat szélvágása 121,6 m
Járda csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 41,8 m2
Kapubehajtók csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 144 m2
Süllyesztett útszegély építése csatlakozási pontokon 21 fm
Árok profilozása 930 fm
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
A teljesítésre vonatkozó feltételek (mindegyik rész esetén):
A kivitelezési munka során a balesetvédelmi előírások maradéktalanul betartandók, fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület gondos elhatárolására.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Minden, a műszaki leírásban, a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük részenként az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (24 hónapon felül + 0-24 hónap) 20
2 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben önerőből, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2018/37 azonosítószámú pályázat keretében elnyert támogatásból finanszírozza.

II.2.1)
Elnevezés: Tököl, Iskola utca felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Tököl, Iskola utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész:
Tököl, Iskola utca felújítása
Csatlakozások, magaspontok marása 1476 m2
Padkanyesés, föld elszállítása 747,3 m2
Kiemelt szegély bontása 74,2 fm
Sérült, balesetveszélyes útalap bontása, helyreállítása, út szélesítés készítése 375,6 m2
Gépi kiegyenlítés 2 cm vastagságban 3230 m2
Emulziós permetezés a teljes felületen 3230 m2
Aszfaltozás AC-11 minőségben 4-6 cm vastagságban 3230 m2
Padka készítés 10,0 cm vtg.-ban 0/20 zúzalékból 747,3 m2
Közmű szerelvények szintbe helyezése 10 db
Járda építés térkőből, egyoldali kerti szegéllyel, burkolat bontással, elszállítással 337,9 m2
Járda építés térkőből, burkolat bontással, elszállítással kiemelt szegély külön tételben!) 228,6 m2
Beton és aszfaltburkolat szélvágása 182,9 m
Járda csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 54,5 m2
Kapubehajtók csatlakozási pontjainak beton- és aszfaltfelület bontása és helyreállítása 48 m2
Süllyesztett útszegély építése csatlakozási pontokon 67,6 fm
"K" szegély építése 67,5 fm
Kiemelt útszegély építése 223,8 fm
Új árok készítése 80,2 fm
Árok profilozása 65,0 fm
Áteresz építése f315 KG-PVC csőből 8 fm
Víznyelő építése 1 db
Rácsos folyóka tisztítása 5 m
Folyóka vízelvezető cső tisztítása 20 m
Ideiglenes forgalomtechnika 1 tétel
A teljesítésre vonatkozó feltételek (mindegyik rész esetén):
A kivitelezési munka során a balesetvédelmi előírások maradéktalanul betartandók, fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület gondos elhatárolására.
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Minden, a műszaki leírásban, a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki leírásban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük részenként az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő vállalása (24 hónapon felül + 0-24 hónap) 20
2 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben önerőből, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, PM_ONKORMUT_2018/37 azonosítószámú pályázat keretében elnyert támogatásból finanszírozza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Tököl, Duna utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vitep95.hu
Telefon: +36 24510445
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54818516
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68411288
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Tököl, Kölcsey utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vitep95.hu
Telefon: +36 24510445
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44019497
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54932339
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Tököl, Iskola utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vitep95.hu
Telefon: +36 24510445
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39042131
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47273341
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges