Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Iktatószám: 3828/2020
CPV Kód: 63120000-6
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VÁMUNIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Statisztika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71176910
Postai cím: Keleti Károly Utca 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: titkarsag@targetconsulting.hu
Fax: +36 13458638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ksh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Statisztika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása
Hivatkozási szám: EKR001046542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "Népszámlálás lebonyolításához szükséges informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása és kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása " tárgyban.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, ennek indoka:
Ajánlatkérő elvárása, hogy a raktározási helyszíneken teljesen homogén informatikai, nyilvántartási rendszer kerüljön kialakításra, amely teljes mértékben biztosítja a raktárak és a kapcsolódó nyilvántartások közötti átjárhatóságot, és nem megengedhető, hogy az egyes raktározási helyszíneken eltérő nyilvántartási rendszer fusson.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 158321706 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest vagy Budapest 50 km-s körzete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesen 36.000 db tabletet és a hozzájuk tartozó 36.000 db tablet tokot, valamint 36000 db SIM-kártyát szerez be a hivatali feladatok, adatgyűjtések ellátására.
A teljes feladat az alábbi elemekből áll össze:
1. Tabletek, tokok és SIM kártyák átvétele, raktározása
2. Tabletek, tokok és SIM kártyák raktározásához szükséges terület biztosítása
2. Tabletek beállításához szükséges terület (irodahelyiség) biztosítása
3. Tabletek/tokok szállításra való felkészítése/expediálás
4. Nyilvántartások vezetése
5. Garanciális javítás ügyintézése
Raktározáshoz szükséges helyiségek biztosítása:
1. Raktárhelyiség(ek) biztosítása (össz. min. 460 négyzetméter raktározási területtel)
2. „Iroda” helyiség biztosítása (össz. min. 100 m2, több helyiség esetén egy helyiségnek min. 25 m2-nek kell lennie)
A tablet raktározási feladatok és ütemezés:
Ütemezés:
A KSH által beszerezni kívánt 36.000 db tablet és 36.000 db tok az előzetes tervek szerint 3 ütemben kerül beszerzésre.
1. ütem: 2020. február 15-28. között: 8000 db tablet és tok
2. ütem: 2020. június 15-30. között: 12.000 db tablet és tok
3. ütem: 2020. október 15-31. között: 16.000 db tablet és tok
A SIM kártyák szállítása a raktárba a tabletek ütemezésénél leírtak szerint történik.
Feladatok:
Betárolás: A tabletek, tokok és SIM kártyák eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi vizsgálata történik meg a KSH képviselőjével közösen.
A SIM kártyák szállítótól történő átvétele során a mennyiségi vizsgálatot a raktározó cég végzi a KSH képviselőjével közösen.
Telepítés:
- agrárcenzus: tervezetten 2020. február 15-től 2020. április végéig kerül sor. Naponta 200-1000 db tablet, átlagban napi 250 tablet telepítésére kerül sor az erre a célra elkülönített területen
- népszámlálás: tervezetten 2020. június 15-től, illetve a 3. szállítási ütem esetében 2020. október 15-től kerül sor. A telepítés 2021. április 15-ig befejeződik. Naponta 200-1000 db tablet, átlagban napi 250 tablet telepítésére kerül sor.
Ha késik a tabletek és/vagy SIM kártyák beszállítása a raktárba, akkor lehet, hogy ezen mennyiségnél többet is szükséges lesz 1 nap alatt telepíteni.
Kitárolás: A raktározó cégnek kell összeállítani a raktárból a különböző helyszínekre, különböző ütemezésben történő szállítási csomagokat, amely csomag tartalmazza a telepítésen átesett tableteket és a tokokat.
- agrárcenzus: 8000 db tablet és tok, 250 oktatási helyszínre kerül kiszállításra 10 nap alatt, 2020. május 15. napjáig, naponta átlagosan 25 db szállítási egységet kell előkészíteni. 1 szállítási egység átlagosan 30 db terméket tartalmaz.
- népszámlálás: 34000 db tablet és tok, kb. 1500 helyszínre 1 hónap alatt kell leszállítani; 1 szállítási egység 10-800 db terméket tartalmaz.
Tervezetten: 34000 darab tablet raktárból való kiszállítására több ütemben, 2021. április 15. napjáig kerül sor.
Csomagolás: műanyag, plombálható, rakásolható doboz (AT-nek kell biztosítania).
Visszavétel:
A visszaszállított termékek átvétele 2 lépésben történik mindkét összeírás során.
1. Raktározó mennyiségileg átveszi a szállítótól a tableteket és tokokat, betárolja azokat és a nyilvántartásában átvezeti a termékek státuszát. Majd a tableteket a telepítő helységbe (irodahelyiség) ütemezetten beszállítja. A KSH megbízottja elvégzi a tabletek minőségi ellenőrzését az irodahelyiségben, megállapítja státuszukat, és elektronikusan rögzíti.
2. Raktározó mennyiségileg visszaveszi a tableteket az AK megbízottjától, és aktualizálja a nyilvántartást.
Végleges elszállítás:
A népszámlálás után történt visszaszállítást és fenti ellenőrzést követően legkésőbb 2021. december 31-ig köteles elszállítás céljából Raktározó raklapokra a termékeket összecsomagolni úgy, hogy egy raklap 250 db terméket tartalmazzon.
A raktározást végző nyilvántartási feladatai:
1. Nyilvántartás készítés
2. Nyilvántartás naprakészen tartása
3. Nyilvántartás rendelkezésre bocsátása, hozzáférhetősége
4. Riport lekérdezés.
Részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 196 - 476401
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VÁMUNIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94610794
Postai cím: Hercegprímás Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: tmeszoly@vamunio.hu
Telefon: +36 301677825
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106277368
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158321706
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő [VÁMUNIÓ Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 2.)] adószáma: 10986648-2-44
Az eljárás során nem kerültek környezetvédelmi vagy szociális szempontok figyelembevételre.
Az eljárás ajánlattevői:
1. VÁMUNIÓ Szolgáltató Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 2.), adószám: 10986648-2-44
2. MASPED Logisztika, Logisztikai és Vámügynökségi Kft., adószám: 10654411-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)