Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 23283/2020
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Támogatáskezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70460892
Postai cím: Gyulai Pál Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaplonczai Lajos
Telefon: +36 15502859
E-mail: lajos.szaplonczai@emet.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emet.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emet.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Támogatáskezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000998802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) szakrendszeréhez alkalmazástámogatás szolgáltatás beszerzése. EPER rendszer támogatása, fejlesztési és paraméterezési kapacitás biztosítása 24 hónap időtartamban.
EPER támogatás biztosítása
A.) Az EPER üzemeltetéséhez teljes körű és magas színvonalú támogatás (support) megvalósítása 2 év időtartamban (plusz 6 hónap opciós időtartamra).
Átalánydíjas alkalmazástámogatás
a) Emelt szintű hibaelhárítás.
b) Konzultációs lehetőség biztosítása.
c) Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása.
d) Tesztelési és oktatási alkalmazás környezet fenntartása és alkalmazás üzemeltetése, a Megrendelő vagy erre a célra vele szerződésben levő harmadik fél által biztosított infrastruktúrán.
e) Havi szolgáltatási riport elkészítése.
Követelmények az alkalmazástámogatással szemben:
Az incidenskezelés elsődleges célja a normál szolgáltatási körülmények visszaállítása amilyen gyorsan csak lehetséges, minimalizálva az üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatást, így biztosítva a szolgáltatás minőségének színvonalát. A Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások működésében, elérhetőségében és minőségében jelentkező hibákat a Vállalkozó a szerződés értelmében elhárítja, vagy abban aktívan közreműködik.
B.) Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások (az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi feladatok megvalósítása és fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése és jogszabálykövetés érdekében). Keretben megvalósuló szolgáltatás és fejlesztésről akkor beszélünk, ha az EPER szakrendszerben olyan funkciók és szolgáltatások
kialakítására szükséges, amely által a szakrendszer a rábízott pályázatkezelési feladatokat egyre hatékonyabban, rugalmasabban tudja elvégezni, figyelembe véve a jogszabályi környezet és a pályázati konstrukciók folyamatos változásait, valamint szem előtt tartva az emberi erőforrás hatékony kihasználását. Ezen felül tartalmaz a konstrukció olyan szolgáltatásokat, melyek biztosítják a szakrendszer minél jobb kiszolgálási teljesítményét a nagy felhasználói igénybevételeknek megfelelően (pl. adatjavítás, szakértői konzultáció, web- és adatbázis kiszolgálók hatékonyságának elemzése és tuning, paraméterezési beállítások stb.).
A szolgáltatás éves órakerete 1848 óra, azaz havi átlag 154 óra. A keret lehívása az egyedi igényeknek megfelelően az igények Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után megrendelés alapján történik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 183000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérő székhelye, illetve telephelye:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.,
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EPER támogatás biztosítása
A.) Az EPER üzemeltetéséhez teljes körű és magas színvonalú támogatás (support) megvalósítása 2 év időtartamban (plusz 6 hónap opciós időtartamra).
Átalánydíjas alkalmazástámogatás
a) Emelt szintű hibaelhárítás.
b) Konzultációs lehetőség biztosítása.
c) Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása.
d) Tesztelési és oktatási alkalmazás környezet fenntartása és alkalmazás üzemeltetése, a Megrendelő vagy erre a célra vele szerződésben levő harmadik fél által biztosított infrastruktúrán.
e) Havi szolgáltatási riport elkészítése.
Követelmények az alkalmazástámogatással szemben:
Az incidenskezelés elsődleges célja a normál szolgáltatási körülmények visszaállítása amilyen gyorsan csak lehetséges, minimalizálva az üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatást, így biztosítva a szolgáltatás minőségének színvonalát. A Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások működésében, elérhetőségében és minőségében jelentkező hibákat a Vállalkozó a szerződés értelmében elhárítja, vagy abban aktívan közreműködik.
B.) Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások (az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi feladatok megvalósítása és fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése és jogszabálykövetés érdekében).
Keretben megvalósuló szolgáltatás és fejlesztésről akkor beszélünk, ha az EPER szakrendszerben olyan funkciók és szolgáltatások kialakítására szükséges, amely által a szakrendszer a rábízott pályázatkezelési feladatokat egyre hatékonyabban, rugalmasabban tudja elvégezni, figyelembe véve a jogszabályi környezet és a pályázati konstrukciók folyamatos változásait, valamint szem előtt tartva az emberi erőforrás hatékony kihasználását.
Ezen felül tartalmaz a konstrukció olyan szolgáltatásokat, melyek biztosítják a szakrendszer minél jobb kiszolgálási teljesítményét a nagy felhasználói igénybevételeknek megfelelően (pl. adatjavítás, szakértői konzultáció, web- és adatbázis kiszolgálók hatékonyságának elemzése és tuning, paraméterezési beállítások stb.).
A szolgáltatás éves órakerete 1848 óra, azaz havi átlag 154 óra. A keret lehívása az egyedi igényeknek megfelelően az igények Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után megrendelés alapján történik.
További részletek a műszaki leírásban.(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 229 - 565224
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BESZ/14-8/2020 Rész száma: Elnevezés: EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97732332
Postai cím: Királylaki Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@geoview.hu
Telefon: +36 12407450
Internetcím(ek): (URL) www.geoview.hu
Fax: +36 12407454
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 183000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
10543359-2-41
GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Kft.
1037 Királylaki út 63.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 154. § -ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint folytatott le.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért került sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg.
Az EPER (Elektronikus Pályázatkezelő és Együttműködési Rendszer) tudomásunk szerint az egyetlen olyan Magyarországon fellelhető pályázatkezelő rendszer, amely a magyarországi jogszabályoknak megfelelően (AVR, AHT, költségvetési törvény, stb.).ER rendszer rendkívül összetett, nagy bonyolultságú, sok komponensű szoftver rendszer, amelynek az elmúlt években megvalósult többlépcsős kifejlesztése a jelen közbeszerzés értékét több nagyságrenddel meghaladja, és amelynek jelen állapota - tudása, funkcionalitása, rugalmassága, a kezelt dinamikus adatmodellt is beleértve - a pályázatkezelésre való maximális alkalmazhatóságát és jelenleg is napi szinten megvalósuló fejlődését tükrözi. A fent nevezett rendszert alkotó szellemi alkotások jelenleg is a Geoview Kft. tulajdonát képezik, a fentiekben hivatkozott művek nem képezték a Felek között létrejött szerződés tárgyát, így a keretrendszer forráskódja sem szállt át/került tulajdonába az Ajánlatkérőre/ Ajánlatkérőnek. Erre figyelemmel választotta az ajánlatérő a Kbt. 94. § (2) bek. c) pontja szerinti - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.