Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8868/2019
CPV Kód:45262220-9
Ajánlatkérő:Komárom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73674047
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus Hőellátó Rendszer Kiépítése Komáromban
Hivatkozási szám: EKR000151902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262220-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban (TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002) – kútfúrás” kivitelezésére ME

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
1450 m mély termálkút fúrása 35800/1204-13/2018.ált. vízjogi létesítési engedély és a kiadott kiviteli tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Terület előkészítés 9100 m2
- Kezdőcső (fúrás, elhelyezés, cementezés) 55 m
- Alapozás és fúrási terület kialakítása 3700 m2
- Fúrás 17-1/2” átmérő 595 m
- Fúrás 12-1/4” átmérő 450 m
- Fúrás 8-1/2” átmérő 350 m
- Szelvényezés 17-1/2” szakasz 595 m
- Szelvényezés 12-1/4” szakasz 450 m
- Szelvényezés 8-1/2” szakasz 350 m
- 13-3/8” béléscső és szerelvények 650 m
- 9-5/8” béléscső és szerelvények 500 m
- 7” béléscső és szerelvények 60 m
- 7” perforált béléscső 360 m
- Csőfej 1 szerelvény
- Béléscső elhelyezés 13-3/8” 650 m
- Béléscső elhelyezés 9-5/8” 500 m
- Béléscső elhelyezés 7” 350 m
- Iszapszervíz 24 nap
- Cementezés 13-3/8 50 m3
- Cementezés 9-5/8 19 m3
- Furadék elszállítás és elhelyezés 154 m3
- Fúrási víz biztosítás 350 m3
- Kompresszorozás vagy próbaszivattyúzás, kútteszt 72 óra
- Rekultiváció 9100 m2
- Vízföldtani napló és másolatok elkészítése 5 példány
- Befejező jelentés elkészítése 1 példány
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
Helyesen:
1450 m mély termálkút fúrása 35800/1204-13/2018.ált. vízjogi létesítési engedély és a kiadott kiviteli tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Terület előkészítés 9100 m2
- Kezdőcső (fúrás, elhelyezés, cementezés) 55 m
- Alapozás és fúrási terület kialakítása 3700 m2
- Fúrás 17-1/2” átmérő 595 m
- Fúrás 12-1/4” átmérő 450 m
- Fúrás 8-1/2” átmérő 350 m
- Szelvényezés 17-1/2” szakasz 595 m
- Szelvényezés 12-1/4” szakasz 450 m
- Szelvényezés 8-1/2” szakasz 350 m
- 13-3/8” béléscső és szerelvények 650 m
- 9-5/8” béléscső és szerelvények 500 m
- 7” béléscső és szerelvények 360 m
- 7” perforált béléscső 60 m
- Csőfej 1 szerelvény
- Béléscső elhelyezés 13-3/8” 650 m
- Béléscső elhelyezés 9-5/8” 500 m
- Béléscső elhelyezés 7” 350 m
- Iszapszervíz 24 nap
- Cementezés 13-3/8 50 m3
- Cementezés 9-5/8 19 m3
- Furadék elszállítás és elhelyezés 154 m3
- Fúrási víz biztosítás 350 m3
- Kompresszorozás vagy próbaszivattyúzás, kútteszt 72 óra
- Rekultiváció 9100 m2
- Vízföldtani napló és másolatok elkészítése 5 példány
- Befejező jelentés elkészítése 1 példány
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben