Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8618/2019
CPV Kód:45261200-6
Ajánlatkérő:Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:9025, GYŐR DR. RÓTH EMIL UTCA 1. HRSZ.:7868
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tradíció Manufaktúra Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23243
Postai cím: Kossuth Lajos utca 22/A.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96204498
E-mail: szilagyi.andrea@gyszszc.hu
Fax: +36 96204498
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyszszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gyszszc.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kossuth Fiú Kollégium felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kossuth Fiú Kollégium felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9025, GYŐR DR. RÓTH EMIL UTCA 1. HRSZ.:7868
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen felújítás elemei: homlokzati nyílászárócsere és a tető többlet hőszigetelése, ehhez új vízszigetelés készítése, illetve a homlokzati vasbeton panelelemek utólagos hőszigetelése.
További részletek a kiadott műszaki leírás szerint.
A nyertes ajánlatevőnek 36 hónap jótállást kell biztosítania
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 241
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18782 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tradíció Manufaktúra Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1205 Budapest Határ u. 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail: tradiciomanufakturakft@gmail.com
Telefon: (70) 314 1814
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (70) 314 1814
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72 692 830
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261200-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9025, GYŐR DR. RÓTH EMIL UTCA 1. HRSZ.:7868
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen felújítás elemei: homlokzati nyílászárócsere és a tető többlet hőszigetelése, ehhez új vízszigetelés készítése, illetve a homlokzati vasbeton panelelemek utólagos hőszigetelése.
További részletek a kiadott műszaki leírás szerint.
A nyertes ajánlatevőnek 36 hónap jótállást kell biztosítania
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 241
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72 692 830
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tradíció Manufaktúra Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1205 BUdapest, Határ u. 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
E-mail: tradiciomanufakturakft@gmail.com
Telefon: (70) 314 1814
Internetcím(ek): (URL)
Fax: (70) 314 1814
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti II/5-ös pontja:
A vállalkozói díj kifizetésére a kiállított teljesítésigazolás alapján, a számla kézhezvételét követően a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. figyelembevételével, a Ptk. 6:130 §. (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint átutalással kerül sor a Megrendelő részéről a Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett 12011526-01518295- 00100006 számú bankszámlájára.
A szerződés módosított II/5-ös pontja:
A vállalkozói díj kifizetésére a kiállított teljesítésigazolás alapján, a számla kézhezvételét követően a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. figyelembevételével, a Ptk. 6:130 §. (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint átutalással kerül sor a Megrendelő részéről a Vállalkozó Raiffeisen Banknál vezetett 12011526-01518295- 00100006 számú bankszámlájára, valamint az Engedményes Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Banknál vezetett 10403923-50526675-68761000 számú bankszámla számra kerül megfizetésre.
A szerződés eredeti II/3-as pontja:
A Vállalkozó 1 db előlegszámla (igény esetén), 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult.
A Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben az alábbiakban meghatározott teljesítéseket követően megjelölt részletekben fizeti meg a Vállalkozó részére:
• előlegszámla: a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a maximum,
• az 1. részszámla 25%-os készültségi foknál állítható ki, összege a vállalkozói díj 25%-a.
• a 2. részszámla: 50%-os készültségi foknál állítható ki. A vállalkozói díj 25 %-ról állítható ki a második részszámla.
• a 3. részszámla 75%-os készültségi foknál állítható ki. A vállalkozói díj 25 %-ról állítható ki a harmadik részszámla.
• végszámla: a munkák 100%-os készültségekor, mértéke a fennmaradó bruttó vállalási ár. Ha a Vállalkozó előleget vett igénybe, akkor az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
A szerződés módosított II/3-as pontja:
A Vállalkozó 1 db előlegszámlát (igény esetén), 4 db részszámlát, 1 db végszámlát jogosult kiállítani.
A Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben az alábbiakban meghatározott teljesítéseket követően megjelölt részletekben fizeti meg a Vállalkozó, illetve az Engedményes részére:
• előlegszámla: a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a maximum, Vállalkozót illeti meg.
• az 1. részszámla 25%-os készültségi foknál állítható ki, összege a vállalkozói díj 25%-a. Vállalkozót illeti meg.
• a 2. részszámla: 50%-os készültségi foknál állítható ki. A vállalkozói díj 25 %-ról állítható ki a második részszámla, melynek teljes összege az Engedményest illeti.
• a 3. és 4. részszámla egyidejüleg a 75%-os készültségi foknál állítható ki, amelyek együttes összege a bruttó vállalkozói díj 25 %-a.
• A 3. és 4 számla bontása az alábbi:3. részszámla összege bruttó 13.894.976,- Ft azaz Tizenhárommillió-Nyolcszázkilencvennégyezer-kilencszázhetvenhat forint az engedményes részére fizetendő. A 4. részszámla összege a 3. részszámla és a 25 %-os vállalkozói díj különbözete, amely a Vállalkozót illeti meg.
• végszámla: a munkák 100%-os készültségekor, mértéke a fennmaradó bruttó vállalási ár. Ha a Vállalkozót előleget vett igénybe, akkor az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
II. Engedményezési megállapodás
1.) A Szerződő felek az Engedményezőnek a Kötelezettel szemben a Szállítási szerződés alapján keletkező, jövőbeli vállalkozói díj követelését az Engedményezett követelés összege erejéig a jelen szerződéssel az Engedményesre ruházza át. Engedményező és Engedményes megállapodtak, miszerint a jelen Engedményezett Követelés bruttó 36.974.950,-Ft azaz Harminchatmillió-kilencszázhetvennégyezer-kilencszázötven forint összeget határoznak meg, amely ellenérték kifizetését Engedményező kifejezetten akként fogadja el, hogy az Engedményes felé fennálló számlatartozásába az ellenérték beszámításra kerül, kizárólag akkor, amikor a Kötelezett jelen Engedményezett Követelést teljesíti. Az engedményezett összeget Engedményező az 50 %-os készültségi foknál teljes egészében, 75 %-os készültségi foknál bruttó 13.894.976,- Ft azaz Tizenhárommillió-Nyolcszázkilencvennégyezer-kilencszázhetvenhat forint fennmaradó összeg erejéig engedményezi Engedményes javára.
2.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kötelezett a jelen megállapodás alapján teljesít az Engedményes felé, a teljesítést csak abban az esetben tagadhatják meg, amennyiben Engedményezővel szemben Kötelezettnek igénye áll fenn.
3.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi Engedményezési szerződés joghatás kiváltására csak abban az esetben alkalmas, amennyiben az Engedményező vagy az Engedményes a Kötelezettet az esedékesség tekintetében az egyedi engedményezésről értesíti.
4.) Engedményező kijelenti, hogy az Engedményessel szemben az Engedményezett követelés erejéig készfizető kezesként felel, amennyiben Kötelezett nem vagy nem kellő időben, illetve nem a meghatározott összeget teljesíti. Engedményező kijelenti, hogy a készfizető kezesség egyetemlegességének fogalmával tisztában van, azt gazdasági tevékenységük gyakorlása során már alkalmazta.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt 141. § (6) bekezdésének mivel az nem jár az eredeti szerződés lényeges módosításával, olyan feltételek változtatásával nem jár, ami ha az eredeti ajánlati felhívásban szerepelt volna, más ajánlattevő nyertességét tette volna lehetővé, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem borítja fel, valamint azt nem terjeszti ki új elemre. A szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényesek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72 692 830 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72 692 830 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben