Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8694/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Árpád
Telefon: +36 709023365
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): WWW.nkvp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nkvp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
45221113-7
45236250-7
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Fejér megye, Nádasdladány, hrsz. 242/2, 242/3, 242/5, 217/15
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A) A Létesítmény az alábbiakat foglalja magában:
Alapmennyiség: 1 db kastély épület - mintegy nettó 2400 m2 területrészének - felújítása. bontási munkák, földmunkák, alapozás, beton- vasbeton- és acélszerkezet építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, kőművesmunkák belső befejező és szakipari munkák, nyílászárók felújítása, belsőépítészet, gépészet, erős- és gyengeáramú munkák, konyhatechnológiai munkák, fa-, fém-, kő-, szilikátrestaurátori munkákat.
A 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes 14000 műemléki azonosítóval rendelkező kastélyparkjában elvégzendő főbb feladatok: A műemléki védettség alatt álló tájképi kert balesetmentes bejárhatóságának biztosításához szükséges fakivágási és faápolási munkák elvégzése a teljes parkterületből mintegy 65.000 m2 területen, az előírt növények ültetése. Öntözőrendszer kiépítése, a kastélykerti tó visszaállítása cca 7800 m2 vízfelülettel. Biztosítandó a tó vízellátásának évszakoktól független megoldása, a vízszint szabályozhatósága, a tómeder szigetelése, 2 db fúrt kút megépítése, a terv szerinti műtárgyak létesítése, rekonstrukciója, a vízbetáplálás és elvezető rendszer kiépítése. Történeti útrendszer helyreállítása
Opciós mennyiség 1
- 1 db mintegy 16,46 m2 alapterületű kapusház felújítása
- kastélyépület kiegészítő építőmesteri munkái
Opciós mennyiség 2
1 db víztorony felújítása
1 db díszkút felújítása és restaurálása
1 db fahíd építése
Kastély épület festőrestaurátori munkái
Kastély épület stukkóinak javítása és/vagy pótlása
1600 m2 kert terület tájépítészeti rendezése
Opciós mennyiség 3
1 db mintegy 840 m2 alapterületű magtár rekonstrukciója és környezetének tájépítészeti rendezése
Az opciós mennyiségekre is kötelező az ajánlattétel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.
B) 1. Kötbérterhes teljesítési részhatáridők és véghatáridő az alapmennyiség vonatkozásában:
Az első teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 30%-ot.
A második teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 9. teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési
időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha az ajánlatkérő a teljesítést nem vette át. Végteljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7. pont szerinti időtartam utolsó napja számít.
2. Az opciós mennyiségek lehívása esetén a végteljesítési határidő az opciós mennyiségek vonatkozásában is érvényes.
3. Előteljesítés úgy a teljesítési részhatáridők, mint a teljesítési véghatáridő tekintetében elfogadott.
C) Az ajánlatkérő az alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az alapmennyiség vonatkozásában) 3%-ának, illetve az opciós mennyiségekre vonatkozó Ajánlati Árak (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az egyes opciós mennyiségek vonatkozásában) 3-3%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg. Az alapmennyiséghez kapcsolódó tartalékkeret az alapmennyiséghez kapcsolódó munkák vonatkozásában, az opciós mennyiségekhez kapcsolódó tartalékkeret az adott opciós mennyiség vonatkozásában használható fel.
D) Az alábbiak részei a tervdokumentációnak, de ajánlatkérő nem kér rá ajánlatot sem az alap, sem az opciós mennyiségek között: babaház, tájépítészeti munkarész II. ütem,látogatói parkolók és útjaik,műtárgyaik, ősök csarnoka kandalló, az ebédlőben lévő cserépkályha rekonstrukciója, vasúti csille,valamint az Rkőkieg-1 és Rkőkieg-2 restaurátoritételek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 115 - 260865

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nádasdladányi Nádasdy kastély turisztikai célú fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési tevékenység ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@merkbau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1610628633 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.1.5) pontban egy hónap alatt 30 napos időtartam értendő
1.33.,1.25.2,2.10 helyiségekben bordűr, illetve tapéta felhelyezése esetében a szerződés módosítása a Kbt.141.§ (2) bekezdés rendelkezései szerint történt.
Az ügyvezető személyének módosítása a Kbt.141.§ (6) bekezdés alapján történt.
VII.2.1. pont folytatása
A Szerződés 4.2. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
4.2. A végteljesítés legkésőbbi határideje az alap- és az opciós mennyiségek esetében egyaránt: a szerződéskötést követő 480. nap. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében - jelen Szerződés alapján - oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.
A Szerződés 14.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
14.1. Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői
Töklincz Piroska ügyvezető
e-mail: piroska.töklincz@nofnkft.hu
A szerződésmódosításban új pontként kerültek meghatározásra az alábbiak:
III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglalt munkák ellenértékével az alábbiak szerint rendelkezik:
1.1. A könyvtári gombafertőzés felszámolási munkálatainak költségei az 1195/2018. (IV.4.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló források terhére biztosítottak.
1.2. A 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozásának munkálatai a tartalékkeret terhére kerülnek elszámolásra. Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlatában (4. sz. melléklet) szereplő ellenértékre jogosult tételes elszámolás alapján, azaz a tételes teljesítésnek megfelelő összeg érvényesíthető a pótmunka ellenértékként.

1.3. Bordűrök és tapétázás (1.33., 1.25.2-es és a 2.10-es helyiségek) költségei az 1195/2018. (IV.4.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló források terhére biztosítottak.
2. A Felek kifejezetten is rögzítik, hogy a pótmunkák műszaki tartalmát az alábbi dokumentumok határozzák meg:
2.1. A könyvtári gombafertőzés felszámolása esetében a gombaszakértői szakvélemény (1. sz. melléklet) és Vállalkozó Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (2. sz. melléklet)
2.2. A 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozásának munkálatai esetében az aláalapozási terv (3. sz. melléklet) és a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (4. sz. melléklet)
2.3. A bordűrök és tapétázás (1.33., 1.25.2-es és a 2.10-es helyiségek) esetében a Vállalkozó Megrendelő által elfogadott pótmunka ajánlata (5. sz. melléklet), valamint a tapéták fektetési terve (6.sz. melléklet)
A jelen pont szerinti mellékletek a jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részei abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerülnek a törzsszöveghez csatolásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
45221113-7
45236250-7
45240000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Fejér megye, Nádasdladány, hrsz. 242/2, 242/3, 242/5, 217/15
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) A Létesítmény:
Alapmennyiség: 1 db kastély épület - kb nettó 2400 m2 területrészének - felújítása. bontási munkák, földmunkák, alapozás, beton- vasbeton- és acélszerkezet építés, utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, kőművesmunkák belső befejező és szakipari munkák, nyílászárók felújítása, belsőépítészet, gépészet, erős- és gyengeáramú munkák, konyhatechnológia, fa-, fém-, kő-, szilikátrestaurátori munkákat. 0.23., 0.24. helyiségek aláalapozása, könyvtárban gomba fertőzés megszünt,, 1.33.,1.25.2,2.10 helyiségekben bordűr, illetve tapéta
A 9263 műemléki törzsszámú nádasdladányi Nádasdy-kastély együttes 14000 műemléki azonosítóval rendelkező kastélyparkjában elvégzendő főbb feladatok: A műemléki védettség alatt álló tájképi kert balesetmentes bejárhatóságának biztosításához szükséges fakivágási és faápolási munkák elvégzése a teljes parkterületből mintegy 65.000 m2 területen, az előírt növények ültetése. Öntözőrendszer kiépítése, a kastélykerti tó visszaállítása cca 7800 m2 vízfelülettel. Biztosítandó a tó vízellátásának évszakoktól független megoldása, a vízszint szabályozhatósága, a tómeder szigetelése, 2 db fúrt kút megépítése, a terv szerinti műtárgyak létesítése, rekonstrukciója, a vízbetáplálás és elvezető rendszer kiépítése. Történeti útrendszer helyreállítása
Opciós mennyiség 1
- 1 db mintegy 16,46 m2 kapusház felújítása
- kastélyépület kiegészítő építőmesteri munkái
Opciós mennyiség 2
1 db víztorony felújítása
1 db díszkút felújítása és restaurálása
1 db fahíd építése
Kastély épület festőrestaurátori munkái
Kastély épület stukkóinak javítása és/vagy pótlása
1600 m2 kert terület tájépítészeti rendezése
Opciós mennyiség 3
1 db mintegy 840 m2 magtár rekonstr. és környezetének tájépítészeti rendezése
Az opciós mennyiségekre is kötelező az ajánlattétel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi feladatra.
B) 1. Kötbérterhes teljesítési rész és véghatáridő az alapmennyiség vonatkozásában:
Az első teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 5. teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 30%-ot.
A második teljesítési részhatáridőnek a szerződés aláírását követő 12. teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre az alapmennyiség teljesítésének műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési
időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha az ajánlatkérő a teljesítést nem vette át. Végteljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7. pont szerinti időtartam utolsó napja számít.
2. Az opciós mennyiségek lehívása esetén a végteljesítési határidő az opciós mennyiségek vonatkozásában is érvényes.
3. Előteljesítés úgy a teljesítési részhatáridők, mint a teljesítési véghatáridő tekintetében elfogadott.
C) Az ajánlatkérő az alapmennyiségre vonatkozó Ajánlati Ár (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az alapmennyiség vonatkozásában) 3%-ának, illetve az opciós mennyiségekre vonatkozó Ajánlati Árak (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás az egyes opciós mennyiségek vonatkozásában) 3-3%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg. Az alapmennyiséghez kapcsolódó tartalékkeret az alapmennyiséghez kapcsolódó munkák vonatkozásában, az opciós mennyiségekhez kapcsolódó tartalékkeret az adott opciós mennyiség vonatkozásában használható fel.
D) Az alábbiak részei a tervdokumentációnak, de ajánlatkérő nem kér rá ajánlatot: babaház, tájépítészet II. ütem,látogatói parkolók és útjaik,műtárgyaik, ősök csarnoka kandalló, az ebédlőben lévő cserépkályha rekonstrukciója, vasúti csille,valamint az Rkőkieg-1 és Rkőkieg-2 restaurátori tételek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1625437694
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@merkbau.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 3.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
3.1 A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.
Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 1.233.125.382,- forint, azaz nettó egymilliárd-kétszázharminchárommillió-százhuszonötezer-háromszáznyolcvankét forint, mely az alapmennyiségben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 1-re vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 35.722.330,- forint, azaz nettó harmincötmillió-hétszázhuszonkétezer-háromszázharminc forint, mely az opciós mennyiség 1-ben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 2-re vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 80.541.268,- forint, azaz nettó nyolcvanmillió-ötszáznegyvenegyezer-kétszázhatvannyolc forint, mely az opciós mennyiség 2-ben foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az opciós mennyiség 3-ra vonatkozó Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 229.137.200,- forint, azaz nettó kétszázhuszonkilencmillió-százharminchétezer-kétszáz forint, mely az opciós mennyiség 3-ban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az alapmennyiség vonatkozásában. Az opciós mennyiség 1-re vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós mennyiség 1 vonatkozásában. Az opciós mennyiség 2-re vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós mennyiség 2 vonatkozásában. Az opciós mennyiség 3-ra vonatkozó Szerződéses Ár tartalékkerettel növelt összege a Szerződés Elfogadott Végösszege az opciós mennyiség 3 vonatkozásában. A Tartalékkeret az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár, valamint az egyes opciós mennyiségekre vonatkozó Szerződéses Árak 3-3 %-a, mely kizárólag a jelen szerződésben a Kbt-vel összhangban rögzített, feltételek fennállása esetén, illetve módon kerülhet felhasználásra.
Szerződéses Ár alatt az alábbiakban értelemszerűen az alapmennyiség vonatkozásában az alapmennyiségre vonatkozó Szerződéses Ár, az opciós mennyiségek esetében az opciós mennyiségekre vonatkozó Szerződéses Ár értendő.
Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A Szerződés 4.1. pontja a módosítást követően az alábbi tartamúra változik
4.1. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az alapmennyiség vonatkozásában:
• Az első teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő ötödik teljes naptári hónap utolsó napja számít. Az első teljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 30%-ot.
• A második teljesítési részhatáridőnek a jelen Szerződés aláírását követő tizenkettedik teljes naptári hónap utolsó napja számít. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a 70%-ot.
Folytatás VI.3. pontban
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítás 1. esetkör, a gombafertőzés felszámolása a könyvtárszobában.A könyvtár a nádasdladányi Nádasdy kastély egy központi eleme, fő látványossága, a látogatói útvonal szerves része. A falakat rendkívül díszes, értékes fa falburkolatok, festmények, a mennyezetet kazettás díszburkolat takarja. A kiviteli tervezés során nem volt mód a falakat takaró fa burkolatok, festmények, álmennyezet megbontására, mert a könyvtár a látogatói útvonal részeként folyamatosan használatban volt, emellett a burkolat megbontásához szükséges engedélyek sem voltak a tervezési szakaszban beszerezhetők.
Módosítás 2. esetkör, a 0.23. és 0.24. jelű helyiségek aláalapozása
A tervezési szakaszban felhasznált talajmechanikai szakvélemény szerint szondázó alapfeltárásokat végeztek az épület különböző területein úgy, hogy azok jól reprezentálják az épület alapozási viszonyait. A kivitelező észlelte földkiemelés során észlelte, hogy a nevezett helyiségekben 2-2 fal aláalapozatlan.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1610628633 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1625437694 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben