Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Iktatószám: 13756/2020
CPV Kód: 30230000-0
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: R+R Periféria Kft.;SERCO Informatika Kft.;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság;Macrotel Telefontechnikai Kft;M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft;PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság;Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.;KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság;Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft;Existore Kft.;Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság;ALOHA Informatika Kft.;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság;Macrotel Telefontechnikai Kft;M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft;PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság;Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;Euro-Profil Rendszerház Kft.;CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Exicom Informatika Kereskedőház Kft.;Medium Magyarország Korlátolt Felelőségű Társaság;Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;R+R Periféria Kft.;ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;SERCO Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Kornél Viktor
Telefon: +36 301578872
E-mail: horvath.kornel@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megjelenítő eszközök beszerzése (MESZ)
Hivatkozási szám: EKR001422322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, valamint az önként csatlakozó szervezetek részére megjelenítő eszközök beszerzése céljából az 1. közbeszerzési részben 6 féle alaptermék, részegységekkel és tartozékokkal egyetemben mindösszesen 34.750 darabos mennyiség, a 2. közbeszerzési részben 4 féle, összesen 3700 darabos mennyiség alaptermék vonatkozásában.
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket a fentiek szerinti összesített keretmennyiségek képezik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5986683394 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Projektorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38652100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata projektorok értékesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 1. részében 6 féle különböző alaptermékre, ezen termékek vonatkozásában részegységekre (pl. mennyezeti konzol, mobil projektortartó állvány, hordozótáska), tartozékokra (pl. projektor izzó), valamint az árubeszerzés Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti fogalmi körébe tartozó, beállításra és üzemebe helyezésre vonatkozó szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint. A Részletes ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel, kivéve a Műszaki leírásban nevesített esetet.
A Részletes ártáblázat szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét, azaz az Összesített nettó ajánlati árat a Felolvasólapon kell feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
A fentiek szerinti 6 féle alaptermék vonatkozásában Ajánlatkérő terméktípusonként feltüntette a releváns kalkulált mennyiségeket.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget az alaptermékekre, valamint a részegységekre és tartozékokra vonatkozó kalkulált mennyiségek összegeként megállapított 34.750 darabos mennyiség (a továbbiakban: keretmennyiség) jelenti. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a terméksoronként feltüntetett kalkulált mennyiségek a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretmennyiség teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán a verseny újranyitást követően megvalósítandó, tervezett legnagyobb egyedi megrendelés várható nagyságrendje 6500 darab termék, azonban párhuzamosan több megrendelés teljesítése is folyamatban lehet, ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattétel során ezen volument szíveskedjenek figyelembe venni.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő mind a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, mind pedig a keretmegállapodás második részében az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.
Ajánlattevőnek a Részletes ártáblázat megfelelő oszlopában fel kell tüntetnie az adott termékre vonatkozó jótállás időtartamát, melynek minimális időtartama 12 hónap, maximális időtartama 48 hónap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás nem képez önálló értékelési szempontot figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás második részében az eljárásban ajánlatkérőként eljáró szervezet jogosult a keretmegállapodásban foglaltaktól eltérő előírásokat is szerepeltetni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás második részében az eljárásban ajánlatkérőként eljáró szervezet a szállítási határidőt legalább 15, legfeljebb 90 naptári napban jogosult meghatározni, kivéve ha a keretmegállapodás második része a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás alapján kerül megvalósításra. Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidőkkel kapcsolatos fenti előírásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretmennyiség 30%-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.
Az alkalmazott terjedelmi korlátozásra figyelemmel a felhívás II.2.4) pontja szerinti információk jelen pontban kerülnek folytatásra az alábbiak szerint:
A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult Ajánlatkérők körét. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szervek közül azon szervek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, melyek a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon a felhívás feladásáig csatlakoztak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretmennyiség – a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének – erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 12 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Interaktív táblák és megjelenítők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata interaktív táblák és megjelenítők értékesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás 2. részében 2 féle interaktív tábla, valamint 2 féle interaktív megjelenítő alaptermékre kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és szakmai ajánlatként Ajánlattevők részéről benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint. A Részletes ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
A Részletes ártáblázat szerinti egységárak átalányár jellegűek, tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A Részletes ártáblázat végösszegét, azaz az Összesített nettó ajánlati árat a Felolvasólapon kell feltüntetni magyar forintban, nettó értékben, pozitív egész arab számban.
A fentiek szerinti összesen 4 féle, összesen 3700 darab alaptermék vonatkozásában Ajánlatkérő terméktípusonként feltüntette a releváns kalkulált mennyiségeket.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a 3700 darab eszköz (a továbbiakban: keretmennyiség) jelenti. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a terméksoronként feltüntetett kalkulált mennyiségek a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretmennyiség teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében rögzíti, hogy a keretmegállapodás második része kapcsán a verseny újranyitást követően megvalósítandó, tervezett legnagyobb egyedi megrendelés várható nagyságrendje 900 darab eszköz, azonban párhuzamosan több megrendelés teljesítése is folyamatban lehet, ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattétel során ezen volument szíveskedjenek figyelembe venni.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő mind a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban, mind pedig a keretmegállapodás második részében az ajánlatok értékelésekor – a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza.
Ajánlattevőnek a Részletes ártáblázat megfelelő oszlopában fel kell tüntetnie az adott termékre vonatkozó jótállás időtartamát, melynek minimális időtartama 12 hónap, maximális időtartama 48 hónap. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jótállás nem képez önálló értékelési szempontot figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás második részében az eljárásban ajánlatkérőként eljáró szervezet jogosult a keretmegállapodásban foglaltaktól eltérő előírásokat is szerepeltetni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás második részében az eljárásban ajánlatkérőként eljáró szervezet a szállítási határidőt legalább 15, legfeljebb 90 naptári napban jogosult meghatározni, kivéve ha a keretmegállapodás második része a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás alapján kerül megvalósításra. Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a szállítási határidőkkel kapcsolatos fenti előírásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint megállapított keretmennyiség 30%-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.
Az alkalmazott terjedelmi korlátozásra figyelemmel a felhívás II.2.4) pontja szerinti információk jelen pontban kerülnek folytatásra az alábbiak szerint:
A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult Ajánlatkérők körét. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szervek közül azon szervek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, melyek a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon a felhívás feladásáig csatlakoztak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás második részében a beszerzések az érintett szervezetek igényeitől függően európai uniós alapokból is megvalósulhatnak. Ezen eljárások esetében a keretmegállapodás második részében megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
A keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A keretmegállapodás a keretmennyiség – a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének – erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 12 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 225 - 551331
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-4-1-2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Projektorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85945450
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50883350
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu
Telefon: +36 14696908
Internetcím(ek): (URL) https://bravogroupoffice.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76209855
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@szinvanet.hu
Telefon: +36 46533033
Internetcím(ek): (URL) www.szinvanet.hu
Fax: +36 46401819
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Macrotel Telefontechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76457740
Postai cím: Gerenda Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@macrotel.hu
Telefon: +36 203838108
Internetcím(ek): (URL) www.macrotel.hu
Fax: +36 88591112
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31762104
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93619480
Postai cím: Frangepán Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@panorinformatika.hu
Telefon: +36 16464780
Internetcím(ek): (URL) www.panor.hu
Fax: +36 16464783
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70990146
Postai cím: Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: varga.gergely@sisinformatika.hu
Telefon: +36 308160091
Internetcím(ek): (URL) www.sisinformatika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37091196
Postai cím: Mogyoródi Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@flaxcom.hu
Telefon: +36 12213940
Internetcím(ek): (URL) www.flaxcom.hu
Fax: +36 12213940
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21266834
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19341305
Postai cím: Fogarasi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@woss.hu
Telefon: +36 12660895
Internetcím(ek): (URL) https://www.woss.hu
Fax: +36 14290658
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96585070
Postai cím: Vasút Utca 15.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: office@kventa.hu
Telefon: +36 12695262
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50657900
Postai cím: Angol Utca 32. 4.ép.2.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@kermann.hu
Telefon: +36 14451670
Internetcím(ek): (URL) www.kermann.hu
Fax: +36 14451650
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Existore Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32496811
Postai cím: Tisza Lajos Krt. 47.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: roland.kovacs@existore.hu
Telefon: +36 302622739
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Dokucentrum Irodai Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69066522
Postai cím: Veres Péter Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@dokucentrum.hu
Telefon: +36 14670022
Internetcím(ek): (URL) www.dokucentrum.hu
Fax: +36 14848200
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ALOHA Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11522757
Postai cím: Alíz U. 1. 7.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aloha.hu
Telefon: +36 203583792
Internetcím(ek): (URL) www.aloha.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41265237
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@rufusz.hu
Telefon: +36 12094743
Internetcím(ek): (URL) www.rufusz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2060926653
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2060926653
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bravogroup Rendszerház Kft., Szinva Net Zrt., Macrotel Telefontechnikai Kft., M&M Kft., PANOR Informatika Zrt., Sys IT Services Kft., Flaxcom Holding Zrt. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: CHS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - közreműködés a kiszállításban,
LSK Hungária Kft. - tesztelés; közreműködés a kiszállításban, eseti jelleggel beüzemelés, Stiefel Eurocart Kft. - tesztelés, közreműködés a beüzemelésben
4iG Nyrt., T-Systems Magyarország Zrt. és Rufusz Computer Zrt. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: Ramiris Europe Kft. - egyedi szerződések/megrendelések alapján közreműködik a projektorok / megjelenítő eszközök szállítást megelőző előkészítésében, tesztelésében, rendeléshez kapcsolódó logisztikai tevékenység ellátásában, az eszközök raktározásában, szakmailag támogatja a gyártók felé a rendelés feladását, Streamnet Kft. - tesztelési, tervezési, szállítási és telepítési feladatok
R+R Periféria Kft., ATOS Magyarország Kft. és SERCO Informatika Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: LSK Hungaria Kft. - Termékek üzembehelyezésénél Gyártói segítséget nyújt HelpDesk jelleggel, Ajánlattevő kollégái részére. (rendszertervezés, implementáció, tesztelés) az 1. rész tekintetében részt vesz 4.400db projektor és / vagy kiegészítő termékének szállításában.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-4-2-2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Interaktív táblák és megjelenítők
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50883350
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu
Telefon: +36 14696908
Internetcím(ek): (URL) https://bravogroupoffice.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76209855
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@szinvanet.hu
Telefon: +36 46533033
Internetcím(ek): (URL) www.szinvanet.hu
Fax: +36 46401819
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Macrotel Telefontechnikai Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76457740
Postai cím: Gerenda Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@macrotel.hu
Telefon: +36 203838108
Internetcím(ek): (URL) www.macrotel.hu
Fax: +36 88591112
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31762104
Postai cím: Mártírok Utca 42
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mmcomputer.hu
Telefon: +36 72516516
Internetcím(ek): (URL) www.mmcomputer.hu
Fax: +36 72516529
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93619480
Postai cím: Frangepán Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@panorinformatika.hu
Telefon: +36 16464780
Internetcím(ek): (URL) www.panor.hu
Fax: +36 16464783
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70990146
Postai cím: Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: varga.gergely@sisinformatika.hu
Telefon: +36 308160091
Internetcím(ek): (URL) www.sisinformatika.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37091196
Postai cím: Mogyoródi Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@flaxcom.hu
Telefon: +36 12213940
Internetcím(ek): (URL) www.flaxcom.hu
Fax: +36 12213940
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72227794
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56145986
Postai cím: Dolmány Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: lestyan.edit@csp.hu
Telefon: +36 12990598
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85322332
Postai cím: Városház 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@exicominformatika.hu
Telefon: +36 307227403
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Medium Magyarország Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79902126
Postai cím: Liszt Ferenc Út 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: info@mediumkft.hu
Telefon: +36 19513374
Internetcím(ek): (URL) www.mediumkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76190775
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL) www.delta.hu
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41265237
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@rufusz.hu
Telefon: +36 12094743
Internetcím(ek): (URL) www.rufusz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96423675
Postai cím: Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atos.net
Telefon: +36 14375100
Internetcím(ek): (URL) https://atos.net/hu/magyarorszag
Fax: +36 14375151
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SERCO Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85945450
Postai cím: Bécsi Út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@serco.hu
Telefon: +36 12722140
Internetcím(ek): (URL) www.serco.hu
Fax: +36 12722150
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3925756741
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3925756741
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bravogroup Rendszerház Kft., Szinva Net Zrt., Macrotel Telefontechnikai Kft., M&M Kft., PANOR Informatika Zrt., Sys IT Services Kft., Flaxcom Holding Zrt. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: CHS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - közreműködés a kiszállításban,
LSK Hungária Kft. - tesztelés; közreműködés a kiszállításban, eseti jelleggel beüzemelés, Stiefel Eurocart Kft. - tesztelés, közreműködés a beüzemelésben
4iG Nyrt., T-Systems Magyarország Zrt. és Rufusz Computer Zrt. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: Ramiris Europe Kft. - egyedi szerződések/megrendelések alapján közreműködik a projektorok / megjelenítő eszközök szállítást megelőző előkészítésében, tesztelésében, rendeléshez kapcsolódó logisztikai tevékenység ellátásában, az eszközök raktározásában, szakmailag támogatja a gyártók felé a rendelés feladását, Streamnet Kft. - tesztelési, tervezési, szállítási és telepítési feladatok
R+R Periféria Kft., ATOS Magyarország Kft. és SERCO Informatika Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: LSK Hungaria Kft. - Termékek üzembehelyezésénél Gyártói segítséget nyújt HelpDesk jelleggel, Ajánlattevő kollégái részére. (rendszertervezés, implementáció, tesztelés) A 2. rész tekintetében részt vesz 650 db interaktív tábla, kijelző szállításában.
Nádor Rendszerház Kft., WSH Számítástechnikai Kft. és ETIAM Kft. közös ajánlattevők vonatkozásában igénybe vett erőforrást biztosító szervezet/alvállalkozó: LSK Hungaria Kft. - eseti közreműködés a kiszállításban, telepitésben, installációban, tesztelések

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A megkötött keretmegállapodások azonosítója: DKM0102MESZ20, DKM0202MESZ20
44/2015.(XI.2.)MvM rendelet 18.§ szerint:
a) Az eljárás eredményes és a szerződéskötésre sor került mindkét részben
c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
1.ÍRISZ Holding Kft.(1044 Budapest, Óradna Utca 5.,24313698241) NADCOM Informatikai Zrt.(1152 Budapest, Telek Utca 7-9.,14519336-2-42) 99999 Informatika Kft.(1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.,13854964-2-43) Chipland Kft.(3530 Miskolc, Rákóczi utca 14.,11441346-2-05) Alienline Kft.(6729 Szeged, Szabadkai út 9/A,13470458-2-06)
2.Euro-Profil Rendszerház Kft.(1073 Budapest, Határmalom utca 4.,13936570-2-42) CSP SERVICE Kft.(1131 Budapest Dolmány Utca 26., 10732456-2-41) Exicom Informatika Kereskedőház Kft.(1052 Budapest Városház 16. félem. 2., 24907468-2-41) Medium Magyarország Kft.(1222 Budapest Liszt Ferenc Út 78.,23796698-2-43) Delta Services Kft.(1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74.,13978798-2-41) AVSpecialista Kft.(1135 Budapest, Reiter F. u. 28. A. ép.,13910088-2-41)
3.Delta Systems Kft.(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.,13978774-2-41) Woss Kft.(1141 Budapest Fogarasi Út 98., 12021927-2-42) KVENTA Kft.(2040 Budaörs Vasút Utca 15.,10329102-2-13) Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.(1149 Budapest Angol Utca 32. 4.ép.2.em.,14160080-2-42) Existore Kft.(6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47.,24165309-2-06) Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.(1163 Budapest Veres Péter Út 51.,13804828-2-42) ALOHA Informatika Kft.(1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet,12147784-2-43)
4.TRACO Zrt.(1095 Budapest Máriássy Utca 7.,11856403-2-43) SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.(1117 Budapest Budafoki Út 95,10415618-2-43) Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.(1131 Budapest Dolmány Utca 26.,10364842-2-41) Sysman Informatikai Zrt.(1037 Budapest Montevideo Utca 10. I. em.,12948901-2-41) PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1103 Budapest Kőér Utca 2/a,12937303-2-42) Dockland Services Kft.(1031 Budapest Vizimolnár Utca 2-4.,14760082-2-41) TIGRA Kft.(1145 Budapest Törökőr Utca 2.,12218778-2-42) IMG Solution Kft.(1023 Budapest Lajos Utca 26.,14894262-2-41)
5.Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft.(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.,11809360242) Szinva Net Informatikai Zrt.(3518 Miskolc Erenyő Utca 1.,24962106-2-05) Macrotel Telefontechnikai Kft.(8200 Veszprém Gerenda Utca 4.,12941911-2-19), M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.(7623 Pécs Mártírok Utca 42.,10582048-2-02) PANOR Informatika Zrt.(1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.,25119071-2-41) Sys IT Services Szolgáltató Kft.(1123 Budapest Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em,23994982-2-43) Flaxcom Holding Zrt.(1149 Budapest Mogyoródi Út 53.,13985677-2-42), EURO ONE Számítástechnikai Zrt.(1145 Budapest Újvilág Utca 50-52.,10649297-2-44)
6.4iG Nyrt.(1037 Budapest, Montevideo Utca 8.,12011069241) T-Systems Magyarország Zrt.(1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.,12928099-2-44) Rufusz Computer Informatika Zrt.(1111 Budapest, Budafoki út 59., 13644545- 2-43)
7.R+R Periféria Kft.(1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép.,12221402242) ATOS Magyarország Kft.(1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet,10378144-2-41) SERCO Informatika Kft.(1037 Budapest Bécsi Út 314.,12906240-2-41)
8.NÁDOR Rendszerház Kft.(1152 Budapest, Telek Utca 7-9.,10507326242), ETIAM Kft.(6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.,24909707-2-06) Mekka Interaktív Kft.(1015 Budapest Csalogány Utca 6-10.,11742836-2-41) WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.(1117 Budapest Budafoki Út 97., 12048898-2-43)
9.CTS-INFORMATIKA Kft.(4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.,11154361-2-09)
2. rész:
1.Euro-Profil Rendszerház Kft.(1073 Budapest, Határmalom utca 4.,13936570-2-42) CSP SERVICE Kft.(1131 Budapest Dolmány Utca 26.,10732456-2-41) Exicom Informatika Kereskedőház Kft.(1052 Budapest Városház 16. félemelet 2.,24907468-2-41) Medium Magyarország Kft.(1222 Budapest Liszt Ferenc Út 78.,23796698-2-43) Delta Services Kft.(1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74.,13978798-2-41)
2.Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft.(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.,11809360242), Szinva Net Informatikai Zrt.(3518 Miskolc Erenyő Utca 1.,24962106-2-05) Macrotel Telefontechnikai Kft.(8200 Veszprém Gerenda Utca 4.,12941911-2-19) M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.(7623 Pécs Mártírok Utca 42.,10582048-2-02) PANOR Informatika Zrt.(1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.,25119071-2-41) Sys IT Services Szolgáltató Kft.(1123 Budapest Alkotás utca 55-61 C. ép. 5. em.,23994982-2-43) Flaxcom Holding Zrt.(1149 Budapest Mogyoródi Út 53.,13985677-2-42), EURO ONE Számítástechnikai Zrt.(1145 Budapest Újvilág Utca 50-52.,10649297-2-44)
3.Delta Systems Kft.(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.,13978774-2-41) Woss Kft.(1141 Budapest Fogarasi Út 98.,12021927-2-42) KVENTA Kft. (2040 Budaörs Vasút Utca 15., 10329102-2-13) Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.(1149 Budapest Angol Utca 32. 4.ép.2.em.,14160080-2-42) Existore Kft.(6722 Szeged Tisza Lajos Krt. 47.,24165309-2-06) Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.(1163 Budapest Veres Péter Út 51.,13804828-2-42) ALOHA Informatika Kft.(1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet,12147784-2-43)
4.Freedom-Tech Kft.(2724 Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48.,23444054213) Future Consulting Services Kft.(1048 Budapest, Csíksomyló utca 2. 1. ép. B lház IV./13.,26608055-2-41)
5.R+R Periféria Kft.(1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép., 12221402242) ATOS Magyarország Kft.(1138 Budapest Váci Út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet,10378144-2-41) SERCO Informatika Kft.(1037 Budapest Bécsi Út 314.,12906240-2-41)
6.4iG Nyrt.(1037 Budapest, Montevideo Utca 8.,12011069241) T-Systems Magyarország Zrt.(1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.,12928099-2-44) Rufusz Computer Informatika Zrt.(1111 Budapest, Budafoki út 59.,13644545-2-43)
7.TRACO Zrt.(1095 Budapest Máriássy Utca 7.,11856403-2-43) SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.(1117 Budapest Budafoki Út 95,10415618-2-43) Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.(1131 Budapest Dolmány Utca 26.,10364842-2-41) Sysman Informatikai Zrt.(1037 Budapest Montevideo Utca 10. I. em.,12948901-2-41) PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(1103 Budapest Kőér Utca 2/a,12937303-2-42) Dockland Services Kft.(1031 Budapest Vizimolnár Utca 2-4.,14760082-2-41) TIGRA Kft.(1145 Budapest Törökőr Utca 2.,12218778-2-42) IMG Solution Kft.(1023 Budapest Lajos Utca 26.,14894262-2-41)
8.NÁDOR Rendszerház Kft.(1152 Budapest, Telek Utca 7-9.,10507326242), ETIAM Kft.(6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.,24909707-2-06) WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.(1117 Budapest Budafoki Út 97., 12048898-2-43)
9.CTS-INFORMATIKA Kft.(4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.,11154361-2-09)
10.Alex Fémbútor és Iskolabútor Kft. (2072 Zsámbék,Magyar u. 21-23.,11893389-2-13)
d) Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)