Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:9810/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IZSÉPKER PLU SZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fülöpszállás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK02521
Postai cím: Kossuth L. u. utca 2.
Város: Fülöpszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gubacsi Gyula
Telefon: 78/435-322
E-mail: polghivfulop@t-online.hu
Fax: +36 78435079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fulopszallas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fulopszallas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP- 1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV: 45210000-2 (magasépítési munka)
45300000-0 (épületszerelési munka)
45400000-1 (épületbefejezési munka )
Az épület az építtető és üzemeltető Önkormányzat igényei szerinti 3 csoportos óvoda 3x25 fő gyermek elhelyezéssel.
Előkert: 5,0 m
Oldalkert: 2,25 m, 3,25 m és 17,89 m.
Hátsókert: 7,25 m
Párkánymagasság: +3,08 m, +4,84 m, +5,25 m,
Padlószintek: + 0,30 m = 95,54 mBf,
Telek területe: 4267 m2
Megengedett beépítési s zázalék: Jelenleg nincs HÉSZ, de 30% lesz a készülő szabályzatban.
Beépítési mód: Oldalhatáron álló
A tervezett épület bruttó alapterü lete: 933 m2
A telek tervezett beépítettsége: 21,86 %
Minimális és maximális építménymagassá g: Illeszkedést kell tartani, mert nincs hatályos HÉSZ, az előzetes tájékoztatás szerint a
készülő szabályzatban 4,50 m lesz az építménymagasság.
Tervezett építménymagasság: 3,94 m
Zöldfelület tervezett mértéke: 53,55 %
A tervezett épület nettó alapterülete: 695,23 m2
Tetőidom: Nyeregtető főidomok, és félnyeregtető mellékidomok
Belmagasság: 3,00 m
Közművesítettség: vez etékes víz
villany
gáz ( n em kerül bekötésre)
szennyvíz csatorna
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési
engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 500
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1337 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 51-2/2018. Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés három csoportos óvoda építésére Fülöpszálláson a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosítószámú projekt keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IZSÉPKER PLU SZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky ut ca 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
E-mail: iktatas.izsepkerplusz@gmail.hu
Telefon: +36 308 213924
Internetcím(ek): (URL) http://www.izsepker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134502664
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6085 Fülöpszállás, József Attila u. 3. (hrsz.:499)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV: 45210000-2 (magasépítési munka)
45300000-0 (épületszerelési munka)
45400000-1 (épületbefejezési munka )
Az épület az építtető és üzemeltető Önkormányzat igényei szerinti 3 csoportos óvoda 3x25 fő gyermek elhelyezéssel.
Előkert: 5,0 m
Oldalkert: 2,25 m, 3,25 m és 17,89 m.
Hátsókert: 7,25 m
Párkánymagasság: +3,08 m, +4,84 m, +5,25 m,
Padlószintek: + 0,30 m = 95,54 mBf,
Telek területe: 4267 m2
Megengedett beépítési s zázalék: Jelenleg nincs HÉSZ, de 30% lesz a készülő szabályzatban.
Beépítési mód: Oldalhatáron álló
A tervezett épület bruttó alapterü lete: 933 m2
A telek tervezett beépítettsége: 21,86 %
Minimális és maximális építménymagassá g: Illeszkedést kell tartani, mert nincs hatályos HÉSZ, az előzetes tájékoztatás szerint a
készülő szabályzatban 4,50 m lesz az építménymagasság.
Tervezett építménymagasság: 3,94 m
Zöldfelület tervezett mértéke: 53,55 %
A tervezett épület nettó alapterülete: 695,23 m2
Tetőidom: Nyeregtető főidomok, és félnyeregtető mellékidomok
Belmagasság: 3,00 m
Közművesítettség: vez etékes víz
villany
gáz ( n em kerül bekötésre)
szennyvíz csatorna
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező építési
engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 590
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134502664
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky utca 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
E-mail: iktatas.izsepkerplusz@gmail.hu
Telefon: +36 308 213924
Internetcím(ek): (URL) http://www.izsepker.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 500 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szövegrész:
2.1. Jelen szerződés tárgya új, három csoportos óvoda építése Fülöpszálláson az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, valamint az I. sz. szerződésmódosításban meghatározott feltételeknek megfelelően.
3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 590 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. április 4. napján kelt kérelme 1. pontja alapján: a kiviteli terv szerinti, egyedi gyártású, a tetőszerkezethez tervezett rétegragasztott BSH gerendákat (csatolt visszaigazolásban szereplő méretekben és darabszámban) Vállalkozó 2018. szeptember 10. napján rendelte meg, azonban a szállító az egyedi gyártási méretek és a megnövekedett kereslet, illetve külföldi gyártás miatt 2018. december 11-ére igazolta vissza. A leszállítás ekkor megtörtént. A tetőt emiatt nem lehetett a tél beállta előtt befejezni az egymást követő technológiai lépésekre tekintettel, ezért a télisítésre nem kerülhetett sor Vállalkozón kívül álló ok miatt, így minden ezt követő munkarész csúszásba került (pl. gipszkarton szerelés, villanyszerelés, vakolás). A naptári napokban kifejezett késedelem: 70 nap. A kérelem 2. pontja alapján további csúszást eredményezett, hogy a 2019. február 20-án megrendelt, egyedi méretű nyílászárók legyártása és beépítésére vállalt, összesen 6 hetes teljesítést a gyártó Panoráma Kft. 10 hétre, 2019. május 30-i készre jelentéssel módosította 2019. március 29-én. A naptári napokban kifejezett késedelem: 28 nap.
Vállalkozó a 2.1. pontban foglaltak alapján kezdeményezte az alapszerződés 3.1. pontjában meghatározott 500 nap teljesítési határidő 590 napra történő módosítását, mellékelten csatolva a késedelmeket alátámasztó dokumentumokat.
Veréb Zoltán műszaki ellenőr (MEK-ME-É-I-MÉK 03-00064) megvizsgálta a Vállalkozó kérelmét, és 2019. április 8. napján az alábbi nyilatkozatot tette: a kérelemben megfogalmazott, a kivitelezésre biztosított 500 nap teljesítési határidő betartását akadályozó körülmények közül a Vállalkozó 2019. április 4. napján kelt kérelmének 1. és 2. pontjában közölt, egyes anyagok illetve szerkezetek átlagosnál hosszabb idejű beszerzése miatti csúszások indokoltak, az eredetileg 500 napban meghatározott teljesítési időszak 590 napra történő módosításával egyetértek.
Megrendelő a Vállalkozó 2019. április 4. napján kelt kérelme és Veréb Zoltán műszaki ellenőr nyilatkozatában foglaltakra figyelemmel a 2019. április 30. napján képviselő-testületi ülés 31/2019. (IV.30.) kt. számú Határozatában az alábbiak szerint döntött:
1.) A képviselő-testület az IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Kft. (6070 Izsák, Reviczky utca 32.) -vel az 51-2/2018.szám alatt 2018. január 11-én megkötött kivitelezési szerződés 3. A teljesítés határideje 3.1. pontját a Vállalkozó által benyújtott kérelemben leírt indokokra tekintettel és azokat elfogadva közös megegyezéssel a következők szerint módosítja:
A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 590 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 134502664 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134502664 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben