Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:9885/2019
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU311,HU312,HU313,HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44006886
Postai cím: Rokolya Utca 1-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 13400304
E-mail: info@nkp-kft.hu
Fax: +36 13297616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkp-kft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmérési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001043002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 092 - 222939

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-3 Rész száma: 1 Elnevezés: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10905120 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás a Miniszterelnökség által jóváhagyásra került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71510000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10810699
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): szerződésmódosítás előtt:
„A jelen szerződés szerinti teljesítésért az alábbi ellenszolgáltatás kerül kifizetésre:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén összesen 99 db kiinduló földrészletre a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák fennmaradó részének elvégzése során a Vállalkozót:
A szerződés teljes vállalkozási díja: 10 905 120 Ft + Áfa, azaz tízmillió-kilencszázötezer-százhúsz forint + Áfa.
szerződésmódosítás után:
„A jelen szerződés szerinti teljesítésért az alábbi ellenszolgáltatás kerül kifizetésre:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén összesen 98 db kiinduló földrészletre a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák fennmaradó részének elvégzése során a Vállalkozót:
A szerződés teljes vállalkozási díja: 10 810 699 Ft + Áfa, azaz tízmillió-nyolcszáztízezer-hatszázkilencvenkilenc forint + Áfa.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala az ajánlatok beadási határidejét követően, 2019. április 11-én tájékoztatta Megrendelőt, hogy a Szerződés 2. számú mellékletében szereplő Kállósemjén 0187/9 helyrajzi számú földrészlet esetében időközben a megosztási eljárás jogerősen lezárult a 374/2014 (XII.31.) Korm. rendelet szabályai szerint.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10905120 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10810699 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben