Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8631/2019
CPV Kód:55524000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Illyés Gyula Főiskolai Kar és telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kuizs Vivien
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatások éttermi, konyhai és büfé üzemeltetéssel
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közétkeztetési szolgáltatások éttermi, konyhai és büfé üzemeltetéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Illyés Gyula Főiskolai Kar és telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. szám alatti székhelyű PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar étterme és
büféje, valamint a PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gyakorló óvoda
általános iskolai melegítőkonyhája és étterme, óvodai tálalókonyhája teljeskörű üzemeltetése.
Az üzemeltetés különösen az alábbiakat foglalja magába:
a) Élelmezési feladatok ellátása
Általános iskola
- 218 fő (csak ebéd)
- 135 fő (tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvoda:
- 160 fő (tízórai, ebéd uzsonna)
Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 550 (ötszázötven) adag/nap étellel kell ellátnia az intézményt.
b) Az élelmezési feladatokkal összefüggésben: élelmezési anyagok beszerzése, raktározása,
előkészítési munkák, élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, ételkészítés (szállítás) és raktározás,
mosogatás, felszolgálás konyha és étterem takarítása
c) A konyhák jogszabályoknak, valamint a HACCP rendszernek történő megfeleltetése és
működtetése (A konyha és kiszolgáló helyiségeinek hasznos alapterülete 278.29 m2., az étterem
alapterülete: 300,4 m2).
d) A büfé üzemeltetése
Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől -30 (harminc) százalékkal eltérhet. A vállalkozási szerződés a
tanulói, illetve oktatói létszám változásával kapcsolatos ételadag változását kezeli.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos további információk az ajánlati dokumentációban vannak
meghatározva.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2010/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
68 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés a különleges kezelést igénylő (egészségügyi (fertőző), vegyi és egyéb) hulladék szállítására és ártalmatlanítására a PTE részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2010/06/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bezerédj u. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: 74/314-580
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: 74/411-705
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 514.236.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55524000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Illyés Gyula Főiskolai Kar és telephelyei
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. szám alatti székhelyű PTE Illyés Gyula
Főiskolai kar telephelyein (PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gyakorló
óvoda) található oktatási és nevelési intézmények közétkeztetési feladatainak ellátása, a
konyha a büfé és az étterem üzemeltetésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2010/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 689.076.240
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bezerédj u. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: 74/314-580
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: 74/411-705
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A közétkeztetési feladatok ellátásáért a Vállalkozót Vállalkozási díj („Vállalkozási díj”) illeti meg, mely egy teljesösszegű, minden költséget magában foglaló átalánydíj. A Vállalkozási díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
A Vállalkozási díj az alábbiak szerint alakul:
a) Óvodás gyermek- Tízórai- Ebéd- Uzsonna: 610 forint/fő/adag
b) Iskolás gyermek- Ebéd: 442 forint/fő/adag
c) Iskolás gyermek- Tízórai-Ebéd-Uzsonna: 690 forint/fő/adag
A vállalkozási díj minden tanévkezdet előtt legkésőbb 15 nappal felülvizsgálatra kerül, és maximum az előző évi hivatalos KSH fogyasztóiár-index alapján aktualizálásra kerül.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást azon piaci változások tették szükségessé, amelyet sem a Megrendelő, sem pedig a Vállalkozó nem láthatott előre a közbeszerzési eljárás során, illetve az Alapszerződés hatályba lépésekor.
4.2. A megállapodás tárgyát képező szolgáltatások olyan jellegű tevékenységek, amelyek teljesítését jelentősen befolyásolják a jelen szerződésmódosításban meghatározott körülmények. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítését alapvető szinten befolyásolja a teljesítésben közreműködő személyek száma és az alapanyag árak.
4.3. Az Alapszerződés hatályba lépését követően a minimálbér tekintetében 88%-os, a garantált bérminimum tekintetében 102%-os, a fogyasztóiár-index tekintetében pedig 34%-os növekedés történt, amely a Felek álláspontja szerint jóval meghaladja azt a mértéket, amellyel a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során kalkulálhatott.
4.4. Az Alapszerződés preambulumának D) pontja rögzíti, hogy a Felek a kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy a piaci tisztesség és kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. Mindkét Fél számára különösen kiemelt jelentőséggel bír, hogy az Alapszerződés rendelkezéseit maradéktalanul betartsák, amely keretében a Megrendelő általános érdeke a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének előmozdítása. A jelen szerződésmódosításban meghatározottakra figyelemmel a Felek a szerződésszerű teljesítés lehetőségének minél magasabb szintű biztosítása érdekében kívánják módosítani a vállalkozási díjra vonatkozó rendelkezéseket.
4.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás kizárólag azért vált szükségessé, mert a teljesítés során ismertté vált és újonnan felmerülő piaci körülmények miatt az Alapszerződésben rögzített vállalkozási díjakon nem biztosítható a szerződésszerű teljesítés.
4.6. Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 5.1. pontja minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát, jelen szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi XCLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 514.236.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 689.076.240 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben