Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9098/2019
CPV Kód:90000000-7
Ajánlatkérő:Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25740136
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász György
Telefon: +36 12010611
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu
Fax: +36 12014516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: I. meddőhányó tájrendezése
Hivatkozási szám: EKR001090062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: I. meddőhányó tájrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kővágószőlős 0222/16,48,52,57 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A feladatok részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.
A munkák fő részei:
Szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása (a szennyeződéssel érintett terület mintegy 3 700 m2, a szennyeződés maximális mélysége 3,4 m): 6 000 tömör m3 keretmennyiség.
Talajtakarás: a talajtakarással érintett terület nagysága mintegy 42 000 m2, a takaróföld szükséglet: 42 000 tömör m3 keretmennyiség (22 000 tömör m3 keretmennyiségű takaróföld beszerzése, kitermelése és gépkocsira rakása, továbbá a teljes 42 000 tömör m3 keretmennyiség szállítása és beépítése az Ajánlati Dokumentációban leírtaknak megfelelően Vállalkozó feladata).
Növényesítés:
- Fűmag vetés: 42 000 m2 840 kg fűmagkeverékkel,
- Erdősítés: 42 000 m2, 11 340 db facsemetével és bokorkísérővel.
Kiegészítő munkák:
- Övárkok áthelyezésére, módosítására vonatkozó kiviteli- és megvalósulási terv készítése: 2 x 1-1 db,
- Övárok áthelyezése várhatóan mintegy 100 fm hosszban,
- Övárok szintjének módosítása a nyomvonal megtartása mellett maximum 600 fm hosszban,
- Szintvonalas megvalósulási térkép készítése 1 db,
- Szöveges összefoglaló az elvégzett munkákról 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 168270

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: MKB/58-1/2019 Rész száma: Elnevezés: I. meddőhányó tájrendezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36 309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77999652
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 120172500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Kővágószőlős 0222/16,48,52,57 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladatok részletes leírása az ajánlati dokumentációban található.
A munkák fő részei:
Szennyezett talaj kitermelése, áthalmozása (a szennyeződéssel érintett terület mintegy 3 700 m2, a szennyeződés maximális mélysége 3,4 m): 6 000 tömör m3 keretmennyiség.
Talajtakarás: a talajtakarással érintett terület nagysága mintegy 42 000 m2, a takaróföld szükséglet: 42 000 tömör m3 keretmennyiség (22 000 tömör m3 keretmennyiségű takaróföld beszerzése, kitermelése és gépkocsira rakása, továbbá a teljes 42 000 tömör m3 keretmennyiség szállítása és beépítése az Ajánlati Dokumentációban leírtaknak megfelelően Vállalkozó feladata).
Növényesítés:
- Fűmag vetés: 42 000 m2 840 kg fűmagkeverékkel,
- Erdősítés: 42 000 m2, 11 340 db facsemetével és bokorkísérővel.
Kiegészítő munkák:
- Övárkok áthelyezésére, módosítására vonatkozó kiviteli- és megvalósulási terv készítése: 2 x 1-1 db,
- Övárok áthelyezése várhatóan mintegy 100 fm hosszban,
- Övárok szintjének módosítása a nyomvonal megtartása mellett maximum 600 fm hosszban,
- Szintvonalas megvalósulási térkép készítése 1 db,
- Szöveges összefoglaló az elvégzett munkákról 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 120172500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99297095
Postai cím: Vörösmarty Utca 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@rexterra.hu
Telefon: +36 309613087
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77999652
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek a fentiekben hivatkozott szerződést a 21. pont és a 3. sz. melléklet tekintetében módosítják, amelynek következtében a szerződés 21. pontja és a 3. sz. melléklete az alábbiak szerint változik és lesz érvényes és hatályos.
21. MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐK
 Megrendelő részéről: Németh Gábor
mobil: +36-30-298-7659
email: nemeth.gabor@bvh.hu
 Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr:
Németh Gábor
mobil: +36-30-298-7659
kamarai ny. sz.: 02-50747
email: nemeth.gabor@bvh.hu
 Vállalkozó részéről: Szilágyi Csaba
mobil: +36-30-9088922
fax:+36-77-999-652
email: szilagyi.csaba@rexterra.hu

Bányászati fel. műsz. vez. Hideg József
mobil: +36-30-237-0687
email: hidegjozsef2@t-online.hu
kamarai ny. sz.: KB-MBFSZ-HATOSAG/772-2/2019.
Bányászati fel. műsz. vez. h. Ormándy Szilárd Róbert
mobil: +36-30-382-7134
email: tesztkft@gmail.com
kamarai ny. sz.: KB-SZBK/2696-2/2013.
A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, Megrendelő képviselője a teljesítés igazolására és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását.
Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2019. május 14.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó bejelentése alapján a szerződésben megnevezett Bányászati Felelős Műszaki Vezető és Bányászati Felelős Műszaki Vezető helyettesének személyében változást kezdeményeztek, továbbá a teljesítésbe új alvállalkozót vonnak be. A bejelentéseket Megrendelő tudomásul vette és elfogadta. Nevezett változások érintik a szerződést egyes pontjait, melyet szerződés módosításban rögzíteni kell Feleknek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 120172500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 120172500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben