Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 12046/2020
CPV Kód: 79421100-2
Ajánlatkérő: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.;Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.;Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.;Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Balatoni Hajózási Zrt.;MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság;Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3; HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Bokor Utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
Telefon: +36 302060339
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisfaludyprogram.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
Telefon: +36 307013347
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Fax: +36 17888931
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egresitsné Firtl Katalin
Telefon: +36 99537640
E-mail: titkarsag@eszterhaza.hu
Fax: +36 99537640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61144901
Postai cím: Grassalkavich-kastély
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujváry Tamás
Telefon: +36 28420331
E-mail: titkarsag@kiralyikastely.hu
Fax: +36 28420331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiralyikastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13950961
Postai cím: Kastély Utca 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
Telefon: +36 83314194
E-mail: titkarsag@helikonkastely.hu
Fax: +36 83315039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy Sétány 2
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
Telefon: +36 84312144
E-mail: borsanyi.zoltan@balatonihajozas.hu
Fax: +36 84312144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihajozas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
Telefon: +36 14844001
E-mail: spanyik.gabor@mahartpassnave.hu
Fax: +36 12666370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szemelyhajozas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88212063
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bérczi László
Telefon: +36 205275212
E-mail: berczi@btt.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Projekt koordinációs,tanácsadói feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001076642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok ellátás" tárgyú keretmegállapodáshoz kapcsolódó 1. negyedéves tájékoztató.
1. Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok I. ütem
2. Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok II. ütem
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 433620000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421100-2
További tárgyak: 79410000-1
79412000-5
85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Egyesült Arab Emirségek, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az egyedi szerződés tárgya un. Általános feladatokra, Általános pénzügyi feladatokra, és az egyes konstrukciók keretében támogatási kérelemmel és Támogatói Okirattal rendelkező projektekhez kapcsolódó feladatokra terjed ki. Az Általános feladatok, és az Általános pénzügyi feladatok a meglévő eljárásrendek, folyamatok (belső és külső) felülvizsgálatát, és adott esetben újak kialakítást foglalja magába a folyamatok optimalizálása érdekében, továbbá statisztikák, kimutatások készítését tartalmazza. Az egyes konstrukciók keretében támogatási kérelemmel és Támogatói Okirattal rendelkező projektekhez kapcsolódó feladatok a kifizetési kérelmek és szakmai beszámolók (időközi, záró), előzetes, időközi, záró helyszíni ellenőrzések, továbbá fenntartási jelentések és fenntartási helyszíni ellenőrzések lebonyolítását foglalja magába. A beszerzés tárgyának részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő részére 2020 I. ütemben tervezett feladatokat, az azokhoz rendelt mennyiségeket (összesen legfeljebb 18 266 óra, melynek 30%-a opció), és a szükséges időigényt a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A nyertes ajánlattevő részére 2020 I. ütemben tervezett feladatokat, az azokhoz rendelt mennyiségeket (összesen legfeljebb 18 266 óra, melynek 30%-a opció), és a szükséges időigényt a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok II.ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79410000-1
További tárgyak: 79412000-5
79421100-2
85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az egyedi szerződés tárgya a Projektek eredményességének ellenőrzésére, valamint a pénzügyi megfelelőség utólagos ellenőrzésére vonatkozó módszertan kidolgozására, és az egyes konstrukciók keretében támogatási kérelemmel és Támogatói Okirattal rendelkező projektekhez kapcsolódó feladatokra terjed ki. Az egyes konstrukciók keretében a Támogatói Okirattal/Támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó a záró beszámolók utóellenőrzések lebonyolítása valósul meg. A beszerzés tárgyának részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő részére 2020 II. ütemben tervezett feladatokat, az azokhoz rendelt mennyiségeket (összesen legfeljebb 5 824 óra , melynek 30%-a opció), és a szükséges időigényt a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő 4 077 óra megrendelésére vállal kötelezettséget, a többi 1 747 óra opció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 4 077 óra megrendelésére vállal kötelezettséget, a többi 1 747 óra opció.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 165 - 405021
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 84237800
Postai cím: Pauler Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: szucs.edit@eubility.eu
Telefon: +36 306422554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 328788000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok II.ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 84237800
Postai cím: Pauler Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: szucs.edit@eubility.eu
Telefon: +36 306422554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104832000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A felhívás I.1) pontjában szereplő Ajánlatkérők adatai tekintetében változás történt a keretmegállapodás első részéhez képest, így jelen tájékoztatóban szereplői egyes ajánlatkérői adatok attól eltérnek.
A keretmegállapodás 2. részében a fentiekben részletezett 2 db írásbeli konzultációt a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő folytatta le és a szerződést a nyertes ajánlattevővel is ezen ajánlatkérő kötötte meg.
Nyertes ajánlattevő adószáma:12479399-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)