Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8575/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Eger, Pozsonyi utca, 8999/22 hrsz.;3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO CAMPUS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36515251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése, és a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése, és a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Pozsonyi utca, 8999/22 hrsz.;3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 Pozsonyi utcai óvoda építése
Tervezett létesítmény: 4 csoportos óvoda.
A tervezési programnak megfelelően az óvoda földszintes kialakítással tervezett, szabadon álló telepítéssel. A telek teljes körbekerítést kap két kapubejáró létesítésével, az egyik személybejáró ez az óvoda főbejárata (Ifjúság u. felől), a másik gk. bejárattal rendelkező gazdasági kapu (Pozsonyi u. felől), ezen kapubejáratokhoz kapcsolódik az épület két bejárata. Az „L” alakú földszintes épület két részre tagolódik, a fő épülettömeg - a főbejárattól északra - az óvodai funkciókat (foglalkoztatók, irodák) tartalmazza, az oldalszárny - a főbejárattól délre - a gazdasági blokk. Az épület fő közlekedési rendszere egyértelmű irányokat jelöl ki egy központi közlekedőtérrel, e közlekedő bejárattól északra eső részére fűződnek fel az utcai oldalon a testületi irodák, az udvari oldal felé az óvodai terek, a déli oldalon a tornaszoba, szertárak, és egyéni foglalkoztató, szülői fogadó helyiségcsoportok, a közlekedő végében a gazdasági blokk kapcsolódási pontjával. A bejárat egy nagyméretű szélfogóba nyílik, itt lehetőség van a babakocsik tárolására és innen nyílóan érhetők el a szülői kétnemű WC-k, melyből a női akadálymentes WC-ként tervezett.
A közlekedő tér bővületeként tervezettek az öltözők, melyekből a párosított (2x2 db), összenyitható csoportszobák és a szoba-páronként kialakított gyermek vizesblokkok nyílnak, az öltözőkből közvetlen kijárási lehetőség biztosított az udvar felé. Minden csoportszobához saját fedett teraszrész tervezett, mely közvetlenül elérhető a foglalkoztatókból és közvetve az öltözők felől.
A csoportszobai épületrészek és a teraszok egy zárt átriumszerű teret hoznak létre minden csoporthoz vizuálisan kapcsolódva privát kis kertrészként.
A gazdasági terület felé vezető szakaszon - távolodva a fő funkciótól - kerültek elhelyezésre az egyre alárendeltebb helyiségek, ezen szakasz első felében a tornaszoba tervezett, mely épülettömegként jelenik meg a bejárati hangsúly elemeként, illetve az udvari oldalon egy többfunkciós térként is használható, összenyitható egyéni foglalkoztató és szülői fogadó-tárgyaló helyiség.
A fenti közlekedő végéhez kapcsolódik a gazdasági középfolyosó, ami kivezet a gazdasági udvar felé. A gazdasági blokk egy melegítő konyha - üzemet, kétnemű személyzeti öltözőblokkot, személyzeti étkezőt, mosó helyiségeket és egyéb technikai helyiségeket tartalmaz. Külső térből nyílóan az épületbe integráltan további kiszolgáló funkciók tervezettek (hulladéktároló, kerti eszköz tároló, kerti WC).
Az intézmény mértékadó, méretezési létszáma: 4 x 26 gyermek, 13 női dolgozó, 8 férfi/tanuló.
Az óvoda komplex módon akadálymentesített.
2. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10, illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-, a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez, némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú, játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak, ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4 947 703 forinttal megemelkedett.
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001, TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10180 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése tárgyú kivitelezési munkákra
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 380298897
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214100-1
További tárgyak:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kertész út 100. Hrsz: 6350.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002 Kertész úti óvoda építése
A tervezett létesítmény Eger egyik régi, hagyományosan zártsorú beépítésű utcájában, jellemzően családi házas környezetben épül, bár a tervezéssel érintett telek jelenleg is szabadon állóan beépített. Az önkormányzat a hajléktalan ellátás átszervezését tervezi, emiatt lehetővé válik, hogy a telekre 4 csoportos óvoda épüljön. Az épület fő megközelítési irányát a Kertész útról terveztük.
A kétszintes épületrészben helyeztük el az igazgatáshoz kapcsolódó helyiségeket, az öltözőket (10, illetve 14 főre méretezve), a tálalókonyhát és az egyéb kiszolgáló-funkciójú helyiségeket (mosó-vasaló helyiség, raktár, takarító helyiség, karbantartó stb.), a vizesblokkokat szintenként, az egyéni foglalkoztató-, a logopédiai és óvodapszichológusi szobákat. Ez a létesítmény a belvárosi óvodák székhelye, így az itt nyújtott óvodapszichológusi és logopédiai szolgáltatás nem csupán az idejáró gyermekekre terjed ki, hanem más óvodákba járó gyerekeket is hoznak ide a szülők.
Az óvoda normál óvodai szolgáltatást nyújtó intézmény kialakítását oly módon terveztük, hogy minden olyan helyiség, ahova a gyermekek, a velük való speciális foglalkozás miatt el kell, hogy jussanak, a földszinten kapott elhelyezést, illetve, ha mozgássérült szülő kíséri, együtt, akadálymentesen meg tudják közelíteni azokat. A kiszolgáló rész kivételével az egész földszint akadálymentes kialakítású.
A földszintes, hátra nyúló részben helyeztük el a csoportszobákat a hozzájuk tartozó öltözőkkel és vizesblokkokkal, két-két foglalkoztatót összefogva. A két, szomszédos csoportszoba viszonylag nagy felületen összenyitható, így közös rendezvények megtartása is lehetséges. A gyermek vizesblokkot a két csoport számára közösen alakítottuk ki, de a teljes létszámra méretezve. A nemenként elkülönített gyermek WC-k közt kapott helyet a felnőtt vizesblokk, ahol egy magasított tálcával kialakított zuhanyt is elhelyeztünk.
Az öltözőrész a végigfutó közlekedő bővületeként lett kialakítva, csak az öltözőszekrények adnak vizuális lehatárolást, de a forgalmat mégsem zavarják az öltözködő gyermekek.
A két óvodai blokk közé került az épület másik, Tittel Pál utca felőli bejárata, ebből az előtérből jobbra és balra megközelíthetők a csoportszobák, innen nyílik a tornaszoba a szertárral, és itt van a két udvari kijárat is. Ebből az előtérből nyílik az úgynevezett „udvari WC” is, hogy sürgős esetekben a gyerekeknek ne kelljen a csoport szoba előtti vizesblokkig elmenniük. A Tittel Pál úti bejáratot és annak környezetét a területen lévő legszebb platán fához, mint a teret uraló táj-elemhez szerveztük. Eköré a fa köré hajlik enyhén az épület, és lép át a szerkezeti rendszere a lakótelep koordináta rendszerébe. Erre a kis térre néz a csoportszobák előtti közlekedő folyosó minden ablaka, melyek közül némelyik a felnőtt méretrendhez, némelyik a gyermekekéhez igazodik. A tér forró, napsütéses délutánokon árnyékos, kellemes klímájú, játszóhellyé alakítható.
A csoportszobák előtt teraszok húzódnak, melyekhez kétcsoportonként gumiburkolatú játszótér egy ügyességi játékkal, homokozó, babaház és padok tartoznak. Ezek a teraszok déli és délkeleti tájolásúak, ezért az esővédelmükre kialakított, acélszerkezetű polikarbonát előtetők árnyékolhatók.
Az épület tömegalakítása a telepítési kötöttségek miatt elég összetett, részben lapostetős, részben alacsony hajlásszögű, fémlemezfedésű magastetős kialakítású. A fordított rétegrendű tető az irodai szárny homlokzata előtt extenzív zöldtető, hogy az erre néző irodák ablakaiból kellemesebb látványt nyújtson, nem utolsó sorban kihasználva ennek nagyon kedvező klimatikus hatását is. A konyha feletti lapos tető részben extenzív zöldtető, részben járható tető, így az itt dolgozóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy percre a platán „lombja közt” megpihenhessenek.
A beépítésnél alapvető szempont volt a meglévő, értékes faállomány lehetőség szerinti megtartása, illetve általa az óvoda használati minőségének emelése.
Az óvoda részben emeletes, de jellemzően egy szintes, lapostetős kialakítású épület, ahol az emeletes rész és a tornaszoba alacsony hajlásszögű fémlemez fedésű elemek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4 947 703 forinttal megemelkedett.
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 385246600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4 947 703 forinttal megemelkedett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti kiviteli tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő kétrétegű üvegezésű külső nyílászárókat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfelelés érdekében a Megrendelő magasabb műszaki tartalmú nyílászárókra módosította. A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek. Jelen szerződésmódosítás eredményeképp a Kivitelező a nyílászárókat módosított tokszerkezettel és háromrétegű üvegezéssel építi be annak érdekében, hogy az épület a fenti szigorúbb hőtechnikai követelményeknek is megfeleljen. Mindezek miatt a vállalkozói díj nettó 4 947 703 forinttal megemelkedett.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 380298897 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 385246600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben