Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:99/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pénzes László egyéni vállalkozó
Teljesítés helye:Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.;Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.;Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.;Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;;
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdasági tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pénzes László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK25744
Postai cím: Esiszik tanya 3.
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes László
Telefon: + 36 302650139
E-mail: l.penzes@freemail.hu
Fax: +36 52783875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdasági tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „ Talaj nélküli paradicsomtermesztő zöldséghajtató fóliaház rendszer építése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő komplett fóliaház kivitelezési munkáját kívánja megvalósítani a Komádi, Esiszik tanya, 0112/4 hrsz. szám alatti ingatlanon a VP-2-4.1.3.1-16 kódszámú, 1770780017 azonosítószámú Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Vállalkozási szerződés fóliaház kialakítása tárgyában"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés 1. része
Ajánlatkérő új fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényház építését tervezi.
Méretek:
Szélesség: 44,0m
Egy hajó szélessége: 10,0m
Hajók száma: 7
Hosszúsága: 100m
Vápamagassága: 4,0m
Csúcs magassága: 6,3m
Ív és oszloptávolság: 2m mindenhol
Teljes felület: 3080,0m2
Dupla felfújt fólia: Igen
Szellőzés: Egyoldali a csúcson tetőszellőző
Szükséges munkálatok:
- Alakító földmunka
- Irtás, föld és sziklamunka,
- beton- és vasbetonalapok készítése,
- tükörkészítés tömörítés nélkül,
- betonacél- szerelés.
Beszerzendő tételek:
Alaptest oszlopokhoz: teleszkóposan állítható alaptestek betonvasakkal;
Oszlopok és tartozékai: horganyozott vastag falú 2”-os (60,3mm x 2,5mm) acél csőből);
2”-es bordák: horganyozott vastag falú 2”-os (60,3 mm x 2,5 mm) acél csőből
Növénytartók és merevítők tartozékokkal: vízszintes növénytartó horganyozott vastag falú 1”-es (33,7mm x 2,5mm) acél csőből, és merevítők horganyzott ¾-es (26,9mm x 2,0mm) acél csőből);
Vápacsatorna és tartozékai: 5 helyen hajlított széles és magas horganyzott vápacsatorna kifolyóval, perforált toldóval, „Y” alátámasztással, szigeteléssel, rögzítőkkel;
András keresztek és tartozékaik, széltámasztók és tartozékaik: oszlopok és bordák közötti merevítés;
Végoszlopok és tartozékaik;
Hosszirány összekötők és tartozékaik: bordák hosszirányú összekötése horganyzott ¾”-es acél csövekkel;
Tetőszellőző ablakok és tartozékaik: csúcs szellőzők, amik a hajók teljes hosszában nyílnak, Hosszirányban 3 helyen fém fóliarögzítő profilokkal, 1-es horganyzott csőtengellyel, 2m-enként 40x20-as acél ablakkarokkal, fogaslécekkel, tengelyvezetőkkel, zsanérokkal, csavarokkal. A végeken speciálisan záródó ponyvás ablakvégekkel.
Nyitómotorok és tartozékaik: 3 fázisú, 0,75 kW teljesítményű i=1:280 áttételű nyitómotor végállás-kapcsolóval, elektromos tartozékokkal, rögzítéssel+kapcsolással, vezetékeléssel.
Fóliarögzítő sínek: fém fóliarögzítő sínek rögzítő műanyag betétpárakkal. Az íveken, sarkokon, csatornákban, földfelszínnél, ajtó kereteken, oszlopokon.
Tolóajtó: 10mm vastag cellás polikarbonáttal borított felső függesztésű aluminium tolóajtó. 2db mérete: 3m x 3m méretű, 2 szárnyas.
Dupla felfújt fóliarendszer: felfújók nyomás vezérelt kapcsolóval, becsatlakozásokkal, gégecsövekkel.
Fólia (növényház területére vetítve): vázszerkezete két rétegben UV stabil 180 mikron vastagságú cseppmentes fólia. Az oldal és a vég felek borítása szintén dupla fólia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember magasépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1-16. Projekt azonosító száma: 1770780017
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés fóliaház komplett belső technológiai kiépítése tárgyában"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a fóliaház komplett belső technológiának kiépítését kívánja megvalósítani.
Minimális műszaki elvárás:
- Adagoló csatorna minimum 20 m3/óra kapacitással
- 1 db rendszer szivattyú (LOWARA vagy kompatibilis típusú)
- 1 db tisztavíz szivattyú (LOWARA típusú vagy kompatibilis típusú)
- Keverőtartály (200 liter)
- EC mérés 2 db
- pH mérés 2 db
- UDI vagy kompatibilis fémházas standardszűrő (100 u) 1 db
- UDI vagy kompatibilis fémházas finom szűrő (300 u) 1 db
- Riasztó kürt 1 db
- Nyomásmérő (szűrő előtt, után, befecskendezés) 4 db
- Kapcsoló szekrény (elektromos védelem stb.) 1 db
- Az egész rendszer egy rozsdamentes acél tartókeretre építve 1 db
- Az öntözés vezérlése a PRIVA vagy kompatibilis vezérlő számítógépre kötve
Öntöző és tápoldatozó rendszer kiépítéséhez beszerzendő eszközök
Tápoldatozó öntöző berendezés
1 db
Törzsoldat-tartály szívó és töltőág kiépítés
1 db
Víztároló tartály (napi víztartály):
1 db
Öntöző rendszer PVC csővezetéke
3080 m2
Csepegtető rendszer
3080 m2
Dréngyűjtő rendszer
3080m2
Termesztés eszközei
Klíma és öntözésvezérlő rendszer
1 db
Klíma ventillátor
6 db
Kénpárologtató
3 db
Professzionális UV rovar lámpa
3 db
CO2 adagoló és elosztó rendszer (folyékony)
1 db
Komplett elektromos rendszer
3080 m2
Terméstartó drót + rögzítő szettek
250 kg
Függesztett termesztő csatorna rendszer
1843 mtr
Talajtakaró fólia
3080 m2
Kertészeti kőzetgyapot paplan
1890 m
Alumínium szedő-kocsi
6 db
Növény akasztó kampó + madzag
9000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó,HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1-16. Projekt azonosító száma: 1770780017
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Vállalkozási szerződés földre telepített napelem rendszer kialakítása tárgyában"
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő földre telepített 15 kW-os napelem rendszert épített ki.
A földre telepített lecsavarozható tartószerkezetnek (K2) biztosítani kell a megdőlés mentes működést. A területre 60 db Canadian solar 260w poly CS6P-P260 típusú napelem modult kell a tervek szerint elhelyezni, 60 db tartószerkezeten. A 60 db napelem 1 db Forus gyártmányú, SYMO 15.0-3-M Típusú inverterhez csatlakozik. Az inverter a napelem park helyszínén elhelyezett oszlopon kerül elhelyezésre az AC-DC oldali szekrénnyel.
Az előkészített területre a telepítési tervnek megfelelően fix tartószerkezet kerül elhelyezésre. A sorok a stringer alakításnak megfelelő blokkokból épülnek fel villamos szempontból (ezek a blokkok nincsenek összhangban a tartószerkezet tábláival). A stringek vízszintesen két sorban helyezkednek el. A stringekben a panelok sorosan vannak kötve. A stringek az inverterre párhuzamosan kapcsolódnak. A Fronius Symo 15 inverter a megtermelt energiát PE0x villamos elosztó szekrények felé továbbítják, melyek a tartószerkezetek tövébe az oszlopra vannak telepítve. A gyűjtőszekrényekből gerinckábeleken jut a megtermelt energia a transzformátorállomás 0,4 kV-os elosztójába.
A területen fix tartók kerülnek elhelyezésre az elhelyezési terven látható elrendezésben. Minden tartósor blokkokból épül fel. A blokkban egymás fölött két panel helyezkedik el. A szerkezet 35 fokban dönti meg a panelt déli irányban.
A napelemeket 4 mm2 SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze egymással és az inverterrel.
Canadian Solar CS6K-270P
Szélesség x magasság x mélység: 992 x 1650 x 40mm
Súly: 18,2 kg
Névleges teljesítmény: 270 Wp
Gyártási tűrés: 0/+5 W
Modul hatásfok : 16,5%
Maximális rendszer feszültség: 1.000V
Feszültség/MPP/: 30,8V
Áram/MPP/: 8,75A
Üresjárati feszültség: 37,9V
Rövidzárlati áram: 9,32A
Származási Ország: Németország
Gyártói termékgarancia: 10év
Forgalmazói termékgarancia: 5év
Gyártói hozamgarancia: 1évre 97,5%
Inverter
Gyártó: FORNIUS
Típus: SYMO 150-3-M
Szélesség x magasság x mélység: 510 x 725 x 255mm
Súly: 43,4 kg
Névleges teljesítmény: 15 000W
Maximális teljesítmény: 15 000VA
MPP-tartomány: 200V-1.000V
Maximális feszültség: 1000V
Maximális bemeneti áram: 33/27A
Maximális hatásfok: 98,1%
IP védettség: IP66
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1-16. Projekt azonosító száma: 1770780017
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: "Vállalkozási szerződés épületgépészeti munkák elvégzése tárgyában"
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi, Esiszik tanya 3. 0112/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő meleglevegős apríték égető kazán (biomassza) légtechnikai kialakítását valósítja meg.
Korszerű meleg levegős kazán, egybeépített tüzelőanyag tárolóval, G30-as minőségű és >30% nedvességtartalmú faapríték és fapellet, mezőgazdasági melléktermék, záraz alom elégetésére. A kazánt szükséges a fűtendő fóliaházzal meleg levegős tömlővel összekapcsolni, s a megtermelt hőt a belső elosztó rendszeren egyenletesen elosztani szükséges a fóliaházban.
A fűtőberendezés minimális jellemzői:
- Névleges hő teljesítmény: 150 KW
- Kazán hő teljesítménye: 165 KW
- Tüzelőanyag tároló mérete: 2,5 m3
- Automatikus gyújtás
- Érintőképernyős kezelőfelület
- Automatikus hőmérséklet szabályozás, külső hőmérséklet mérővel,
- Retortás kialakítású tüzelőberendezés
- Hőcserélő felülete: 33 m2
- Elektromos áram igény: 380 V- 6 KW
- Maximális hőmérséklet emelés: 60 C°
- Maximális befújt levegő hőmérséklet: 140 C°
- Meleg levegő teljesítmény: 8000 m3/h
- Füstgáz csonk átmérő: 200mm
- Meleg levegő csonk átmérő: 600 mm
A kiépítésre kerülő rendszernek tartalmaznia kell:
- kitárolót továbbító csigával
- tüzelőanyag behordó csigát
- automatikus retorta tisztítást
- elszívó ventilátort az égési gázokra
- friss levegő biztosítását axiál ventilátorral
- füstgáz- levegő hőcserélőt
- tüzelőanyag tároló töltöttség figyelést
- tűzálló kazán szigetelést
- tisztító eszközt
- 10 m hőszigetelt tömlőt
- kezelési útmutatót magyar nyelven
A kazánhoz kapcsolódóan kéményt szükséges kiépíteni, melynek paraméterei:
- külső szerelt inox / alu szigetelt fém kémény
- kémény minimális mérete: 250/350
- magasság: 7 méter
- szikramentes biztosítással ellátott kivezetés
A megtermelt hőmennyiséget a kazántól a fóliaházban minden hajóban (részegységben) egyenletesen szükséges elosztani. Az elosztás történhet szigetelt csővezeték rendszerrel és légtechnikai ventilátorok segítségével.
Légtechnika kialakításának minimális műszaki követelményei:
- 100 méter szigetelt légszállító csővezeték rendszer
- 4 db légtechnikai ventilátor
Fűtési rendszer kialakításához beszerzendő eszközök:
- Apríték égető kazán 1 db,
- Belső légtechnika 3080 m2,
- Kémény 1 db,
- Garanciális beüzemelés 1 db.
A jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás nem építési engedély köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 . A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó,HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1-16. Projekt azonosító száma: 1770780017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés fóliaház kialakítása tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27130484
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hírös Fóliaház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ballószög 406.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 142630073-2-03

Hivatalos név: Fóliasátor Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 16/A.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22391692-2-16

Hivatalos név: Növény-Ház 2008. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János u. 34.
Város: Maklár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3397
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400647-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés fóliaház komplett belső technológiai kiépítése tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28356057
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hírös Fóliaház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ballószög 406.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14263073-2-03

Hivatalos név: Fóliasátor Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 16/A.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22391692-2-16

Hivatalos név: Növény-Ház 2008. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János u. 34.
Város: Maklár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3397
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400647-2-10

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés földre telepített napelem rendszer kialakítása tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8266250
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Papp Drive Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói út 3. 4/15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25147818-2-15

Hivatalos név: Bojti Brikett Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tsz. Tanya 1./külterület 0138/2 hrsz
Város: Bojt
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4114
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24789554-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés épületgépészeti munkák elvégzése tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18837000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bojti Brikett Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tsz. Tanya 1./külterület 0138/2 hrsz.
Város: Bojt
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4114
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24789554-2-09

Hivatalos név: Papp Drive Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói út 3. 4/15.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25147818-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzés 1. és 2. része tekintetében a Hírös Fóliaház Kft., mint nyertes ajánlattevő tagadta meg a szerződéskötést, mivel az eljárás elhúzódása következtében már nem állt érdekében a szerződések megkötése.
A közbeszerzés 3. és 4. része tekintetében A Bojti Brikett Kft., mint nyertes ajánlattevő tagadta meg a szerződéskötést, mivel az eljárás elhúzódása matt már vállalt fel munkákat, erőforrásait lekötötte és a teljesítési határidőket ezáltal már nem tartotta tarthatónak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges