Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8608/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Balatonfőkajár Község Önkormányzat
Teljesítés helye:8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 5. hrsz.: 617.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HP HOUSE Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfőkajár Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61951370
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 8.
Város: Balatonfőkajár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Zsolt
Telefon: +36 88483181
E-mail: forro@vnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.balatonfokajar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.balatonfokajar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház építése Balatonfőkajáron
Hivatkozási szám: EKR000251682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építészeti műszaki leírás alapján: A tervezett építmény földszintes kialakítású, egy szinten tervezett minden fő és mellékfunkció. Az épületet két bejárattal rendelkezik úgy, hogy akadálymentesen megközelíthető mindkettő a közterület felől és elkülönített az egészséges és beteg, vizsgálatra érkező ellátottak belépése és várakozása. A bejáratok fedettek, a kialakításuk akadálymentesített, a közterület felől megoldott a kerékpárok, az alacsonyabban fekvő telekrészen pedig telken belül a személygépkocsik elhelyezése. A parkolóban előírás szerint az akadálymentesített bejárathoz közelebb mozgássérült számára akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A közterületi bejárat felől akadálymentes bejáraton át a szélfogóba érkezünk, melyből a háziorvosi rendelő és a fogorvosi rendelő betegvárói nyílnak. A nyugati oldalról nyílik egy fedett babakocsi tárolón át a csecsemő tanácsadás bejárata. A szélfogóból elérhető a védőnői szolgálathoz kapcsolódó betegváró és a védőnői váróhelyiség is, itt biztosítva a csecsemők öltöztetését. A három fő funkcióhoz nemenkénti WC blokkok épülnek előterekkel a WC helyiségek természetes szellőzésével. A mozgásukban korlátozottak számára akadálymentes WC kerül kialakításra. Külön blokkban dolgozó személyzet öltözőit a hozzá kapcsolódó vizes blokkokkal egy közös személyzeti pihenővel, mini konyhával és étkezővel. Külön bejáratról biztosított a kazánház és a veszélyes hulladékok és egyéb vegyes hulladékok tárolását szolgáló helyiség. A kedvezőbb nyugati tetőfelületre napelemek kerülnek elhelyezésre. Telken belül biztosítani kell a személygépkocsik elhelyezését, továbbá kerékpártároló kialakítását. Az építési terület megközelítését biztosítani kell, ezért átjáró megnyitása és bejáró híd, belső út építése szükséges.
Épület bruttó területe: 272,23 m2
Nettó hasznos alapterület: 221,62 m2
Telek burkolt területe: 489,05 m2
Összes beépített terület: 780,45 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100362136 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Egészségház építése Balatonfőkajáron”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 5. hrsz.: 617.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építészeti műszaki leírás alapján: A tervezett építmény földszintes kialakítású, egy szinten tervezett minden fő és mellékfunkció. Az épületet két bejárattal rendelkezik úgy, hogy akadálymentesen megközelíthető mindkettő a közterület felől és elkülönített az egészséges és beteg, vizsgálatra érkező ellátottak belépése és várakozása. A bejáratok fedettek, a kialakításuk akadálymentesített, a közterület felől megoldott a kerékpárok, az alacsonyabban fekvő telekrészen pedig telken belül a személygépkocsik elhelyezése. A parkolóban előírás szerint az akadálymentesített bejárathoz közelebb mozgássérült számára akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A közterületi bejárat felől akadálymentes bejáraton át a szélfogóba érkezünk, melyből a háziorvosi rendelő és a fogorvosi rendelő betegvárói nyílnak. A nyugati oldalról nyílik egy fedett babakocsi tárolón át a csecsemő tanácsadás bejárata. A szélfogóból elérhető a védőnői szolgálathoz kapcsolódó betegváró és a védőnői váróhelyiség is, itt biztosítva a csecsemők öltöztetését. A három fő funkcióhoz nemenkénti WC blokkok épülnek előterekkel a WC helyiségek természetes szellőzésével. A mozgásukban korlátozottak számára akadálymentes WC kerül kialakításra. Külön blokkban dolgozó személyzet öltözőit a hozzá kapcsolódó vizes blokkokkal egy közös személyzeti pihenővel, mini konyhával és étkezővel. Külön bejáratról biztosított a kazánház és a veszélyes hulladékok és egyéb vegyes hulladékok tárolását szolgáló helyiség. A kedvezőbb nyugati tetőfelületre napelemek kerülnek elhelyezésre. Telken belül biztosítani kell a személygépkocsik elhelyezését, továbbá kerékpártároló kialakítását. Az építési terület megközelítését biztosítani kell, ezért átjáró megnyitása és bejáró híd, belső út építése szükséges.
Épület bruttó területe: 272,23 m2
Nettó hasznos alapterület: 221,62 m2
Telek burkolt területe: 489,05 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2./ Vállalt többlet jótállás mértéke hónapokban megadva a minimálisan előírt 36 hónapon felül (0-24 hónap) 10
2 3./ Beépítendő kültéri nyílászárók hőátbocsátási tényezője (uw 0,95-0,70 W/m²K között értékelve) 10
3 4./ Inverter európai hatásfoka %-ban megadva (minimum 90%) 5
4 5./ Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007
II.2.9) További információ:
A beruházás a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007sz. támogatási forrás felhasználásával kerül megvalósításra. Támogatási intenzitás: 88,1%.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Egészségház építése Balatonfőkajáron”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HP HOUSE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96996810
Postai cím: Budapest Út 51
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: hphousekft@gmail.com
Telefon: +36 706704942
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14802984219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100362136
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HP HOUSE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96996810
Postai cím: Budapest Út 51
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14802984219

Hivatalos név: H+SZ Bau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33504674
Postai cím: Balaton Utca 9
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25827383219

Hivatalos név: Flanna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61591176
Postai cím: Soós Lajos Utca 11
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11529666219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges