Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8719/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Teljesítés helye:1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:F+F Felvonót és Alkatrészeit Tervező, Gyártó, Szerelő, Karbantartó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
Hivatkozási szám: EKR000286042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel, fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:
• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek folyamatos működése mellett.
További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26062000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel, fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:
• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek folyamatos működése mellett.
További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza. Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett épületgépész szakember többlettapasztalata (max. 60 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A munka csak létesítési engedélyhez kötött, építési engedély nem szükséges!
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az ÁEEK Vis Major alapjából származó forrásból fizeti meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: "A" épület betegfelvonó - 3. eljárás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F+F Felvonót és Alkatrészeit Tervező, Gyártó, Szerelő, Karbantartó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11721354
Postai cím: Perényi Út 8/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@f-f-felvono.hu
Telefon: +36 12501462
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10441477241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27330000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26062000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207

Hivatalos név: OTIS Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54340710
Postai cím: Váci Út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10385054241

Hivatalos név: F+F Felvonót és Alkatrészeit Tervező, Gyártó, Szerelő, Karbantartó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11721354
Postai cím: Perényi Út 8/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10441477241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges