Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8547/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának külterületén megtalálható utak: - 048 hrsz út - 060 hrsz út - 065 hrsz út - 04 hrsz út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tanka-PIDÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24358356
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Szentlőrinckáta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2255
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Viola
Telefon: +36 29431001
E-mail: titkarsag@szentlorinckata.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szentlorinckata.hu/news.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati forrásból támogatott „Szentlőrinckáta külterületi helyi közútjainak fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000013172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása, valamint alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása történik.
A fejlesztésbe bevont utak, útszakaszok:
- 048 hrsz út (Turai út): 1. sáv: 350 m hosszú, 3,25 m széles, 0/20-as zúzottkővel. Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg 2 db 50 m hosszúságú ívvel; padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: - 0,42 - 0,2% között
- 060 hrsz út 1. sáv: 800 m hosszú, 3,25 m széles, 0/20-as zúzottkő. Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg, 2 db 6 m ívvel; Padka szélesség: 2x0,5 m; lejtésviszonyok: -0,77 - 0,58% között
- 065 hrsz út 1. sáv: Országos közúthoz csatlakozik. 821 m hosszú, 3,25 m szélességben, egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg; padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: -0,37 -0,23% között.
- 04 hrsz út 1. sáv: Országos közúthoz csatlakozik. 169 m hosszú, 4 m széles; Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg. Padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: -1,36 -0,00% között.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 72399820 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentlőrinckáta külterületi útjainak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának külterületén megtalálható utak:
- 048 hrsz út
- 060 hrsz út
- 065 hrsz út
- 04 hrsz út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása, valamint alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása történik.
A fejlesztésbe bevont utak, útszakaszok:
- 048 hrsz út (Turai út): 1. sáv: 350 m hosszú, 3,25 m széles, 0/20-as zúzottkővel. Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg 2 db 50 m hosszúságú ívvel; padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: - 0,42 - 0,2% között
- 060 hrsz út 1. sáv: 800 m hosszú, 3,25 m széles, 0/20-as zúzottkő. Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg, 2 db 6 m ívvel; Padka szélesség: 2x0,5 m; lejtésviszonyok: -0,77 - 0,58% között
- 065 hrsz út 1. sáv: Országos közúthoz csatlakozik. 821 m hosszú, 3,25 m szélességben, egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg; padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: -0,37 -0,23% között.
- 04 hrsz út 1. sáv: Országos közúthoz csatlakozik. 169 m hosszú, 4 m széles; Egyoldali árok, egyoldali burkolat oldalesés, földpadka, és a 10 cm homokos kavics védőréteg. Padka szélesség: 2 x 0,5 m; lejtésviszonyok: -1,36 -0,00% között.
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentlőrinckáta külterületi útjainak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tanka-PIDÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11119470
Postai cím: Szadai Út 3
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: tankapal@gmail.com
Telefon: +36 302041699
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942619213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72399820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földmunka - ajánlat benyújtásakor még nem ismert alvállalkozó és arány
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tanka-PIDÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11119470
Postai cím: Szadai Út 3
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942619213

Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210

Hivatalos név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41458705
Postai cím: Fadrusz János Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220858241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett öt – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta. 2. Az eljárás során a további ajánlatok érkeztek:
Név: MASTER RIDE Kft. Székhely: 3373 Besenyőtelek Dózsa György Út 711. hrsz.
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 79.466.630,- HUF
A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 28 hónap
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 70 naptári nap
Név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1044 Budapest Fadrusz János Utca 22.
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 82.403.320,- HUF
A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (
naptári napban) 75 naptári nap
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2) 19. pontjában előírtak szerint Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint MASTER RIDE Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján az értékelést követően részletesen nem vizsgálta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges