Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:9542/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Várdomb Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7146 Várdomb, Kossuth L. u. 119.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OTTHON PROGRAM KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várdomb Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81274424
Postai cím: Kossuth Utca 117
Város: Várdomb
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Pohlon Mónika
Telefon: +36 202250987
E-mail: var7146@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Főzőkonyha felújítása Várdomb Község Önkormányzata részére
Hivatkozási szám: EKR000063982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A felújítás során az érintett helyiségekben új oldalfali és mennyezeti vakolatok készülnek. Új csúszásmentes greslap padló- és csempe falburkolatok és gépészeti felújítások készülnek.
Helyiségek neve, kivitelezés során alkalmazandó burkolat, alapterület:
Közlekedő csúszásmentes greslap 19,89 m2
Iroda meglévő burkolat 4,93 m2
Hús előkészítő csúszásmentes greslap 7,05 m2
Szárazanyag raktár csúszásmentes greslap 8,03 m2
Wc csúszásmentes greslap 1,40 m2
Előtér csúszásmentes greslap 2,29 m2
Zuhanyzó meglévő burkolat 1,80 m2
Öltöző meglévő burkolat 6,72 m2
Konyha csúszásmentes greslap 51,65 m2
Takarítószer tároló csúszásmentes greslap 4,00 m2
Zöldség raktár csúszásmentes greslap 3,12 m2
Előkészítő csúszásmentes greslap 9,07 m2
Előkészítő csúszásmentes greslap 9,93 m2
Mosogató csúszásmentes greslap 7,83 m2
Felméréssel érintett helyiségek összes alapterülete 137,71 m2
Az iskola konyhán alkalmazott erősáramú villamos elosztók, idejét múlt alu és öntvény tokozatos berendezések, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabály (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) által meghatározott szabványsorozat (MSZ HD 60364) előírásainak, ezért maszkos kivitelű moduláris lemezszekrénybe szerelt elosztóberendezés kerül beépítésre, mely tartalmazza a szükséges kapcsolásokat és védelmeket.
A konyhán alkalmazott erősáramú berendezések megtáplálására alu MM falkábeleket alkalmaztak, melyek a kötéseknél teljesen elkorrodáltak, cseréjük szükséges. Az új erősáramú villamoshálózatok falba süllyesztetten, MÜ II és MÜ III védőcsővel szerelt megfelelő keresztmetszetű MCU vezetékekkel, valamint rézerű NYY-J kiskábelokkal kell megoldani.
Az alkalmazott lámpatestek elhasználódottak, cseréjük energiatakarékos, káprázat mentes led fényforrású lámpatestekre történik. Az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően a konyha területén a szabványnak megfelelő EPH hálózat kiépítése valósul meg, melybe bekötésre kerül valamennyi itt alkalmazott erősáramú gép fémteste, az épületgépészeti csőhálózatok, valamint az ipari mosogatók és egyéb nagykiterjedésű fémtárgyak.
Az alkalmazott konyhai gépek csatlakoztatására IP44 védettségű csatlakozó aljzatok és csatlakozó kombinációk kerülnek felszerelésre.
Önálló gázkazán és saját gázóra kiépítésére kerül sor. A fűtési vezetékeket le kell bontani a meglévő fűtési rendszerről és új csővezetéki és radiátoros rendszert kell kiépíteni a konyhában és a kiszolgáló helyiségekben, az étterem kivételével. A konyhában kiegyenlített szellőzést kell készíteni. A meglévő páraelszívót felhasználva egy új elszívó ventilátort kell beépíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28843925 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Főzőkonyha felújítása Várdomb Község Önkormányzata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 119.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az érintett helyiségekben új oldalfali és mennyezeti vakolatok készülnek. Új csúszásmentes greslap padló- és csempe falburkolatok és gépészeti felújítások készülnek.
Helyiségek neve, kivitelezés során alkalmazandó burkolat, alapterület:
Közlekedő csúszásmentes greslap 19,89 m2
Iroda meglévő burkolat 4,93 m2
Hús előkészítő csúszásmentes greslap 7,05 m2
Szárazanyag raktár csúszásmentes greslap 8,03 m2
Wc csúszásmentes greslap 1,40 m2
Előtér csúszásmentes greslap 2,29 m2
Zuhanyzó meglévő burkolat 1,80 m2
Öltöző meglévő burkolat 6,72 m2
Konyha csúszásmentes greslap 51,65 m2
Takarítószer tároló csúszásmentes greslap 4,00 m2
Zöldség raktár csúszásmentes greslap 3,12 m2
Előkészítő csúszásmentes greslap 9,07 m2
Előkészítő csúszásmentes greslap 9,93 m2
Mosogató csúszásmentes greslap 7,83 m2
Felméréssel érintett helyiségek összes alapterülete 137,71 m2
Az iskola konyhán alkalmazott erősáramú villamos elosztók, idejét múlt alu és öntvény tokozatos berendezések, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabály (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) által meghatározott szabványsorozat (MSZ HD 60364) előírásainak, ezért maszkos kivitelű moduláris lemezszekrénybe szerelt elosztóberendezés kerül beépítésre, mely tartalmazza a szükséges kapcsolásokat és védelmeket.
A konyhán alkalmazott erősáramú berendezések megtáplálására alu MM falkábeleket alkalmaztak, melyek a kötéseknél teljesen elkorrodáltak, cseréjük szükséges. Az új erősáramú villamoshálózatok falba süllyesztetten, MÜ II és MÜ III védőcsővel szerelt megfelelő keresztmetszetű MCU vezetékekkel, valamint rézerű NYY-J kiskábelokkal kell megoldani.
Az alkalmazott lámpatestek elhasználódottak, cseréjük energiatakarékos, káprázat mentes led fényforrású lámpatestekre történik. Az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően a konyha területén a szabványnak megfelelő EPH hálózat kiépítése valósul meg, melybe bekötésre kerül valamennyi itt alkalmazott erősáramú gép fémteste, az épületgépészeti csőhálózatok, valamint az ipari mosogatók és egyéb nagykiterjedésű fémtárgyak.
Az alkalmazott konyhai gépek csatlakoztatására IP44 védettségű csatlakozó aljzatok és csatlakozó kombinációk kerülnek felszerelésre.
Önálló gázkazán és saját gázóra kiépítésére kerül sor. A fűtési vezetékeket le kell bontani a meglévő fűtési rendszerről és új csővezetéki és radiátoros rendszert kell kiépíteni a konyhában és a kiszolgáló helyiségekben, az étterem kivételével. A konyhában kiegyenlített szellőzést kell készíteni. A meglévő páraelszívót felhasználva egy új elszívó ventilátort kell beépíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3. M.1.1) pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 1
2 2. A felhívás III.1.3. M.1.2) pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 1
3 3. A felhívás III.1.3. M.1.3) pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók: dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952)
Értékelési módszerek: Ajánlatkérő az ár esetében fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Főzőkonyha felújítása Várdomb Község Önkormányzata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OTTHON PROGRAM KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71825054
Postai cím: Ady Endre Utca 14
Város: Várdomb
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7146
Ország: Magyarország
E-mail: otthonprogram2011@gmail.com
Telefon: +36 202490454
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22764634217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28843929
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28843925
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet, épületvillamosság, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OTTHON PROGRAM KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71825054
Postai cím: Ady Endre Utca 14
Város: Várdomb
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22764634217

Hivatalos név: PRO-PRIMER Vállalkozó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65873344
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 24
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11285029217

Hivatalos név: ZOMBA ÁCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69545636
Postai cím: Orosháza Utca 7/a
Város: Zomba
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24379052217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges