Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8543/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gemzsiné Szakács Anikó
Teljesítés helye:4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPTIBER Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gemzsiné Szakács Anikó
Nemzeti azonosítószám: AK26176
Postai cím: Csonkás utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gemzsiné Szakács Anikó Egyéni Vállalkozó
Telefon: +36 707025151
E-mail: gemzsiek@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.procurementkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében „Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében „Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1801571618 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében a 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24 alatti ingatlanon Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

ALAPADATOK
_ Helyrajzi szám: 02180/24
_ Ingatlan címe: 4551 NYÍREGYHÁZA -OROS, HRSZ.:02180/24
_ Építtető: GEMZSINÉ SZAKÁCS ANIKÓ
_ Birtokközpont területe: 109.267,00 m²
_ A tervezett épület bruttó alapterülete: 1378,69 m²
_ TERVEZETT Beépítettség: 1,26 %
SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLETRÉSZ:
A SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLET JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,20 m
- eresz magasság: +7,45m
- tetőgerinc magasság: +10,75 m
GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ:
Az épület hagyományos falazott szerkezettel készül. Alapozása monolit beton savalap,
monolit vasbeton talpkoszorúval merevítve. Falazata üreges falazóelemből
(PHOROTHERM N+F 30) kötésben rakott falazatkent készül.
A teljes fal es pillér rendszer zárt rendszert alkotó monolit vasbeton koszorúval kerül
lezárásra es merevítésre. Az épület hosszfalas elrendezésű.
Födémszerkezete nincs. a tetőszerkezet egyedi acélszerkezet statikai terv szerint.
Az új épület megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott költségoptimalizált követelményeknek.
A GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,05 m
- eresz magasság: +2,95m
- tetőgerinc magasság: +3,90 m

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 kódszámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10661 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében „Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIBER Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 2.
Város: Tímár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: HU
E-mail: optiber@optiber.hu
Telefon: +36 302691922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100092515
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be 1801571618 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében a 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24 alatti ingatlanon Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.

ALAPADATOK
_ Helyrajzi szám: 02180/24
_ Ingatlan címe: 4551 NYÍREGYHÁZA -OROS, HRSZ.:02180/24
_ Építtető: GEMZSINÉ SZAKÁCS ANIKÓ
_ Birtokközpont területe: 109.267,00 m²
_ A tervezett épület bruttó alapterülete: 1378,69 m²
_ TERVEZETT Beépítettség: 1,26 %
SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLETRÉSZ:
A SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLET JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,20 m
- eresz magasság: +7,45m
- tetőgerinc magasság: +10,75 m
GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ:
Az épület hagyományos falazott szerkezettel készül. Alapozása monolit beton savalap,
monolit vasbeton talpkoszorúval merevítve. Falazata üreges falazóelemből
(PHOROTHERM N+F 30) kötésben rakott falazatkent készül.
A teljes fal es pillér rendszer zárt rendszert alkotó monolit vasbeton koszorúval kerül
lezárásra es merevítésre. Az épület hosszfalas elrendezésű.
Födémszerkezete nincs. a tetőszerkezet egyedi acélszerkezet statikai terv szerint.
Az új épület megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott költségoptimalizált követelményeknek.
A GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,05 m
- eresz magasság: +2,95m
- tetőgerinc magasság: +3,90 m

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96261417
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPTIBER Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 2.
Város: Tímár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: HU
E-mail: optiber@optiber.hu
Telefon: +36 302691922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
1.1. Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosítják.
Ennek keretében:
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések,
- elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések,
- pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések,
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.

1.2. Felek a vállalkozási szerződés költségvetésének érintett részeit a melléklet szerinti kimutatásban meghatározott tartalomra módosítják.

2. Vállalkozói díj:
Szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződés III.9. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Eredeti tartalom:
„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 100.092.515 Ft, azaz nettó százmillió-kilencvenkétkétezer-ötszáztizenöt forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.

A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a Szerződéses Árból 50.046.257 Ft összeg támogatásból,
- 50.046.258 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”

2018. december 10. napján szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 96.801.215 Ft, azaz nettó kilencvenhatmillió-nyolcszázegyezer-kétszáztizenöt forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.

A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a Szerződéses Árból 48.400.607 Ft összeg támogatásból,
- 48.400.608 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”

Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 96.261.417 Ft, azaz nettó kilencvenhatmillió-kétszázhatvanegyezer-négyszáztizenhét forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.

A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegéből és a Szerződéses Árból 48.130.708 Ft összeg támogatásból,
- 48.130.709 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Műszaki tartalmú indokolás
A jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozatok és vállalkozói nyilatkozatok megfelelően, részletesen alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokát.

B) Közbeszerzési-jogi indokolás

A műszaki tartalom módosítása a(z)
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, azzal, hogy a műszaki tartalom módosítására a Feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek a műszakilag egyenértékű termékek beépítései.
2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát: az ellenérték nettó 539.798 Ft-tal csökkent.
3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre: a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt. A módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan.

A műszaki tartalom módosítása a(z)
- az elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések, valamint a pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. (2) bekezdés b) pontján alapszik.
A módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár (az ellenérték nettó 539.798 Ft-tal csökkent), a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96801215 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96261417 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződést 2018. december 10. napján módosították. A szerződésmódosításról szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2018. június 21-i számában K.É.-10661/2018. számon jelent meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben