Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8476/2019
CPV Kód:43325000-7
Ajánlatkérő:Balatonlelle Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.;Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.;Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.;Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69511244
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu
Fax: +36 85554930
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonlelle.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000528942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000528942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szabadstrandfejlesztés árubeszerzés-Balatonlelle„
Hivatkozási szám: EKR000528942019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: I. rk.Strand bejárók és öltözők
II. rk. Kandeláberek
III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók
IV.rk. Játszótéri eszközök
Folytatás IV. rk, II.2.4. pont:
15) Dupla vállizom-erősítő lehúzógép
Alapanyag: Kívül- belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1500 mm x 750 mm, Magasság(földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy meghaladja a 140 cm-t.
16) Dupla mellizom-erősítő tológép
Alapanyag: Központi galvanizált tartóoszlop, színes porfestett kapaszkodó és alubetétes háttámla, csapágyazott forgó alkatrészek.
Méret: Felépítmény alapterület: 2000×700 mm, Magasság (földtől): 2000 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy meghaladja a 140 cm-t.
17) Dupla lábtológép
Alapanyag: Központi galvanizált tartóoszlop, színes porfestett kapaszkodó és alubetétes háttámla, csapágyazott forgó alkatrészek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1700 mm x 300 mm, Magasság (földtől): 400 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy meghaladja a 140 cm-t.
18) Ferde haspad
Alapanyag: Színes porfestett acél vázszerkezet.
Méret: Felépítmény alapterület: 1400 mm x 400 mm, Magasság (földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy meghaladja a 140 cm-t.
19) szállítás, anyagmozgatás
20) Kerítés (270 m)
• Merkur panel 1025*2500 Ral 6005
• Galaxia oszlop 60*40 160 cm Ral 6005
• Bilincs 60*40 (köztes, sarok, vég) Ral 6005
• U 43 rögzítő Ral 6005
• Kiskapu 1000*1000 Ral 6005
• Szállítási költség
• Telepítés
21) Árnyékolás
• Háromszög alakú napvitorla 5*5*5* m
• horganyzott acélcső, hegesztett, 60,3 mm (2")
• 6 db-os árnyékoló kifeszítő rozsdamentes acél készlet
• gyorsbeton, zsákos
Az egyes termékek részletes jellemzőit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: nem
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: I. rk.Strand bejárók és öltözők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
További tárgyak:44211200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Strand bejárók és öltözők
1) Strandi lejárók 40 db
Termékjellemzők
7 db lépcsőfok 1200*300 expandált lemezzel
1 db pihenő 1200*1500 expandált lemezzel
Korlát 1" cső, 3/4-es osztással, csavaros kötéssel
Horganyzott kivitelben
2) Öltözőkabinok 10 db
Termékjellemzők
1m*1m*2 m magas, horganyzott lemez borítással
Zártszelvény kerettel
Festve
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési határidő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: II. rk.Kandeláberek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Napelemes kandeláber 30 db
Termékjellemzők
4,3 m magasságú, horgany és szinter bevonatos, 66Ah/100h kapacitású saját akkumulátorral rendelkező sziget üzemmódban működő 100 W-os napelemmel és may 30W-os CREE COB LED fényforrással szerelt napelemes kandeláber.
Telepítés
alap kiásása, betonozása, rögzítő elem behelyezése
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési határidő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39113600-3
További tárgyak:44613800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
1) Padok
50 db kültéri pad
Termékjellemzők:
ACÉLCSŐ TARTÓSZERKEZET, TŰZIHORGONYZÁS UTÁN PORFESTVE, KÖRNYEZETBARÁT LAZÚRRAL KEZELT, VASTAG DESZKÁZAT, INOX KÖTŐELEMEK
Rögzítés: dűbelezéssel
2) Hulladéktárolók
50 db kültéri hulladéktároló
Termékjellemzők
Tűzihorganyzott
470*980mm
Bedobónyílás mérete: 380mm
Űrtartalom: 120 liter
Tömeg: 16 kg
Anyag: 1 mm vastag acéllemez
Felületi kezelés: galvanizált acél
Elöl zárható ajtóval
Fém háromszög nyitókulcs tartozékkal
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési határidő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: IV.rk. Játszótéri eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak:43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Balatonlelle, Keleti-Nyugati feltöltés (szabadstrand) – 3103/3, 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
1) Hatszögletű mászótorony fészekkel, kígyórúddal és acélbettétel kötéllétrával
Alapanyag: bélmentes, ragasztott borovi fenyő fa, porszórásos festésű acélcsőelemek, 16 mm-es drótkötélbetétes kötél, műgyanta mászókövek, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 1270×1870 mm Magasság (földtől): 1950 mm
Ajánlott korcsoport: 3-14 éves kor között
2) Lengőgerenda
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott, borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korcsoport: 1-14 éves kor között
3) Láncos lépegetőhíd
Alapanyag: I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, bélmentes, borovi fenyőből és acélláncból álló konstrukció
Méret: Alapterület: 2350 x 880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korcsoport: 1-14 éves kor között
4) Vár
Alapanyag: Bélmentes ragasztott fa, porfestett fém elemek, 16 mm-es drótkötélbetétes kötél, műgyanta mászókövek, gyantával ragasztott üvegszál erősítésű beülőkaros csúszdalap és gúla alakú tető.
Méret: Alapterület: 7500 x 7300 mm, Magasság (földtől): 3400 mm
Ajánlott korcsoport: 3-14 éves korig
5) Kötélhíd
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
6) Kötélalagút
Alapanyag: Bélmentes, ragasztott borovi fenyőfa váz, 16 mm-es drótkötélbetétes kötélháló, műanyag csomópontokkal szerelve, porfestett fém tartóláb
Méret: Alapterület: 2350×880 mm Magasság: 1000 mm
Ajánlott korosztály: 1-14 éves kor között
7) Kétüléses mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott, bélmentes borovi fenyő fa gerenda, galvanizált tartóláb, porfestett fém kapaszkodók, műanyag ülőkékkel
Méret: 2 elem, leghosszabb: 3000 mm, legnehezebb: 50 kg, területigény: 3000x250x400 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
8) Négyüléses mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa gerenda, galvanizált tartóláb, porfestett fém kapaszkodók, műanyag ülőkékkel
Méret: Felépítmény alapterület: 4000×100 mm Magasság (földtől): 1000 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
9) Kétüléses rugós mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa, műanyag kapaszkodók, tüzihorganyzott acél talp és porfestett rugó, HDPE zsiráf felépítmény
Méret: 1500×300 mm Ülőfelületek: 320×190 mm Ülőmagasság(földtől): 500 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
10) Négyüléses rugós mérleghinta
Alapanyag: Rétegragasztott borovi fenyő fa, porfestett fém kapaszkodók, tűzihorganyzott acél talp és porfestett rugó
Méret: Felépítmény: 1500×1500 mm Ülőfelületek: 320×190 mm Ülőmagasság (földtől): 500 mm
Ajánlott korosztály: 2-14 éves kor között
11) Beülőkaros csúszda rámpával
Alapanyag: Bélmentes ragasztott borovi fenyőfa, poliészter beülőkaros műanyag csúszdalap, galvanizált fém tartóláb
Méret: Alapterület: 3750×680 mm, Magasság (földtől): 2195 mm
Ajánlott korosztály: 1-14 éves kor között
12) Négyüléses lengőhinta
Alapanyag: Rétegragasztott fa, galvanizált hintacsukló, porfestett fém tartólábak és sarokelemek, alumíniumbetétes bébihinta
Méret: Felépítmény alapterület: 2800×6200 mm, Magasság (talajtól): 2190 mm
Ajánlott korosztály: 0-3 és 3-14 éves kor között
13) Rugós játék
Alapanyag: Rétegelt falemez és porfestett rugó
Méret: Ülőmagasság (földtől): 490 mm
Ajánlott korosztály: 2-10 éves kor között
14) Kombinált sétáló és oldalsó láblengető
Alapanyag: Kívül- belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek.
Méret: Felépítmény alapterület: 1500 mm x 750 mm, Magasság(földtől): 600 mm
Ajánlott korosztály: Az eszköz használata 14 éves kor felett javasolt, akinek magassága eléri vagy meghaladja a 140 cm-t.
Folytatás II.1.4. pontban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Tekintettel a balatoni főszezonra (július-augusztus) Vevő jogosult egyoldalúan a szállítás felfüggesztéséről dönteni és a felfüggesztésig hátralévő időtartammal egyezően (amennyiben ez 10 napnál kevesebb, akkor 10 nappal) meghosszabbodik a teljesítési határidő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ezen pontban szereplő rendelkezések valamennyi részben irányadóak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában,egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában szükséges az ajánlattevőnek megtennie.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! (lásd nyilatkozat minták)
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás).
A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (I. rk.Strand bejárók és öltözők , II. rk.Kandeláberek, III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók, IV.rk. Játszótéri eszközök értékesítése)származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321Kr. 19. § (7) bekezdésére.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az AT (valamennyi rk-ben), amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (I. rk.Strand bejárók és öltözők , II. rk.Kandeláberek, III. rk. Ülőpad és hulladéktárolók, IV.rk. Játszótéri eszközök értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el
- az I. rk-ben a nettó 10.000.000 -HUF-ot,
- a II. rk-ben a nettó 4.000.000,-HUF-ot,
- a III. rk-ben a nettó 3.000.000,-HUF-ot,
- a IV. rk-ben a nettó 15.000.000,- HUF-ot.
A P/1. pontban előírt alk-i min.köv-nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolással vagy nyilatkozattal lehet igazolni.
A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,
• a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható),
• a szállítás mennyiségét,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani.
Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik –
- az I. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített az I. rk tárgya szerinti min. 20 db strand lejáró/bejáró értékesítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,
- a II. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a II. rk tárgya szerinti min. 15 darab kandeláber értékesítése és telepítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,
- a III. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a III. rk tárgya szerinti min. 30 darab ülőpad értékesítése tárgyú referenciával/ referenciákkal,
- a IV. rk vonatkozásában szerződésszerűen teljesített a IV. rk tárgya szerinti legalább 5 db szabadtéri fitneszgép értékesítéséről szóló referenciával/ referenciákkal,
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a)bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlati körben:
Késedelmi kötbér:Leszállításhoz és üzembe helyezéshez kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %. A késedelmi kötbér alapja: a nettó vételár. A késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Vevő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vételár.
hibás telj.: nt. a hibás teljesítéssel érintett mennyiségre vonatkozó nt. ellenérték20%; (figyelemmel a Ptk. 6:187. § (2) bek-re) meghiúsulási (nt. teljes ellenérték20%)
b) teljesítésibiztosíték (ntteljes mennyiségre számított ellenérték 5%).
c) jótállás: min. 24 hónap (többletjótállás vállalása értékelési szempont)
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:
A Vevő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet 100 %-ban az 1861/2016. (XII.27.) számú kormányhatározat és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt „Balatonlellei szabadstrand fejlesztése” Támogató okirata alapján a Magyar Állami Költségvetés forrásából biztosított.
Finanszírozás formája: Utófinanszírozás
Előleg nem biztosított.
1 darab végszámla nyújtható be. Kifizetés: Kbt. 135.§(1),(5)-(6), Ptk.6:130§(1)-(2) alapján igazolt kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése:
Ajánlatkérő a beszerzés tárgya illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés, és a 21. § szabályai szerint jár el.
Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési szabályokat.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre nem tudja a választ megfelelő határidőben megadni, de a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszban foglaltak a megfelelő ajánlattételt befolyásolják, abban az esetben Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtásának megküldésével egyidejűleg az ajánlattételi határidőt nem köteles meghosszabbítani.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. Azonban ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy – amennyiben lehetséges - lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik. Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges műszaki dokumentációt és a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevők megtették végleges ajánlatukat.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni, abban az esetben a tárgyalás(ok) eredményeként Ajánlattevő Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet, vagy ajánlatát fenntarthatja, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn túl érkezik, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdésekre a választ a tárgyalási forduló során megadni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
Az első tárgyalás időpontja: EKR-ben rögzítettek szerint.
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén
Ajánlatkérő külön tárgyalási meghívót nem küld.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az Ajánlatkérő EKR útján értesíti az Ajánlattevőt.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/06/03 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár értékelési részszempont: fordított arányosítás; Többletjótállás értékelési részszempont: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: - Ajánlatkérő a Kbt. 40. § alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra (továbbiakban: EKR rendelet).
- Az ajánlatkérő előírja csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható.
- A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
- Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap), felolvasólap (EKR űrlap), Nyilatkozat az alvállalkozókra vonatkozóan (nemlegesség esetén is!), Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, Szakmai ajánlat (Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a felhívásban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.), változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna 00461, (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com)
- A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz.
- Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
- A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése a III.1.8) pontban.
- A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján, ha egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési termék került a tervben megjelölésre, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszakielőírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
- Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevétele mellett. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges