Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:9293/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Teljesítés helye:HU323;HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szatmár Bútor Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29008724
Postai cím: Szódaház Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Podlovics Roland
Telefon: +36 42500106
E-mail: sostort@sostort.hu
Fax: +36 42500107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sostort.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sostort.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hotel Sóstó bútorbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001140932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & Conference Hotelstars minősítési rendszer szerinti 4 csillagos szálloda eszközbeszerzése a Modern Városok Program keretében (2 részben)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 166800334 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyedi bútorok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza; Sóstógyógyfürdő, Szinbád Sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mindösszesen 748 db terméktétel beszerzése
A beszerzendő bútorok rövid ismertetése:
éjjeliszekrény
előszoba szekrény, általános szoba
előszoba szekrény, általános szoba
előszoba szekrény (1.22 szoba)
előszoba szekrény (1.23 szoba)
előszoba szekrény (1.24 szoba)
beépített szekrény (F.1.01 lakosztály)
beépített szekrény (1.13 szoba)
beépített szekrény (1.26 szoba)
beépített szekrény tv állvánnyal (1.26 szoba)
bőröndtartó szekrény (1.12 szoba)
bőröndtartó szekrény TV takással(1.01 junior suite)
bőröndtartó szekrény (1.14 szoba 4.em)
szekrény (1.25 szoba)
előszoba tükrös fal(1.25 szoba)
szekrény (1.14 junior suite)
szekrény (1.14 junior suite 4.em)
beépített szekrény tükrös faltakarással (1.07 ak. ment. szoba)
beépített szekrény (1.12 szoba)
Tv szekrény (1.26 szoba)
Tv szekrény és minibár
Beépített szekrény, sarokpaddal és minibárral (x.21 lakosztály)
éttermi pad
egyedi ülőgarnitúra lobbyban
egyedi ülőgarnitúra lobbyban
office corner ülőgarnitúra lobbyban
egyedi ülőgarnitúra lobbyban
egyedi ülőgarnitúra étterem előterében
étkezőasztal lakosztályban
étkezőasztal
étkezőasztal
étkezőasztal, személyzeti fal mellett
fitness bár asztal
alacsony asztal lobby
asztal lobby (bár)
takarító szekrény
söntés fali szekrény
széf
minibár
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékűség igazolása érdekében az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell minden helyettesítő tételre a műszaki adatlapot, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a termék tétellistában azonosan megtalálható adatai.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással a ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
További részletes feltételeket, információkat, eszközlistát a műszaki leírás/KD is tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónapokban)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Kr 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Típus bútorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza; Sóstógyógyfürdő, Szinbád Sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1867 db bútor
Ülőbútorok: 1131 db
Asztalok: 248 db
Ágyak: 279 db
Tároló bútorok: 114 db
Konferencia bútor: 95
A beszerzendő bútorok rövid ismertetése:
ülőbútorok
kárpitozott szék szobákban
kárpitozott fotel szobákban
fotel
kinyitható kanapé hosszú (1.25 szoba)
kinyitható kanapé rövid (1.01 ak. ment.)
kárpitozott puff
kanapé
kis kanapé(1.12)
pihenő fotel
fotel lábtartó
kültéri szék erkélyre
szék kárpit nélkül (elsősegély)
irodai forgószék
vezetői forgószék
munkaszék
konferencia szék
tárgyalószék igazgatói irodába
éttermi szék
étkezőszék, személyzeti
bárszék (Wellness)
szék, bár (Wellness)
puff gyereksarokba kicsi
puff gyereksarokba nagy
fotel lobbyban
bárszék lobbyban
kültéri bárszék
fürdőszoba ülőke
asztalok
alacsony asztal (lakosztályok)
tárgyalóasztal, konferencia terem
vezetői íróasztal
általános íróasztal
munka asztal
körasztal (igazgató)
egyedi íróasztal toldat
étkezőasztal, személyzeti
étkezőasztal, személyzeti
kör asztal, gyereksarok
asztal elsősegélybe
asztal kültéri
asztal kültéri (szobák erkélyei)
asztal kültéri (alagsori étterem terasz)
asztal kültéri (alagsori étterem terasz)
szék kültéri (alagsori étterem terasz)
kisasztal (wellness)
ágyak
összekapcsolható ágy 90 x 210
lakosztály ágy 200 x 210
összekapcsolható ágy 90 x 200
elsősegély ágy
pihenő szék (wellness)
nyugágy (wellness)
pótágy
tároló bútorok
szobainas
öltözőszekrény paddal
öltözőszekrény paddal
öltözőszekrény
öltözőszekrény
gurítható konténer
magas tároló szekrény (szobaasszony)
alacsony szekrény
magas szekrény
irodai nyitott polc
magas szekrény 90 x 50
komód, elsősegély
mobil fogas
zárt raktári szekrény
nyitott raktári szekrény
Konferencia eszközök
Mobil táncparkett (30m2)
Bankett asztalok, összehajtható
Bankett asztalok, iskolapad, összehajtható
Bankett asztalok, koktélasztal
Bankett asztalok, körasztal
Bankett asztalok, körasztal
Bankett asztal tároló kocsi 1
Bankett asztal tároló kocsi 2
"Szinpad / dobogó (12m2)"
Pulpitus
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékűség igazolása érdekében az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell minden helyettesítő tételre a műszaki adatlapot, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a termék tétellistában azonosan megtalálható adatai.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással a ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
További részletes feltételeket, információkat, eszközlistát a műszaki leírás/KD is tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (hónapokban)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Kr 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576981
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Egyedi bútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szatmár Bútor Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10013885
Postai cím: Arany János Utca 10
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország: Magyarország
E-mail: d.peter-pal@szatmarbudordesign.hu
Telefon: +36 29244892
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72156792
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Típus bútorok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92756311
Postai cím: Bánfalvi Út 27
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@falcosopron.hu
Telefon: +36 209852101
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12216745
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94643542
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:
1. Rész – Egyedi bútorok beszerzése
1. Szatmár Bútor Design Kft. (cím: 3989 Mikóháza, Arany János u. 10.; adószám: 23702538-2-05)
nyertes ajánlattevő
2. Gyulai Fafém Bútor Zrt.; (cím: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; adószám: 11878238-2-04)
3. ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (cím: 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.; adószám: 12523326-2-15)
4. HOLZMÖBEL 2012 Kft.; (cím: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; adószám: 24151193-2-04)
5. Falco-Sopron Bútor Kft. (cím: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27.; adószám: 10693818-2-08)
6. Kemabo Kft. (cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 37.; adószám: 10328905-2-4)
7. BBS Trend Kft. (cím: 4700 Mátészalka, Ipari út 18.; adószám: 13404174-2-15)
8. Vízió & Dimenzió Kft. (cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.; adószám: 25797853-2-41)
9. Meixner Csaba E.V.(cím: 1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.; adószám: 67248373-2-42)
10. Ava-Pack Kft. (cím: 9300 Csorna, Soproni út 125.; adószám: 12712698-2-08)
11. Linea Konstrukt Kft.; (cím: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16; adószám: 24822196-2-08)
12. Bútorg Kft. (cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 37.; adószám: 11199661-2-41)
2. rész – Típus bútorok beszerzése
1. Falco-Sopron Bútor Kft. (cím: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27.; adószám: 10693818-2-08)
nyertes ajánlattevő
2. Gyulai Fafém Bútor Zrt.; (cím: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; adószám: 11878238-2-04)
3. Sellaton Design Bútoripari Kft.; (cím: 4025 Debrecen, Salétrom u. 5.; Adószám: 13912468-2-09)
4. HOLZMÖBEL 2012 Kft.; (cím: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.; adószám: 24151193-2-04)
5. Iroda 2000 Kft.; cím: 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3.; adószám: 11079130-2-05
6. Kemabo Kft. (cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 37.; adószám: 10328905-2-4)
7. BBS Trend Kft. (cím: 4700 Mátészalka, Ipari út 18.; adószám: 13404174-2-15)
8. Vízió & Dimenzió Kft. (cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.; adószám: 25797853-2-41)
9. ALEX Fémbútor Kft. (cím: 2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.; adószám: 11893389-2-13)
10. Szatmár Bútor Design Kft. (cím: 3989 Mikóháza, Arany János u. 10.; adószám: 23702538-2-05)
11. Linea Konstrukt Kft.; (cím: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16; adószám: 24822196-2-08)
12. Bútorg Kft. (cím: 1037 Budapest, Bojtár u. 37.; adószám: 11199661-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)