Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8668/2019
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, nyertes ajánlattevő székhelye és telephelyei, valamint a műszaki leírásban szereplő- a feladatok ellátásához szükséges ott megjelölt- egyéb helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv, nemzeti park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:környezet- és természetvédelmi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13675730
Postai cím: Tengerszem Oldal 1.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hordós-Nagy Zsuzsa
Telefon: +36 48506000
E-mail: hordosnagyzsuzsa.anpi@gmail.com
Fax: +36 48506001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv, nemzeti park
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: környezet- és természetvédelmi igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyilvánosság biztosítása - 2018
Hivatkozási szám: EKR001141652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
I.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
I.2. 10 db rádiómegjelenés és/vagy rádióspot elkészítése, megvalósítása országos és regionális rádióadásokban, főműsoridőben.
I.3. 20 db Óriásplakát megtervezése, és kivitelezése, melyből maximum 10 db kivitelezése és kihelyezése legalább négy hetes időtartamra a Megrendelő által kijelölt helyszínekre opcionális a költségkerettől függően.
I.4. 3 db Közúti tájékoztató tábla elkészítése, kihelyezése az ajánlatkérő, mint megrendelő által jóváhagyott marketingterv alapján a kijelölt helyszínekre.
I.5. 5 db népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
I.6. 6 db újságcikk megírása, megjelentetése regionális terjesztésű újságokban.
I.7. A projekt eredményeit bemutató leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai (10.000 db leporelló).
I.8. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
I.9. 2 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
I.10. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
I.11. 1 db roll-up (molinó) tervezése és kivitelezése.
I.12. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon és Szlovákiában.
I.13. 1 db záró rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
I.14. Szakmai kiadvány nyomdai előkészítési és kivitelezési feladatai (60.000 db).
I.15. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
I.16. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries)” (SKHU/1601/1.1/038) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
II.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
II.2. 2 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.3. 1 db rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.4. 2 db plakát (poszter) elkészítése, kihelyezése.
II.5. 1 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
II.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
II.7. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II.8. 3 db közösségi oldal kampány megtervezése, lebonyolítása.
II.9. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
II.10. 5 db falunap - információs nap megszervezése, lebonyolítása.
II.11. 4 db Study tour megszervezése lebonyolítása.
II.12. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
II.13. 10 000 db Túravezető leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai.
III. „Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds without borders)” (SKHU/1601/1.1/065) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
III.1. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
III.2. 2 db workshop megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.3. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.4. 2 db fizetett népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
III.5. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
III.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61667 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyilvánosság biztosítása - 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, nyertes ajánlattevő székhelye és telephelyei, valamint a műszaki leírásban szereplő- a feladatok ellátásához szükséges ott megjelölt- egyéb helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
I. „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
I.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
I.2. 10 db rádiómegjelenés és/vagy rádióspot elkészítése, megvalósítása országos és regionális rádióadásokban, főműsoridőben.
I.3. 20 db Óriásplakát megtervezése, és kivitelezése, melyből maximum 10 db kivitelezése és kihelyezése legalább négy hetes időtartamra a Megrendelő által kijelölt helyszínekre opcionális a költségkerettől függően.
I.4. 3 db Közúti tájékoztató tábla elkészítése, kihelyezése az ajánlatkérő, mint megrendelő által jóváhagyott marketingterv alapján a kijelölt helyszínekre.
I.5. 5 db népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
I.6. 6 db újságcikk megírása, megjelentetése regionális terjesztésű újságokban.
I.7. A projekt eredményeit bemutató leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai (10.000 db leporelló).
I.8. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
I.9. 2 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
I.10. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
I.11. 1 db roll-up (molinó) tervezése és kivitelezése.
I.12. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon és Szlovákiában.
I.13. 1 db záró rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
I.14. Szakmai kiadvány nyomdai előkésztési és kivitelezési feladatai (60.000 db).
I.15. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
I.16. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II. „Vízi élményútvonal megvalósítása a Bodrog és eredetfolyói mentén (Creation of a water amusement trail on the river Bodrog and its tributaries)” (SKHU/1601/1.1/038) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
II.1. Kommunikációs és marketingterv elkészítése.
II.2. 2 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.3. 1 db rendezvény megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
II.4. 2 db plakát (poszter) elkészítése, kihelyezése.
II.5. 1 db nagyméretű plakát elkészítése és kihelyezése a projektmegvalósítás végén.
II.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
II.7. 2 db sajtóközlemény megírása, megjelentetése.
II.8. 3 db közösségi oldal kampány megtervezése, lebonyolítása.
II.9. 1 csomag Fotódokumentáció összeállítása.
II.10. 5 db falunap - információs nap megszervezése, lebonyolítása.
II.11. 4 db Study tour megszervezése lebonyolítása.
II.12. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
II.13. 10 000 db Túravezető leporelló nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkálatai.
III. „Csodálatos madárvilág határok nélkül (Birds without borders)” (SKHU/1601/1.1/065) című projektben az alábbi feladatok ellátása:
III.1. Promóciós anyagok kivitelezése és szállítása.
III.2. 2 db workshop megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.3. 4 db sajtótájékoztató megszervezése, lebonyolítása Magyarországon.
III.4. 2 db fizetett népszerűsítő újságcikk megírása, megjelentetése országos terjesztésű újságokban.
III.5. 4 db plakát elkészítése, kihelyezése.
III.6. 1 db fenntartási tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a Projekt megvalósítás végén.
A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (magyar- szlovák határon átnyúló projektekkel összefüggő tapasztalat megléte). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (EUR) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók leírása: „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the Aggtelek and Slovak Karst)” (SKHU/1601/1.1/035) című projekt vonatkozásában a jelen felhívás II.2.4) I.3. pontjában előírtakhoz viszonyított további maximum 10 db óriásplakát kivitelezése és kihelyezése legalább négy hetes időtartamra az ajánlatkérő, mint megrendelő által kijelölt helyszínekre. Az opció - részleges vagy teljes - lehívására abban az esetben kerül sor amennyiben Ajánlatkérő fedezete ezen feladatok elvégzésére is fedezetet nyújt.

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ - folytatása:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/035, SKHU/1601/1.1/038, SKHU/1601/1.1/065
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/035, SKHU/1601/1.1/038, SKHU/1601/1.
II.2.9) További információ:
Szerződés befejezés dátuma:
a) az SKHU/1601/1.1/035 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. október 31.
b) az SKHU/1601/1.1/038 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. október 31.
c) az SKHU/1601/1.1/065 azonosító számú projekthez kapcsolódó feladatok esetén 2019. február 28.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyilvánosság biztosítása - 2018
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14477573
Postai cím: Ember Pál Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: tothszdr@gmail.com
Telefon: +36 52717768
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52717768
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648298209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66057
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61667
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93790343
Postai cím: Ószőlő Utca 107. Fsz. 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13173113215

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14477573
Postai cím: Ember Pál Utca 21
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14648298209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Alvállalkozókra vonatkozó adatok
Tevékenység: rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése, népszerűsítő újságcikk írása, fotódokumentáció összeállítása, sajtóközlemény megírása, közösségi oldal kampány lebonyolítása, falunap lebonyolítása, rádió megjelenés elkészítése
Szerződéskötéskor ismert alvállalkozó: Tóth Csaba Zsolt - 8386882654
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges