Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/224
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.18.
Iktatószám: 20694/2020
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Tamás
Telefon: +36 307713180
E-mail: Szabo.Tamas@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.posta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.posta.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MP Hibrid rendszer üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000795452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. PKLK szervezete által üzemeltetett Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer üzemeltetés-támogatása, mely magába foglal legalább heti 550.000 nyomat előállítására alkalmas gépsort:
• Informatikai hardver és szoftver infrastruktúra tekintetében üzemeltetés támogatási szolgáltatások - 12 hónapra
o HKKR IT hibaelhárítás
o IT Karbantartási, proaktív (hibamegelőző) szolgáltatások
• Technológiai hardver és szoftver infrastruktúra tekintetében technológiai eszközpark üzemeltetés támogatási szolgáltatások - 12 hónapra
• Opcionális fejlesztési és szakértői szolgáltatások - 16 362 óra keretmennyiség
• Opcionális üzemeltetés támogatás (darabszámdíjak)
A technológiai eszközpark üzemeltetés támogatásán túl a fogyó-kopó alkatrészek a felhasználás mértékét figyelembe véve külön elszámolás alapját fogják képezni, a tervezett mennyiségre megajánlott egységárak és a tervezett mennyiség szorzatának megfelelő összegig (keretösszeg). A szerződésben a darabszámdíjak tekintetében, az elszámolás a tényleges teljesítés alapján történik a keretösszegnek megfelelő mértékig.
Tervezett mennyiség 12 hónapra:
Océ CS3200 nyomdagépre vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A4 oldal,
Océ CS3200 nyomdagépre vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 20 874 000db A4 oldal,
Canon IRAC 7270 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Canon IRAC 7270 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Canon iPF785 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A0 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A0 oldal,
Canon iPF785 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A0 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A0 oldal,
Ricoh 5100 fekete-fehér nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Ricoh 5100 színes nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Ricoh 8200/8310 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 6 000 000db A4 oldal,
CMC 250 borítékoló/Neopost borítékoló vonatkozó darabszámdíj
tervezett mennyiség: 7 100 000db boríték
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 958152874 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MP Hibrid rendszer üzemeltetés támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. sz.,
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.,
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. PKLK szervezete által üzemeltetett Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer üzemeltetés-támogatása, mely magába foglal legalább heti 550.000 nyomat előállítására alkalmas gépsort:
• Informatikai hardver és szoftver infrastruktúra tekintetében üzemeltetés támogatási szolgáltatások - 12 hónapra: HKKR IT hibaelhárítás, IT Karbantartási, proaktív (hibamegelőző) szolgáltatások;
• Technológiai hardver és szoftver infrastruktúra tekintetében technológiai eszközpark üzemeltetés támogatási szolgáltatások - 12 hónapra;
• Opcionális fejlesztési és szakértői szolgáltatások - 16 362 óra keretmennyiség;
• Opcionális üzemeltetés támogatás (darabszámdíjak).
A technológiai eszközpark üzemeltetés támogatásán túl a fogyó-kopó alkatrészek a felhasználás mértékét figyelembe véve külön elszámolás alapját fogják képezni, a tervezett mennyiségre megajánlott egységárak és a tervezett mennyiség szorzatának megfelelő összegig (keretösszeg). A szerződésben a darabszámdíjak tekintetében, az elszámolás a tényleges teljesítés alapján történik a keretösszegnek megfelelő mértékig.
Tervezett mennyiség 12 hónapra:
Océ CS3200 nyomdagépre vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A4 oldal,
Océ CS3200 nyomdagépre vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 20 874 000db A4 oldal,
Canon IRAC 7270 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Canon IRAC 7270 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Canon iPF785 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A0 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A0 oldal,
Canon iPF785 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A0 oldalanként)
tervezett mennyiség: 2 130db A0 oldal,
Ricoh 5100 fekete-fehér nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Ricoh 5100 színes nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (színes technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 1db A4 oldal,
Ricoh 8200/8310 nyomtatóra vonatkozó darabszámdíj (fekete-fehér technológia, A4 oldalanként)
tervezett mennyiség: 6 000 000db A4 oldal,
CMC 250 borítékoló/Neopost borítékoló vonatkozó darabszámdíj
tervezett mennyiség: 7 100 000db boríték
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionális fejlesztési és szakértői szolgáltatások 16 362 óra keretmennyiségben,
Opcionális üzemeltetés támogatás (darabszám díjak) - a tervezett mennyiségre megajánlott egységárak és a tervezett mennyiség szorzatának megfelelő összegig (keretösszeg).
Az opcionális szolgáltatások lehívásának feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A kitöltött Ártáblázat „Ajánlati ár összesen (nettó HUF)” sorában szereplő összeget szükséges a felolvasólapon szerepeltetni.
II.2.7) ponthoz: A teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet, illetőleg a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 163 - 397299
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-62460 Rész száma: Elnevezés: MP Hibrid rendszer üzemeltetés támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 780000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 958152874
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Üzemeltetés támogatás, alkalmazás fejlesztés, nyomdai eszközök üzemeltetés támogatás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36., adószáma: 12928099-2-44.
A közbeszerzési eljárásban csak a fenti ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)