Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/77
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.21.
Iktatószám:6283/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Renáta
Telefon: +36 301666459
E-mail: kozbeszerzes@mav-szk.hu
Fax: +36 15111646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Workstation beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000038832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Workstation PC-3D workflow 10 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Workstation PC-3D workflow beszerzése: 10 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30211200-3
30211400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 10 db Workstation PC - 3D workflow ajánlatkérő részére történő leszállítása adásvételi szerződés keretében az alábbiak és a műszaki leírásban leírtak figyelembe vételével.
CPU: Min. Intel® Core™ i7-8700 processzor, vagy újabb generációs, illetve fejlettebb processzor
Tápegység teljesítménye: Min. 400 W (alkalmasnak kell lennie, a komponensek együttes működtetésére)
Háttértár: Min. 1TB SSD, min. SATA III 6Gb/s csatoló interfésszel
Optikai meghajtó: DVD+-RW, SATA interfésszel
Grafikus kártya: 1db NVIDIA® RTX® 4000 grafikus kártyával egyenértékű, nagyteljesítményű, 3D rendelelésre alkalmas modul, legalább 8GB GDDR6 memóriával és PCIe 3.0 16x csatoló felülettel, illetve legalább 2x DisplayPort csatlakozóval. DX 12, OpenGL 4.5 támogatás minimális elvárás. Továbbá az Autodesk Inventor 2020 Certified Graphics Hardware minősítésével kell rendelkezzen a grafikus kártya. Minimum 2 db kijelző, vagy ennél több támogatása a grafikus vezérlő által (kiterjesztett asztal módban).1x DisplayPort – VGA átalakító tartozékként.
Portok: előlapon: legalább 2 db USB 3.0 hátlapon: legalább 2 db USB 3.0 és 2 db USB 2.0 összesen: legalább 8 db USB csatlakozó 1db LAN (RJ-45), hátoldalon: min. 1db audio kimenet, 1 db soros port. előlapon: min. 1db 3.5mm audio/mikrofon kombinált csatlakozó
Bővítőhelyek: legalább 1db PCIe 3.0 x16, legalább 1db PCIe 3.0 x4.
Memória: Min. 32GB DDR4-2666 non-ECC, legalább 2 szabad memória bővítőhely (későbbiekben maximum 64GB RAM-ig bővíthető konstrukció).
Billentyűzet és egér biztosítása, a nyertes ajánlattevő feladata.
Életciklus: Minimum 12 hónap kereskedelmi életciklus, melynek folyamán az eszközök mindvégig azonos szoftverképpel használhatók (image kompatibilitás). Minimum 60 hónapig szervizalkatrész rendelhetőség biztosítása a vásárlástól számítva.
Garancia: 3 év helyszíni gyártói garancia, a gyártó által menedzselt és minősített országos lefedettségű szervizhálózat, következő munkanapi garantált megjelenéssel; Merevlemez meghibásodás esetén a megrendelő hibás alkatrész megtartása mellett jogosult a cserealkatrészre. A teljesítés feltétele a szállított eszközökre vonatkozó garanciaigazolást kiállítása, ami tartalmazza a garancia érvényesítés részleteit. (Minta sablon a kiíráshoz mellékelve.)
Operációs rendszer: MS Windows 10 Professional HU x64
A teljesítés feltétele a szállított eszközökre vonatkozó garanciaigazolást kiállítása, ami tartalmazza a garancia érvényesítés részleteit. (Minta sablon a kiíráshoz mellékelve.)
A szállítandó termékek részletes és teljeskörű leírása a műszaki leírásban kerül ismertetésre.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) és (5) bekezdésekre tekintettel a jelen pontban és a Műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dolgokra a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező 3 év helyszíni gyártói garancián felül vállalt helyszíni gyártói garancia mértéke hónapokban számolva (min. 0 hónap; max. 12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (rövidítve: AT), vagy alvállalkozó (rövidítve: AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás: AT-nek - valamint adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az ajánlatkérő (rövidítve: AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10. §, és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített AT-kre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ATk hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban el nem bírált változásbejegyzési eljárás, úgy erről ajánlattevő nyilatkozni köteles. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a tárgyi eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Az alkalmassági feltételek kapcsán AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(3). Irányadó továbbá a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),(12). Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt.65.§(6), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3.§(5).
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell igazolniuk.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 21. § (1) a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.
A Kr. 22. § (1) alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (1a)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 7 db Workstation és/vagy PC szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér alap: a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozói díj, mértéke:
Késedelem: napi 1%, max. a teljes szerződéses nettó összeg 20%-a;
Hibás teljesítés: amennyiben Megrendelő nem kér kijavítást/kicserélést, hanem a terméket hiba fennállása mellett átveszi: 20%, amennyiben Megrendelő kicserélést/kijavítást kér: napi 1%, max. a teljes szerződéses nettó összeg 20%-a;
Meghiúsulás: 20%
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes AT feladatainak teljes körű, hibátlan elvégzését követően, 1 db számla kiállítására és benyújtására jogosult.
AK előleget nem biztosít.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint. Az ellenszolgáltatás esedékessége a megfelelő tartalommal kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári nap. Teljesítésigazolás, számlázás, pénzügyi teljesítés: teljesítésigazolás a teljesítéstől számított 7 napon belül, ellenérték megfizetése a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint; 2011. évi CXCV. tv. szerint.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
A részletes előírásokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdései alkalmazandók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. KD rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ szerint, EKR rendelet 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. A KD az AF közzétételének időpontjától elérhető az EKR-ben. AK a KD-ban iratmintát bocsát AT-k rendelkezésére. Az eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció - az EKR rendelet rendelkezései szerint.
2. Kbt.71.§; Új gazdasági szereplő hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
3. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is); Kbt.67.§ (1) és (4) alapján. A Kbt.66.§ (5) alapján a Kbt.68.§ (4) szerinti tartalommal felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt.41/A.§ alapján, elektronikus űrlap kitöltésével.
4. AT, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával.
5. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását a Kbt. 47. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. alapján.
6. III.1.3) M.1. pontjaiban az alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást a KD-ban meghat. tartalommal. A megállapodásban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
8. AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló ATk vonatkozásában is kizárja.
9. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenséget.
10. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
11. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12. FAKSZ: dr. Kómár Márta Ibolya, Lajstromszám: 00341.
Folyt.: VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) folyt.:
13. A nyertes AT kiválasztása a Kbt.76.§ (2) bek. c) pontja alapján történik. Kiosztható pontszámok szempontonként: 0-10 pont. Pontkiosztás módszere: 1. Ár szempont: fordított arányosítás, 2. Minőségi kritérium: egyenes arányosítás.
AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. értékelési szempont tekintetében rögzíti továbbá, hogy a 12 hónapot elérő, vagy meghaladó megajánlások egységesen a maximális 10 pontot kapják. AT-k a 2. értékelési szempont vonatkozásában tehetnek 0 hónap megajánlást is, ebben az esetben AT 0 pontot kap.
14. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKRben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. EKRben továbbított dokumentumokkal, EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt.35.§ (2a) bek., 41/A §-a, 65.§(12) bek., 69.§(11a) bek. és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 11-12.§-ai tartalmazzák. EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a KDban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.
16. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása irányadó.
17. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen 30 napot kell érteni, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re.
18. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKR rendelet 11.§(4). Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
19. Szerződés teljesítése: Kbt.135.§(1) és (6)szerint.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek.ben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
21. Ajánlattevő köteles az ajánlata részeként csatolni a megajánlott eszközök műszaki paramétereiről szóló nyilatkozatát (űrlap) olyan tartalommal, melyből egyértelműen megállapíthatók az egyes eszközök tekintetében meghatározott követelményeknek megfelelő paraméterek. A részletes minimum követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.
22. A IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban jelölt 1 hónap 30 naptári napot jelent.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák